Äripäev • 4. aprill 2016 kell 8:16

RMK maksab riigile ligi 20 miljonit dividende

RMK hallata on 42 protsenti Eesti metsamaast.  Foto: Andras Kralla

RMK nõukogu kinnitas 2015. aasta auditeeritud majandustulemused, mille kohaselt ulatus käive 165,2 miljoni ning dividendide tulumaksustamise eelne kasum 36,6 miljoni euroni. Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 19,6 miljonit eurot, mis on kolmandiku võrra rohkem kui aasta varem.

Aastaga kasvas käive 1%, hinnalangus puiduturul kahandas kasumit 18%.

Möödunud aastal maksti riigile dividendidena 14,6 miljonit eurot, millelt arvestati tulumaksu 3,7 miljonit eurot. Dividendide tulumaksustamise järgseks kasumiks kujunes 2015. aastal 32,9 miljonit eurot.

Puitu müüs RMK mullu 3,6 miljonit kuupmeetrit: palki 44%, paberipuitu 36%, küttepuitu 16% ning hakkpuitu ja raidmeid 4%. Aasta varem müüdi puitu 3,4 miljonit kuupmeetrit. Puidu hind langes aastaga keskmiselt 6%.

Metsakasvatustööde mahud 2015. aastal veidi tõusid. Metsa istutati 19,3 miljonit puud ehk 800 000 puud rohkem kui 2014. aastal. Metsauuendust hooldati 24 559 hektaril, noore metsa kasvutingimuste parandamiseks tehti valgustusraiet 19 768 hektaril ning keskealistes metsades harvendusraiet 9339 hektaril. Uuendusraiet tehti 9678 hektaril, mis on umbes 1% RMK hoole all olevast riigimetsamaast.

Aasta jooksul külastati RMK puhke- ja kaitsealasid 2,2 miljonit korda, mis on 300 000 võrra rohkem kui 2014. aastal.

Looduskaitsetöödeks kulus RMK-l 2015. aastal 1,7 miljonit eurot ehk sama palju kui aasta varem.

Selle aasta käibeks prognoosib RMK 171 miljonit ning kasumiks 37 miljonit eurot.

RMK hoole all on neljandik Eestimaast. RMKs töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub 5000ni.

Hetkel kuum