Sirje Rank • 5 veebruar 2016

Soome ja Rootsi sihivad biomajanduses liidriks

Soome roheline kuld  Foto: EPA

Soomel ja Rootsil on väga head eeldused saada biomajanduse ala juhtriikideks, mis aitaks juurde luua ka hulga töökohti, kirjutavad Soome ja Rootsi majandusminister Kauppalehtis avaldatud ühisartiklis.

Ministrid Olli Rehn ja Sven-Erik Bucht toovad ka viis konkreetset sammu, mis selle sihi suunas minna aitaksid.

Esiteks – kasutada ehituses rohkem puitu

Puitmajaehitus on vähem energiamahukas ning toodab vähem kliima soojenemist põhjustavaid heitmeid – siin on avalikul sektoril tellijana võimalus olla suunaandja.

Teiseks – fossiilkütusevaba transport

Kuna suur osa kliima soojenemist põhjustavatest heitmetest tuleb transpordist, on siin võimalus teha suur samm edasi ja loobuda fossiilkütustest. Selle võimalikkuse kohta tehti 2013. aastal Rootsis ka uuring, mis kinnitas, et plaan on realistlik. Kui selline märk pika vaatega maha panna, saab poliitika ja maksuhoobadega kannustada ka selleks vajalikke investeeringuid.

Kolmandaks – roheline baastööstus

Tööstus on majanduskasvu ja töökohtade alus. Rohelise baastööstusega tagatakse konkurentsivõime pikas vaates ning hulk uusi töökohti. See eeldab aga ka pika vaatega tööstus- ja energiapoliitikat, mis seda suunda toetab.

Neljandaks – uudseid rohemajanduse tooteid toetav innovatsioon

Biopõhiste toodete arenduse toetus. Soomel ja Rootsil on juba praegu hulk tooteid, mis on arendatud naftapõhiseid tooteid asendama. Osa on alles arendamisel, teised valmis kommertskasutusse minema. Siin saab riik protsesse tagant aidata.

Viiendaks – metsamajanduse arendamine

Valitsusel on vaja soodustada ja innustada metsade aktiivset ja tootlikku majandamist ning metsakasvatuse laienemist, mis looks alale veelgi uusi töökohti, eriti maapiirkondades. Peale selle tuleb panustada kliima soojenemise pidurdamiseks astutavatesse sammudesse.

„Meil on erilised eeldused kuuluda biomajanduses maailma liidrite hulka,“ kirjutavad ministrid. Siit valdkonnast võivad sündida maailmas konkurentsivõimelised uued tooted ja teenused. Selleks on Soomel ja Rootsil nii looduslikud eeldused, tööstuse infrastruktuur kui oskused. Suureneks biomassi osakaal ka energeetikas.

Ministrid kirjutavad, et Soome ja Rootsi peaksid haarama juhtrolli ja olema suunanäitajad ka Euroopa Liidus.

Hetkel kuum