Panditulumaks saab selgemad piirid

Riik alandab uuest aastast dividendi maksumäära.  Foto: PantherMedia/Scanpix
Äripäev • 17. aprill 2017 kell 12:28

Valitsus kaalub kehtestada äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele madalama tulumaksumäära ning seada tagatisraha kohustuse kontsernisisestele laenudele, mida võidakse kasutada kasumi varjatud väljaviimiseks.

Plaanitava eelnõuga langeb regulaarselt dividende maksvate ettevõtete maksukoormus: senisest madalama, 14protsendilise maksumääraga maksustatakse see osa jaotatavast kasumist, mis võrdub sama ettevõtja eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga.

„Eesti äriühingute tulumaksusüsteem motiveerib ka n-ö küpsusfaasi jõudnud äriühinguid pigem kasumit ühingus hoidma kui jaotama. Lisaks ei ole kehtiv äriühingu tulumaksumäär naaberriikidega võrreldes välisinvestorite jaoks enam piisavalt atraktiivne. Uus süsteem muudab Eestis jaotatud kasumi maksustamise konkurentsivõimelisemaks kui Leedus või Lätis, kus maksumäär on 15 protsenti,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Eelnenud kolme aasta aluseks võtmine motiveerib ettevõtjaid kasumit jaotama senisest regulaarsemalt ja stabiilsemalt, märgib rahandusministeerium oma pressiteates.

Eestis maksustamisele kuulunud kasumi aluseks võtmine tähendab, et arvesse ei lähe välismaal teenitud kasum, mida on Eestis võimalik maksuvabalt edasi jaotada – eesmärk on soodustada eelkõige Eestis teenitud kasumi jaotamist. Muudatus on suunatud eelkõige välismaa äriühingute Eesti tütaräriühingutele, kelle jaoks kasumi jaotamine muutub odavamaks. Füüsilisest isikust dividendisaajate maksukoormust eelnõu ei muuda.

Firmasisesele suurlaenule tagatis

Eelnõu teine eesmärk on tõkestada kasumi kaudset väljaviimist, andes emaühingule või muule kontserni liikmele laenu. Selleks on eelnõus ettepanek kehtestada emaettevõtjale või teistele kontsernistruktuuri ühingutele ja sama emafirma teistele tütarettevõtetele maksuvabalt antavate laenude piiriks äriühingusse sisse makstud kapitali ja firma võetud laenude summa. Seatud piiri ületavad laenusummad maksustatakse 20protsendilise tulumaksumääraga.

Kui laen kahe aasta jooksul tagasi makstakse, tagastab riik ka tagatisraha. Kui laenu selle perioodi jooksul ei tagastata, muutub tasutud summa lõplikuks äriühingu kasumilt tasutud tulumaksuks.

Hinnanguliselt on Eesti äriühingutel nõudeid välismaal asuvate emaühingute vastu u 800 miljoni euro eest, märgib rahandusministeerium.

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumitele ning arvamuse avaldamiseks kaubandus-tööstuskojale, maksumaksjate liidule, pangaliidule, tööandjate keskliidule, väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioonile ning Finance Estoniale.

Tulumaksuseaduse muudatused on planeeritud jõustuma tuleva aasta jaanuarist.

Hetkel kuum