Eliisa Matsalu • Harry Tuul • 2. detsember 2015 kell 12:13

Välisettevõtjate ränk hoiatus Eestile

Eesti maine on ohus  Foto: Andras Kralla, Äripäev

Eesti kaotab atraktiivsust sihtkohana investeeringutele, töötajatele, üliõpilastele, diplomaatidele ja sõjaväelastele, kui sallimatus süveneb ja jätkuvad rünnakud välismaalastele, hoiatavad välisettevõtjad.

Eestis tegutsevaid välisettevõtjaid koondavad organisatsioonid saatsid valitsusele avaliku kirja, kus kutsuvad üles tegema pingutusi mitmekesisuse ja sallivuse suurendamiseks Eestis, mis aitaks hoida siin välistalente, kes omakorda aitaks majandust kasvatada.

Austria, Ameerika, Suurbritannia, Taani, Soome, Saksamaa, Hollandi, Norra ja Rootsi kaubanduskoda Eestis tunnevad muret Eestis leviva võõraviha pärast ajal, kui Eesti valitsus peaks tegelema talentide meelitamisega Eesti tööjõupuuduses kannatavatesse sektoritesse.

„Pagulasteemade vastandliku käsitlemise valguses on välismaalaste kogukond Eestis, eriti teise nahavärviga inimesed, olnud tunnistajaks kasvavale verbaalsele ja füüsilisele ahistamisele,“ seisab kirjas.

Välisettevõtjate hinnangul on mõne poliitiku sõnavõtud õhutanud ekstremismi levikut ning Eesti valitsus pole seda selgesõnaliselt hukka mõistnud. „Reageeringud pagulasküsimustele ning rünnakud välistöötajatele ja sõjaväepersonalile on hakanud õõnestama edumeelse rahva mainet,“ kirjutasid välisinvestorid.

„Iga valitsus peab vastu seisma isikutele ja gruppidele, kes väljendavad ohtlikke vaateid ega austa inimõigusi. Me tervitame neid poliitikuid praeguses valitsuses, kes on öelnud sõna sekka välismaalaste ja vähemuste eest,“ kirjutasid välisettevõtjad. Samas ei tohi nende hinnangul ka Eesti ühiskonna liidrid jääda vaikseks, neutraalseks või tegevusetuks, kui rikutakse inimõigusi.

Selleks, et Eesti jääks investeeringutele, töötajatele, üliõpilastele, diplomaatidele ja sõjaväelastele atraktiivseks sihtkohaks, peab Eestis harima rahvast sallivuse ja mitmekesisuse olulisuse teemal ning kaitsma palju südikamalt vähemusi.

„Soovitame tungivalt Eesti valitusel võtta ette otsustavaid samme, et parandada suhtumist välismaalastesse ja kaitsta Eesti vähemusi,“ lõpetavad investorid kirja ja annavad rea soovitusi.

Sallimatus mõjutab kogu riigi edu

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et väliskaubanduskodade pöördumist tuleb võtta täie tõsidusega. Tema sõnul muudavad haritud, toredad ja intelligentsed inimesed, sõltumata päritolust, Eestit mitmekülgsemaks ja tugevamaks riigiks. „Meie ühiskond ei tohiks seda tõkestada, peaksime heade spetsialistide Eestisse meelitamisele hoopis kaasa aitama. Mida rahvusvahelisem on meie ettevõtlus, seda konkurentsivõimelisemad oleme me globaalses pildis,“ ütles Oviir.

Oviir lisas, et sallimatus mõjutab otseselt Eesti majanduskasvu, eksporti, välisinvesteeringuid, aga ka turismi ehk laiemalt kogu riigi edukust. „Eestil läheb üha raskemaks püsida rahvusvahelises konkurentsis, kui me ei suuda siia tuua uusi investeeringuid,“ ütles ta. Oviir märkis, et kui Eesti suurimad partnerid ja olulisemate sihtriikide esindajad ei pea Eestit enam väärtuslikuks koostööpartneriks, ei ole see kaotus mõõdetav SKP või lahkuvate inimeste arvuga. „See on moraalne, inimlike väärtuste kaotus,“ selgitas ta. Seega, kui Eesti tahab säilitada oma kuulsust kui IT- ja innovatsiooniriik, siis peavad riik ja rahvas Oviiri sõnul ka avatumad olema, sest vaid multikultuursed ühiskonnad on innovaatilisemad ja seega ka edukamad.

Mida teha?

Ettepanekud valitsusele ja riigikogule.

Kohe:

... tegema sallimatust hukkamõistvaid avaldusi.

... käivitama meediakampaania, milles teavitatakse avalikkust sallimatuse ohtudest riigi mainele ja võimele kaasata välistööjõudu.

Lähiajal:

... levitama sõnumeid, mis toetavad mitmekesisust ja häbistavad sallimatust.

... edendama avalikkuse teavitamist ja propageerima mitmekesisust.

... looma võimalused kõikidele tööandjatele, et nad saaksid koolitada oma töötajaid kõnealustes küsimustes.

... valitsus peaks üle vaatama keeleinspektsiooni nõuded äsja riiki saabunud töötajatele. Osas majandusharudes peaks nõudeid leevendama, et nad saaksid panustada riigi arengusse ka sel ajal, kui nad riigiga harjuvad.

Lisaks:

... pikas perspektiivis peaks üldhariduskoolides välja töötama õppekava, mis propageeriks mitmekesisust ja erinevusi.

... üle peaks vaatama seadused, et kaitsta kodanikke, töötajaid ja üliõpilasi diskrimineerimise eest.

Hetkel kuum