Sester hakkab kütuseturul korda looma

Rahandusminister Sven Sester  Foto: Andras Kralla
Äripäev • 26. mai 2017 kell 7:51

Rahandusministeerium hakkab looma kütuse e-keskkonda, mis võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata ja teha järelevalvet reaalajas. Niimoodi oleks tagatud, et tarbimisse lubatakse nõuetele vastav kütus.

30miljonit eurot aktsiisikahju ja 20 miljonit eurot käibemaksukahju tekitatakse kütuselt tasumata maksudena aastas.

Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile vedelkütuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on vähendada pettusi ja parandada konkurentsitingimusi kütusesektoris ning lihtsustada asjaajamist maksu-ja tolliameti, kütuse müüjate ning laopidajate vahel, sesis ministeeriumi pressiteates.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et kütusesektoris on juba varem ellu viidud samme, mis vähendavad maksupettusi, samas jõuab tanklatesse jätkuvalt teadmata päritolu ja küsitava kvaliteediga kütust. "Kuigi sektoriga seotud maksukahjud on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, on need siiski veel märkimisväärselt suured: aastas tekitatakse kütuselt tasumata maksudena pea 30 miljonit eurot aktsiisi- ja 20 miljonit eurot käibemaksukahju. Maksude tasumata jätmine ei tohi anda konkurentsieelist turul tegutsemisel,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

E-keskkond tuleb appi

Olukorra parandamiseks luuakse eelnõuga alus kütuse e-keskkonna loomiseks (kütuse käitlemise andmekogu ehk KKS), mis võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata ja teha järelevalvet reaalajas. Niimoodi oleks tagatud, et tarbimisse lubatakse õige vastavusdokumendiga ja nõuetele vastav kütus.KKSi rakendumisel ei pea kütuse müüjad enam maksu- ja tolliametile vedelkütuse aruandeid esitama, kuna kõik vajaminevad andmed on nii MTA-le kui ka kütuse käitlejatele kättesaadavad andmekogust. Kütuse käitlejate jaoks vähendab e-keskkonna loomine ka paberdokumentide koostamise vajadust.

Samuti luuakse õiguslik alus laoarvestuse ja aruandluse andmekogu (LJS) asutamiseks. LJSi eesmärgiks on maksu- ja tolliametile reaalajas kütuse laotoimingute andmete kättesaadavaks muutmine, võimaldades ametil teha operatiivsemat ja tõhusamat järelevalvet kauba liikumise üle nii üksikus laos kui ka ladude üleselt. Samuti on andmekogu eesmärgiks ühtlustada laoarvestuse pidamise reegleid.

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks justiitsministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, keskkonnaministeeriumile ja siseministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks kaubandus-tööstuskojale, õliühingule, maksumaksjate liidule, akrediteerimiskeskusele, keskkonnauuringute keskusele ning rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonile.

Eelnõu kohta ootab rahandusministeerium arvamusi 15. juunini. Seadus on planeeritud jõustuma hiljemalt 1. juunil 2018.

Hetkel kuum