Äripäev • 13. juuli 2016 kell 12:00

Tere saneerimiskava ekspertide määramine vaidlustati

Tere saneerimiskava ei ole rahuldav.  Foto: Raul Mee

Tere suuremad võlausaldajad vaidlustasid Harju maakohtu määruse, millega pandi paika, kes on Tere saneerimiskava hindamise eksperdid. Ka ekspertarvamuses oli puudusi, teatas Harju maakohus pressiteates.

Tere suuremad võlausaldajad, nende seas DNB Pank ja Nordea Bank AB Eesti filiaal, vaidlustasid Harju maakohtu 12. mail tehtud määruse, kus Tere saneerimiskava ekspertideks seati Toomas Saarma ja Urmas Võimre. Kohtunik ei rahuldanud määruskaebused, küll aga leidis puudusi ja ebaselgusi saneerimiskava kohta esitatud ekspertarvamuses.

Kuna kõnealune määrus on vaidlustatud ning ekspertarvamus puudustega, peab kohus seetõttu otstarbekaks saata seni esitatud määruskaebused Tallinna ringkonnakohtule ning minna ekspertarvamusega edasi pärast ringkonnakohtu lahendit.

Vajadus ekspertide nimetamise järele tekkis pärast seda, kui Tere esitatud saneerimiskava ei saanud aprillis toimunud hääletusel võlausaldajatelt vajalikku toetust ja jäi vastu võtmata. AS Tere kasutas seadusest tulenevat õigust ning esitas vastu võtmata saneerimiskava kohtule kinnitamiseks. Seetõttu otsustas Harju maakohtu kohtunik Hannes Olev oma 12. mai määrusega määrata saneerimiskava hindamiseks eksperdid Toomas Saarma ja Urmas Võimre ning pidi võtma seisukoha saneerimiskava kinnitamise kohta 11. juulil.

Harju maakohus kujundab oma seisukoha saneerimiskava kinnitamise kohta pärast ringkonnakohtu seisukoha teadasaamist.

Hetkel kuum