Äripäev • 27. jaanuar 2016 kell 11:24

Inimõiguste kohus pakkus Siret Kotka MTÜ-le ja Eesti riigile kokkulepet

Siret Kotka Hundisilmal Edgar Savisaare aia taga.  Foto: Andras Kralla

Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas menetlusse võtta MTÜ Ausad Valimised kaebuse seoses e-valimiste ohtudest ja riskidest teavitava kampaania eest Eesti riigilt saadud trahviga ja tegi pooltele ettepaneku kokkuleppeks, mille kohaselt peab riik MTÜ-le maksma 9000 eurot.

MTÜ Ausad Valimised juhatuse liikme Siret Kotka sõnul on kohtu otsus võit eeskätt Eesti hapra demokraatia jaoks. „See kinnitab, et meie kaebus on põhjendatud ja Euroopa Inimõiguste Kohtu hinnangul on Eesti riik MTÜd Ausad Valimised alusetult trahvides rikkunud inimõiguste konventsiooniga kaitstud igaühe õigust sõnavabadusele,” lisas Kotka. „Oleme rõhutanud, et e-valimiste riskidest ja ohtudest üldsust teavitav kampaania on äärmiselt vajalik ning seda eelkõige demokraatia seisukohast ja selle suhtes väärteomenetluse algatamine on igas euroopalikus ühiskonnas tõlgendatav sõnavabaduse räige rikkumisena, mis ei käi kokku demokraatia põhimõtetega. Nüüd oleme sellele otse Euroopast kinnituse saanud. Loodan, et edaspidi võib Eestis e-valimisi kritiseerida, ilma et peaks kartma Eesti riigi poolseid repressioone.”

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Maria Belovas ütles, et mis puudutab võimalikku kokkuleppe sõlmimist, siis Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 39 lõike 2 kohaselt on sõbraliku kokkuleppe menetlus konfidentsiaalne. "See tähendab, et ei riik ega kaebaja tohi avaldada kokkuleppemenetlusega seotud asjaolusid ega seisukohti. MTÜ Ausad Valimised on oma pressiteatega konventsioonis sätestatud kohustust rikkunud," märkis Belovas.

Tema sõnul on sellise rikkumise eest Euroopa Inimõiguste Kohus oma praktikas kaebusi ka vastuvõetamatuks tunnistanud, leides, et tegemist on kaebeõiguse kuritarvitamisega.

"Lisame siiski, et asjaolus, et inimõiguste kohus edastab pooltele sõbraliku kokkuleppe ettepaneku, ei ole midagi erakorralist. Samuti ei tähenda see, et pooled sellega nõustama peavad, ega määra ette ära kohtuotsuse sisu, juhul kui pooled või üks pooltest kokkuleppega ei nõustu ning soovib asja sisulist arutamist," kommenteeris välisministeeriumi esindaja Belovas kõnealust vaidlust.

Hiljemalt 15. märtsiks peavad menetluse osapooled teatama, kas nõustuvad Euroopa Inimõiguste Kohtu esitatud kokkuleppe ettepanekuga.

Hetkel kuum