Äripäev • 8. veebruar 2017 kell 12:52

Riigikohus langetas Äripäevale soodsa otsuse

kohtusaal  Foto: Erik Prozes

Riigikohus langetas otsuse, mis kaitseb Eestis ajakirjandusvabadust.

Hagi tagamiseks kohustas Harju maakohus Äripäeva eemaldama veebist täies mahus 17. septembril 2015 ilmunud artikli. Äripäeva hinnangul ei olnud Harju maakohtu otsus põhjendatud ning sellise kohtupraktika Eestis juurutamine piiraks oluliselt ajakirjandusvabadust. Seetõttu taotles Äripäev järgnevates kohtuastmetes Harju maakohtu otsuse tühistamist.

Täna avaldatud määruse kohaselt nõustus Eesti kõrgeim kohus Äripäeva ja ringkonnakohtu seisukohaga, et Harju maakohus on hagi taganud ebaõigesti ja esimese astme otsus tuleb tühistada.

Riigikohus asus seisukohale, et kui keegi nõuab kogu artikli eemaldamist, siis peab ta iga artiklis oleva lause kohta ära näitama selle õigusvastasuse. Otsusega saab tutvuda siin.

Toimetaja märkus: artiklit on hageja palvel muudetud 10.03.2017

Hetkel kuum