Lennart Käämer • 2. mai 2016 kell 4:45

Muutliku meelega tarbija mõjutab tootja tarneahelat

Kalevi jaoks on suuremaks tarneahelat puudutavaks väljakutseteks prognoosi ja tegeliku müügi erinevused ning tootmises esinevad seisakud ja kõrvalekalded.  Foto: Erik Prozes

Kliendil ja tootjal on vastuolulised eesmärgid – klient tahab kiiret tarnet ja kõrget tarnekindlust, tootja aga vajab paindlikkust ning tahab varud ja kulud minimaalsed hoida.

Selline eesmärkide erinevus muudab tarneahela planeerimise raskeks, kirjutab 3. mai Äripäev logistika rubriigis.

Konsultatsioonifirma OÜ Echo juhataja Viljar Moorits ütles, et kõige levinum viga tarneahelate töös on just see, et kõiki vastuolulisi protsesse ei ole mõõdikutega väga selgelt eesmärgistatud. "Selle tulemusel ei ole võimalik hinnata, kas tarneahela protsessid töötavad eesmärgipäraselt või mitte," märkis Moorits.

Teine suur probleem on Mooritsa hinnangul vähene koostöö. "Kliendi jaoks parema lahenduse leidmiseks peaksid tarneaehela osalised praegusest märksa tihedamat koostööd tegema,” märkis Moorits.

Üks võimalus tarneahel tõhusamalt tööle saada on koordineerida tööprotsesse IT-lahendustega, näiteks majandustarkvaraga EPR (Enterprise Resource Planning) – see on ressursside planeerimise tarkvara, mis kajastab ettevõtte äriprotsesse. Mooritsa sõnul muutub selline tarkvara järjest taskukohasemaks ka väiksematele ettevõtetele. "Samuti on olemas häid online-rakendusi, näiteks tellimuste veebis haldamise keskkond Syncorder,” lisas Moorits.

Tarneahela haldamise tarkvaralahendused:

Syncorder.com

SharePoint

QlikView

Scala

Epicor

PipeChai

Kaebused kogutakse kokku

Plasttorusüsteemide tootja AS Pipelife juhib Eesti tarneahelat veebis tarkvaraga SharePoint. Kontrolli all on lao, tootmise, müügi ja töökeskkonna kvaliteet.

Ettevõttes loodi tarneahela juhi positsioon sel aastal. Eestisisese tarneahela tööd kontrolliva logistiku Tõnu Kungla sõnul saab nüüd rääkida ühtse süsteemi loomisest – varem oli tarneahela haldamine jaotunud firmas erinevate isikute vahel.

Plasttorusüsteemide tootja tarnesüsteem on lihte – tellimused laekuvad logistikule, kes paneb tarned kokku ja edastab need laadijale, seejärel tuleb leida sobivad autod ja panna paika sõiduringid.

Peamised vead, mis süsteemis esinevad, on Kungla sõnul seotud komplekteerimise ja laadimisega. "Näiteks kui kogused või tooted ei ühti kliendi tellimusega," märkis ta.

Kui juhtub viga, tehakse lihtne analüüs. Arvutis on register, kuhu pannakse igal kuul kaebused kirja ja arutatakse ühiselt läbi. Kauba kätte saanud ettevõttel või isikul on võimalus probleemidest teavitada ettevõtet online-üldsüsteemis, kuhu kaebused kogutakse. Edasi vaadatakse kaebus üle ja antakse hinnang, kas viga oli tootjas või on süüdi klient ise. Analüüsiga tegeleb ettevõttes kvaliteedispetsialist, kes arutab kaebusi ka lao või tootmisosakonnaga, rääkis Kungla.

Tähtis on välja arvutada, millised mõõdikud on ettevõttele iga kuu olulised ja milliseid analüüse tuleb teha näiteks kord kvartalis või kord aastas. Oluline on aru saada, kui palju ja millist ressurssi tuleb info saamiseks rakendada, kui palju kasuliku info mõõdiku väljaarvestamine tegelikult ettevõttele tagasi annab.

Mida analüüsida?

Tarneahela analüüs peaks vaatlema kõiki tarneahela lülisid ühe tervikuna.

Mõõdikutest sobivad:tarneahela kulude analüüs, sealhulgas sisendlogistika ja väljundlogistika kulutused,kaubaprognooside täpsus suhtarvuna müügitellimustest,tarneprobleemide analüüs,tarnijate tarnekindluse- ja tarneaja analüüs,varude ringluskiirus jne.

Ahel on ühtne tervik

ASis Kalev on tarneahela juhtimiseks kasutusel lahendus Sales and Operations Planning (S&OP). Tegu on meetodiga, kus vaadeldakse kõiki tarneahela lülisid ühe tervikuna – oluline on, et oleks ühine plaan nii nõudluse kui ka pakkumise poolel, ütles ettevõtte operatsioonide direktor Hardo Reinike. "Selleks on meil välja töötatud rutiinid ja mõõdikud, mille põhjal jälgime ja parendame tarneahelat,” märkis ta. 

Reinike ütles, et mida varasemas tarneahela faasis viga tekib, seda suurem on selle mõju. "Kõige sagedasemad vead on näiteks prognoosi ja tegeliku müügi erinevus, tootmisseisakud ja kõrvalekalded, valesti planeeritud laovarud, toormetarnete hilinemine ja kaupade valesti komplekteerimine,” loetles Reinike. Tarneahela analüüsimiseks kasutab Kalev tarkvaralahendusi QlikView ja Scala.

Tarneahela juhtimine ja arendamine on viimaste aastatega järjest tähtsamaks muutunud. kalev on selleks ka uusi töötajaid värvanud. Sobivate hoiakute ja oskustega inimese leidmine on Reinikese hinnangul erakordselt tähtis. "Ajutist tööjõudu me tarneahelas kasutanud ei ole – töö nõuab üsna spetsiifilist väljaõpet," märkis Reinike.   

OÜ Loodusvägi tarneahela juhi Tuuli Hausi sõnul on väga oluline tarneahela protsesse pidevalt kaardistada ja parandada. "Läbimõeldud ja optimaalsed protsessid on läbipaistva ja efektiivse tarneahela alustala,” ütles Haus.

Just tänu protsesside kirjeldamisele saavad kõik osapooled ettekujutuse, kuidas liigub ahelas kaup, aga mis veel tähtsam – info. "Tihti selgub probleemide ilmnedes, et asjaosalised on info vahetamisel hätta jäänud. Neid vigu aitavad välja selgitada ja lahendada just need kaardistatud protsessid," märkis Haus. 

Tarneahela mõistetest saadakse erinevalt aru

Kalle UusmaaTTÜ Mehaanika ja Tööstustehnika Instituudi logistika õppetooli projektijuht

Meil ei ole eraldi tarneahela juhtimise õppekava, küll on võimalik tarneahela juhtimisele spetsialiseeruda logistika magistriõppekavas peaerialana. Õppekavas on arvestatud ettevõtjate ootusi.

Logistikaettevõtetes kasutatavate tarkvaralahenduste tundmiseks on õppekavas spetsiaalne õppeaine "IT tarneahelas". Samuti käsitletakse IT-lahendusi paljude teiste ainete raames, näiteks protsesside analüüsimise osana. Arvestades IKT kiiret arengut, saab meilt baasi, millelt täienduskoolitustega edasi minna.

Enne kui arutada tarneahelate juhtimise regionaalsete erinevuste üle, tuleb tähele panna, et tarneahela ja selle juhtimise mõiste osas on erinevad arusaamad mitte ainult riigiti, vaid ka kohalikul tasandil. Laias plaanis sõltub tarneahelate juhtimise loogika sellest, millise globaalse tarneahela osa teenindamisele konkreetne riik, regioon või üksus on spetsialiseerunud.

Muutlik tarbija

Hausi sõnul saab tarneahela analüüsimiseks kasutada näiteks tarneahela kulude analüüsi, sealhulgas vaadata sisend- ja väljundlogistika kulutusi ning kaubaprognooside täpsust suhtarvuna müügitellimustest. Analüüsida saab tarneprobleeme, tarnijate tarnekindlust- ja tarneaega, varude ringluskiirust jne. 

OÜ Loodusvägi üks viimase aja suurimad väljakutseid on olnud püüd hinnata kaupade nõudlust – mahetoidu sektor on muutlik ja tarbija eelistused muutuvad koos sellega.

Lisaks leidub ettevõtte tooteportfellis käsitööna valmistatud tooteid, mille tootmisprotsess on aeglasem ja haavatavam kui masstoodetel. "Peame arvestama sellega, et meie tootjatel on kindel tarneaeg, millest lühema ajaga neil pole võimalik kõrge kvaliteediga toodangut valmistada," selgitas Haus. "Seega on käsitööna valminud toodangu juures võtmeküsimus optimaalsete varude hoidmine,” märkis Haus.

Kuna ettevõtte tootmismaht pole väga suur, kasutatakse praegu universaalset majandustarkvara, samuti logistikapartneri aruandlust. "Oleme mõelnud, et meil ei ole praegu mõistlik hakata juurutama uut keerukamat tarkvara, küll aga oleme valmis seda tegema tulevikus, kui näeme selle järele vajadust,” märkis Haus.

Hetkel kuum