Äripäev • 18 jaanuar 2017

KredExi ettevõtluskäenduste mahud purustasid rekordeid

Foto: Erik Prozes

Möödunud aastal laekus KredExile 654 uut käendustaotlust, uusi lepinguid sõlmiti 494, mille abil said Eesti ettevõtted 164,3 mln eurot lisafinantseerimist. Võrreldes mullusega on käendusmahud kasvanud 45%, teatas KredEx.

Kui 2015. aastal tegi KredEx käenduste abil ettevõtetele kättesaadavaks 109,3 mln eurot lisafinantseerimist, siis 2016. aastal oli see summa 164,3 mln eurot. See on KredExi tegevusaja jooksul suurim summa, mis on ettevõtetele kättesaadavaks tehtud ühe aasta jooksul. Kõige rohkem kasutati möödunud aastal käendust käibevahendite finantseerimiseks (43% mahust), investeeringute tegemiseks (38%) ja pangagarantiidele (19%).

Aasta kokkuvõttes olid mahud rekordilised, kokku väljastas KredEx käendusi 91,9 mln euro eest. Varasem rekord pärines aastast 2014 ning tollal ulatus käenduste maht 69,2 mln euroni. Võrreldes 2015. aastaga oli mahtude kasv 45%. Kokku käendas KredEx 2016. aastal 424 ettevõtte kohustusi, kes plaanivad luua 831 uut töökohta. Sektoritest tuleb selgelt esile töötlev tööstus, mille osakaal väljastatud käendustest moodustab umbes 40%.

Tähelepanuväärne on kasv ka alustavate ettevõtete finantseerimisel, eriti kui vaadata stardilaenu mahtude kasvu. Stardilaenu abil said alustavad ettevõtted 2016. aastal kokku finantseerimist 1,6 mln eurot, mida on 65% rohkem võrreldes 2015. aastaga, mil see summa oli 971 000 eurot.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud rohkem kui 3500 ettevõtte finantskohustusi summas 636 mln eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata lisavahendeid üle 1,2 mld euro.

Hetkel kuum