Mari Mets • 24. mai 2016 kell 13:15

Ministeerium: riigiabi tsentraalne nõustamine poleks mõttekas

Rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu  Foto: Andres Haabu

Riigil ei oleks efektiivne käituda riigikontrolli ettepaneku järgi luua Estonian Airi suguste fopaade vältimiseks valdkondadeülene riigiabi kompetentsikeskus, leiab rahandusministeeriumi asekantsler.

Riigikontroll andis täna avaldatud auditis hävitava hinnangu valitsuse otsustele osutada Estonian Airile ebaseaduslikuks osutunud riigiabi, mis omakorda viis lennufirma pankrotini.

Samas soovitas riigikontroll edaspidi sarnase pealiskaudsuse ja hooletuse vältimiseks luua rahandusministeeriumisse riigiabi kompetentsikeskus, mis nõustaks valdkonnast sõltumata riigiasutusi riigiabi teemal ja annaks valitsusele arvamuse, kas üks või teine kavandatav otsus on kooskõlas Euroopa Liidu ühisturu reeglitega.

Rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu aga ütles, et riigiabi reeglid on olenevalt valdkonnast väga spetsiifilised. Seepärast tegeleb juba praegu näiteks põllumajanduse, metsanduse ja kalandusega seotud riigiabi küsimustega maaeluministeerium ja transpordisektori riigiabi – kuhu kuulub ka Estonian Air – küsimustega majandusministeerium.

„Riigiabi valdkond on väga keeruline, seetõttu on rahandusministeerium üldine nõustaja ja koordineerija ning lähtuvalt valdkonnast ja kompetentsidest peame ka ise otstarbekaks senist valdkonnapõhist vastutusjaotust,“ kommenteeris Peedu.

Kuidas nõuda tagasi ebaseaduslikku riigiabi?

Peedu viitas ka rahandusministeeriumi möödunud aasta uuringule, milles teised ministeeriumid ja riigiasutused toetasid riigiabi alast nõustamist valdkonna ministeeriumides.

Kuna kõik valitsusele esitatavad õigusaktide eelnõud läbivad kooskõlastuse rahandusministeeriumis, annab ministeerium Peedu kinnitusel oma parima, et juhtida tähelepanu võimalikele eksimustele. Ka küsimustikule vastanud leidsid, et rahandusministeeriumi nõustamisest on palju abi ning see aitab ennetavalt ära hoida reeglitevastase riigiabi andmise.

Viimased paar aastat on Euroopa Komisjon tegelenud Peedu sõnul koos liikmesriikidega riigiabi moderniseerimisega, millega seoses vaatavad liikmesriigid, ka Eesti, üle oma siseriikliku riigiabi korralduse. Ta märkis, et Eestis on riigiabiga seonduv iga aastaga üha olulisem ning nendes küsimustes tuleb suhelda aktiivselt Euroopa Komisjoniga.

Hetkel kuum