Äripäev • 27. jaanuar 2016 kell 9:50

SEB: väikeettevõtja on ettevaatlik

SEB: väikeettevõtja on ettevaatlik  Foto: PantherMedia/Scanpix

Balti riikide väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) jäävad selle aasta väljavaadetest rääkides ettevaatlikuks, olles eksportturgudel silmitsi mitmete takistustega.

SEB uuring „Baltimaade ettevõtlusbaromeeter 2015“ (Baltic Business Outlook) näitab, et üle 5000 Eesti, Läti ja Leedu ettevõtte seas on optimistide ehk tänavu üle 15protsendilist käivet ootavate ettevõtete osakaal kõige kõrgem Leedus (20%), kuid teised riigid ei jää palju maha.

17% Eesti VKE-dest eeldab, et nende käive kasvab rohkem kui 15%, 28% aga prognoosib käibe langust. Lätis on need näitajad vastavalt 16% ja 28%.

„Võrreldes teiste Balti riikidega on Leedu VKE-d kõige enesekindlamad, kuid sealgi on arenguruumi, et tagada jätkusuutlik majanduskasv tulevikus,“ rääkis SEB Panga juhatuse liige, jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Nii nagu eelmisel aastal, keskenduvad Balti VKE-d ka tänavu koduturule – kõigis kolmes riigis toetab seda hiljutine jaekaubanduse kasv. Läti VKE-dest kavatseb uusi välisturgusid kombata 16%, mis on 8 protsendipunkti (pp) rohkem kui eelmisel aastal. Uutele või olemas eksporditurgudele keskenduvate ettevõtete arv on kogu regioonis üsna ühesugune: Leedus 30%, Lätis 29% ja Eestis 27%.

Eestis on vähem ettevõtteid, mis kavatsevad palgata uusi töötajaid (5 pp võrra vähem, kokku 18%) kui eelmisel aastal, Läti ettevõtted aga tunnevad end sel aastal uute töötajate palkamise küsimuses optimistlikumalt (kasv 7 pp, kokku 20%). Kõigil turgudel on kõige rohkem selliseid ettevõtteid, kus töötajate arvus muutusi ei planeerita.

Ettevõtted plaanivad tõhusust parandada eelkõige toodete ja teenuste innovatsiooni kaudu — seda kavandab tänavu 39% Eesti ja Leedu ning 36% Läti küsitletud ettevõtetest. Sellele järgneb töötajate koolitamine. Ärimudeli muutmist ei peeta nii oluliseks ning seda planeerivate ettevõtete osakaal jääb kõigis riikides alla 10%.

Üle 30 000 euro investeerida kavandavaid ettevõtteid jääb vähemaks, kuigi mitte olulisel määral. Leedu ettevõtetest 25% planeerib investeeringuid kuni 30 000 eurot - eelmise uuringu ajal oli see näitaja ainult 12%. Samas ainult 14% Eesti ettevõtetest kavandab 2016. aastaks vähemalt 30 000 euro suurust investeeringut, mis on 2% vähem kui eelmisel ja lausa 42% vähem kui 2014. aastal.

Lisaks selgus uuringust, et jätkusuutlik ettevõtlus on muutumas Balti VKE-de seas üha olulisemaks. Küsitluses osalenud ettevõtted peavad kõige tähtsamaks ettevõtte vastutustundlikku tegevust – vastutustundlikku müüki ja nõustamist, läbipaistvat finantsaruandlust, tugevat brändi ja mainet ning madalamaid riske tarneahelas.

Neljandat aastat järjest viis SEB Grupp 2015. aasta sügisel Balti riikides läbi uuringu, millega kaardistab väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ootusi algavaks majandusaastaks. Uuringus osales 5119 VKEd.

 

Hetkel kuum