Äripäev • 11. mai 2017 kell 12:59

Euroopa finantstöötajad mõistavad hukka Eestis toimuva

Foto: Scanpix/Reuters

Euroopa finantstöötajate katusorganisatsioon (UNI Europa Finance) tegi avaliku pöördumise, milles mõistab hukka Nordea panga hirmutamis- ja ahistamistaktika, mis ei ole Põhjamaa tööandjale kohane.

Organisatsioon kirjutas pöördumises, et nende kolleegid DNB ja Nordea pankade Eesti üksustes on pidevas võitluses oma juhtkonnaga seoses toimuva ühinemisega uueks pangaks.

Pöördumises seisab, et pärast seda, kui tuli kahe panga liitumise teade, on Nordea Eesti juhtkond võtnud kasutusele kõik läbirääkimisi välistavad taktikad, nagu laimukampaania meedias, õigusabi ametiühingu taltsutamiseks ja ametiühingu esindajate hirmutamine. "See on pettumust valmistav ja vastuvõetamatu areng kahe panga puhul, kes teistes riikides tulevad hästi toime oma ametiühingutega. Jätkuv vaikiv toetus sellisele tegevusele mõlema panga tippjuhtkonnas ei saa jääda tähelepanuta," kirjutab UNI Europa Finance.

Halvale olukorrale on kaasa aidanud kaks asjaolu.

Esiteks Nordea Eesti juhtkonna otsus lahkuda kollektiivlepingu läbirääkimistelt eelmisel aastal ilma igasuguse nähtava kavatsuseta nende juurde tagasi pöörduda. UNI Europa Finance'i teatel on Nordea Eesti esitanud valeväiteid ja süüdistusi peatatud läbirääkimiste ja ametiühingu esindajate nõudmiste kohta. Nii DNB kui ka Nordea on keeldunud pidamast kollektiivlepingu läbirääkimisi loodavas Luminori pangas.

Teiseks on hirmutatud ja ahistatud töötajate esindajaid ette teatamata töökohamuutustega, vähendatud preemiatega, koondamisega pärast pankade ühinemist ja on olnud ka muud survet kohalikust juhtkonnast.

UNI Europa Finance kutsub üles teisi Euroopa ametiühinguid eestlasi toetama. Organisatsiooni teatel on Nordea ja DNB näidanud igal juhtimistasandil, et olukorda kavatsetakse ignoreerida, eriti kuna pankadel on palutud naasta läbirääkimiste juurde ja austada töötajate õigusi.

Euroopa finantstöötajad kutsuvad üles Nordea Eesti juhtkonda kohe lõpetama töötajate esindajate hirmutamine ja naasma kollektiivlepingu läbirääkimiste juurde. Ühendus kutsub pankade tippjuhtkonda tegema selget avaldust, et nad austavad ja väärtustavad ametiühinguid kõigis riikides, kus nad tegutsevad, ning et töötajate õigused peavad ka igal pool kehtima.

Hetkel kuum