Äripäev • 3. mai 2016
Jaga lugu:

Suurinvestoritele läheb elamisloa taotlemine lihtsamaks

Politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo Tallinnas Tammsaare ärikeskuses.   Foto: Postimees/Scanpix

Välismaalaste seaduse muutmise eelnõu järgi saavad suurinvestorid taotleda elamisluba lihtsustatud korras, ka lihtsustatakse elamisloa taotlusprotsessi.

Siseministeerium on saatnud kooskõlastusringile välismaalaste seaduse muutmise eelnõu. Muudatused mõjutavad tööandjaid, kes võtavad välismaalasi tööle, ning välismaalasi, kes tahavad Eestis töötada, õppida või ettevõtlusega tegeleda.

Kaubandus-tööstuskoda toob oma kodulehel välja eelnõu olulisemad muudatused.

Kaotatakse Eestist eemalviibimise registreerimise kohustus. Hetkel peab välismaalane, kes omab elamisluba ja soovib Eestist eemal viibida rohkem kui 183 päeva aasta jooksul, registreerima oma Eestist eemalviibimise politsei- ja piirivalveametis. Eelnõuga muudetakse senist arusaama välismaalase Eestis püsiva elamise suhtes ja asendatakse senine Eestis aasta jooksul vähemalt 183 päeva pikkuse viibimise nõue Eesti elamisloa eesmärgipärase kasutamise nõudega.

Elamisluba suurinvestorile. Eelnõuga võimaldatakse suurinvestoril ehk välismaalasel, kes on teinud vähemalt ühe miljoni euro suuruse investeeringu Eesti äriühingusse, saada lihtsustatud korras elamisluba ettevõtluseks.

Lihtsustatakse elamisloa taotlusprotsessi. Eelnõuga võimaldatakse igal välismaalasel, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus, taotleda elamisluba PPA esindusest. Hetkel peab välismaalane esitama elamisloa taotluse välisesinduses ning vaid teatud juhtudel on lubatud taotlus esitada riigisiseselt.

Pikendatakse elamisloa kehtivusaega viielt aastalt kümnele aastale. Lisaks võimaldatakse elamisluba edaspidi pikendada kuni kümne aasta võrra korraga senise viie asemel. Näiteks praegu võib tähtajalise elamisloa töötamiseks anda kehtivusajaga kuni kaheks aastaks ja seda võib pikendada kuni viie aasta võrra korraga. Eelnõu kohaselt võib töötamiseks mõeldud elamisloa anda kuni kümneks aastaks ning seda võib pikendada kuni kümne aasta võrra korraga.

Idufirmad. Soodustatakse Eestisse elama asumist iduettevõtlusega tegelemise ja iduettevõttes töötamise eesmärgil.

Muudatused plaanitakse jõustada 2016. aasta 30. septembril, välja arvatud elamisloa kehtivusaja pikendamisega seotud muudatused, mis jõustuvad 2017. aasta 1. oktoobril.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum