Äripäev • 2. mai 2017 kell 5:54

Töötukassa tuleb appi tööl käijatele

kool  Foto: Meeli Küttim

Mais lisanduvad töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud teenused: toetatakse kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamist, kuni aasta kestvatel tööturukoolitustel osalemist ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamist. Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks koolitustoetust.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on uued võimalused mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist - näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste, puuduliku eesti keele oskusega või tervise tõttu ameti vahetamist vajavatele inimestele. 

Tasemeõppes õppijate arvuks prognoosib töötukassa tänavu 300, kokku toetatakse õppimist ligi 175 õppekaval 40 koolis. 

Koolituskaardiga ümber- ja täiendusõppesse oodatakse 2400 inimest ning tööandja koolitustoetuse toel oma oskusi täiendavate töötajate arvuks hindab töötukassa 1000.

Uute teenuste kogumahuks on sel aastal 3,6 miljonit eurot.

Töötukassa toetab ameti õppimist, millel on kasvav tööjõuvajadus ja kus juba praegu on töökäte puudus, näiteks informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia; metsanduse ja puidutööstuse; arvestusala; sotsiaaltöö; metalli- ja masinatööstuse; keemia ja plastitööstuse; energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonnas. Lisaks eesti keele ja IKT õppevaldkonna koolitusi.

Ka tööandjad saavad koolitustoetust taotleda töötajate värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega ametitesse. 

Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele, kes ei saa senisel ametikohal jätkata tervise tõttu. Sel juhul on oluline, et õpitav eriala oleks inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise jätkamisel.

Hetkel kuum