Äripäev • 12 mai 2017

Eesti Telekomi väikeaktsionärid lähevad Teliaga taas kohtusse

Telia  Foto: EPA

Telia ei ole siiani täitnud kohtuotsust ja maksnud Eesti Telekomi väikeaktsionäridele ülevõetud aktsiate eest õiglast hüvitist, mistõttu lähevad osapooled uuesti kohtusse, teatas väikeaktsionäre esindav advokaadibüroo Sorainen pressiteates.

Praeguseks on jõustunud Harju maakohtu määrus, millega kohus kinnitas, et 2010. aastal toimunud aktsiate ülevõtmise käigus ei maksnud Telia Company AB Eesti Telekomi väikeaktsionäridele ülevõetud aktsiate eest õiglast hüvitist. Väikeaktsionäride esindajad on esitanud Telia Company AB-le nõude lisahüvitis üle kanda. Kuna Telia Company AB nõude saamisel hüvitist väikeaktsionäridele tasuma ei nõustunud, on esindajad taas pöördunud kohtu poole.

Kohtuvaidlus sai alguse 2010. aastal, kui väikeaktsionärid pöördusid lisahüvitise nõudega kohtusse. Menetlus puudutab rohkem kui 1500 väikeaktsionäri. Kõigi väikeaktsionäride ühisteks esindajateks on kohus määranud Soraineni vandeadvokaadid Reimo Hammerbergi ja Carri Ginteri.

8. mail teavitas Telia Company AB aktsionäre, et neil on võimalik esitada oma nõuded lisahüvitise saamiseks Raidla Ellex Advokaadibüroole, kes aktsionäride avaldused läbi vaatab. Sorainen on 9. mail esitanud Raidla Ellex Advokaadibüroole avalduse, milles nõuab kohtu määratud hüvitise ja seitsme aasta jooksul kogunenud viiviste ning õigusabikulude tasumist kõigile väikeaktsionäridele.

Väikeaktsionäride esindajad leiavad, et menetluse mõttega ei ole kooskõlas Telia Company AB kehtestatud tingimus, et hüvitis makstakse välja vaid pärast lisadokumentide esitamist ja menetlemist Raidla Ellex Advokaadibüroos. Samuti on Telia Company AB jätnud väikeaktsionärid teavitamata viivisenõude esitamise võimalikkusest.

Väikeaktsionäride esindajate arvates on aktsionäridel õigus saada Telia Company AB-lt lisahüvitis koos viivise ja õigusabikuludega ja nõuded esitada lisadokumente või avaldusi ei põhine seadusel. Seetõttu on esindajad pöördunud kohtu poole, paludes kohtul kinnitada, et Telia Company AB-l on kohustus Soraineni esitatud nõude alusel tasuda hüvitis koos viivistega kõigile väikeaktsionäridele ilma selleks täiendavaid eeltingimusi kehtestamata.

Harju maakohus arutab kohtuasja 28. juunil kell 13.00.

Hetkel kuum