Palga üle nurisejaid vähem

Teeninduse ja müügi alal on palgaootus teistest rohkem kasvanud.  Foto: Andras Kralla
Äripäev • 19. detsember 2016 kell 6:57

Kui aasta tagasi tuli oma töötasuga keskmiselt, hästi või väga hästi toime 67% töötajatest, siis sel sügisel oli neid 72%.

Töötajad, kes hindasid oma majanduslikku toimetulekut palgaga keskmiseks või heaks, teenisid 861 eurot või rohkem kätte, näitavad täna esitletava Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringu tulemused.

Ka oma palgaga rahulolevate töötajate osatähtsus on mõnevõrra kasvanud – novembris 2016 läbiviidud uuringus osalejatest oli oma põhipalgaga rahul 36%, rahulolematuid oli 40%. Aasta tagasi oli töötasuga rahulolematuid 46%, kaks aastat tagasi 57%. Suurem on rahulolematus lisatasude teenimisvõimaluse ja tööandja pakutud soodustustega.

Töötajate keskmine netotöötasu on aastaga kasvanud 5,5% ja mediaan netotöötasu 4,7%. Keskmine netopalga ootus on kasvanud 8,3% ja on 1456 eurot. Mediaan netopalga ootus, millest pooled töötajad soovivad rohkem ja pooled vähem palka saada, kasvanud ei ole, olles jätkuvalt 1200 eurot kätte. Töötajate palgaootus on tavapäraselt 30% suurem kui saadav töötasu ja iseloomustab palka, mille pakkumisel enamus töötajaid on valmis töökohta vahetama.

Põhipalk muutus eelmisel aastal rohkem kui pooltel (53%) töötajatest. Riikliku alampalga tõus mõjutas oluliselt pea veerandi (23%) töötajate töötasu muutust.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid, töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Uuring viidi läbi novembris 2016 ja selles osales 11255 töötajat ja tööotsijat ning 404 organisatsiooni.

Hetkel kuum