Abilinnapea Sarapuu on kinni peetud

Tallinna linnavalitsuse allasutus Tallinna Jäätmekeskus ostis eelmisel kuul viis uut prügiautot, pildil abilinnapea Arvo Sarapuu.  Foto: Postimees/Scanpix
Äripäev • 25. mai 2017 kell 7:54

Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur menetlevad alates 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Abilinnapea on ka kinni peetud.

Karistusseadustiku §300¹ lg 2 järgi on Sarapuule esitatud kahtlustus kuriteo toimepanemises. Lisaks kahtlustatakse kahte meest suures ulatuses toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.

Riigiprokuratuurist kinnitati, et lisaks Sarapuule on kahtlustuse saanud ka prügifirma Baltic Waste Management (BWM) juhatuse liige Kaido Laanjärve ning Sarapuu väimees, Atko grupi juhatusse kuuluv Margo Tomingas.

Riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul alustati kriminaalmenetlust koos kaitsepolitseiametiga, tuginedes pikka aega kogutud teabele, juba selle aasta märtsis ehk kaks nädalat enne suurt avalikku arutelu meedias. „Ajakirjandusel on ühiskonnas oma oluline roll ja mõistame seda täielikult. Samas on ka prokuratuuril ja uurimisasutusel täita oma roll ning seetõttu ei saanud me ka suure avalikkuse huvi korral anda vastuseid enne, kui kriminaalmenetlus seda võimaldab,“ selgitas riigiprokurör.

Karistusseadustiku §300¹ lg 2, mille alusel Arvo Sarapuu kahtlustuse sai, ütleb, et toimingupiirangu rikkumise eest, kui see on toime pandud ulatuses üle 320 000 euro, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kahtlustuse kohaselt mõjutas Arvo Sarapuu tegevus oluliselt ja vahetult OÜ-d Baltic Waste Management, mis allub väljaspool Sarapuu ametiseisundit tema korraldustele ja tegutseb tema huvides.

Riigiprokuröri sõnul suunas Arvo Sarapuu kahtlustuse kohaselt Keskkonnaametis ja Tallinna Jäätmekeskuses Baltic Waste Management OÜ kohta esitatud klientide kaebuste lahendamist ettevõtte huvides, vältimaks töövõtulepingutest või seadusest tulenevate sanktsioonide rakendamist. „Nende sanktsioonide tulemusena oleks võidud Baltic Waste Management OÜga sõlmitud lepingud lõpetada ja ettevõttel ei oleks olnud võimalust käivet tuua ja kasumit teenida,“ selgitas riigiprokurör.

Vastavalt Tallinna linnapea käskkirjale koordineerib Arvo Sarapuu Tallinna Keskkonnaameti tegevusvaldkondi ja korraldab antud ametiasutuse valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Tallinna Keskkonnaameti ülesanneteks on jäätmehoolduse kavandamine ja arendamine, jäätmehoolduse korraldamine ning korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine.

Sarapuu täidab Tallinna abilinnapeana jäätmehooldust korraldades avalikku ülesannet - seega on ta korruptsioonivastase seaduse ja avaliku teenistuse seaduse kohaselt ametiisik.

Kriminaalasja menetleb kaitsepolitseiamet ja juhib riigiprokuratuur.

Hetkel kuum