Koit Brinkmann • 1. juuni 2017 kell 7:45

PPAst lahkus kolm töötajat, kahju üle 10 000 euro

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja varade alal Tauno Tuisk  Foto: Andras Kralla

Varuosaarvete lauskontrolli tulemusena on PPAst pidanud praeguseks lahkuma kolm töötajat ning hankelepingupartner Mercantile AS maksab kahju hüvitamiseks riigituludesse üle 10 000 euro.

Maikuu alguses käivitas Politsei- ja piirivalveamet (PPA) Äripäeva küsimuste peale erakorralise siseauditi, mille käigus asusid kümned töötajad ükshaaval üle kontrollima varuosade ostuarvete ridu. Enam kui kahe ja poole aasta jooksul oli neid kogunenud rohkem kui 11 000.

Hiiglasliku töö tulemusena selgus hulk probleeme, millega edaspidi arvestatakse uue hanke väljakuulutamisel. Samuti lõid PPA ja varuosade tarnija Mercantile esindajad lukku lõpliku kahjusumma ning hiljemalt 3. juuniks peab Mercantile kandma rahandusministeeriumi arveldusarvele 10 255 eurot ja 80 senti. Kolm lepingu täitmise eest vastutavat PPA töötajat pidid ka lahkumisavaldused lauale panema.

PPA peadirektori asetäitja varade alal Tauno Tuisk  Foto: Andras Kralla

PPA peadirektori asetäitja varade alal Tauno Tuisk tunnistas, et eksisid mõlemad. „See tähendab, et Mercantile tunnistas, et arvete koostamisel on nende poolt eksitud ja need rahalised vahed tuleb kompenseerida. PPA eksimus seisneb selles, et enne arvete maksmisele suunamist ei ole ostuarveid ja arvete peal olevat infot piisava hoolsusega üle kontrollitud ega veendutud, kas ostuarved on kooskõlas hanke raamlepingu ja selle lisadega,“ kirjeldas Tuisk.

Osapooltel erinev kahjusumma

Mercantile juhatuse liige Maris Parik sõnas, et nende arvestusel olid nad PPA-le võlgu ainult 943 eurot. Selleks arvutas Mercantile kokku nii kallimalt, aga ka kokkuleppest odavamalt müüdud kaubad. Parik nentis, et peale jäi PPA surve ning nad maksavad 10 255 eurot ära. „Summa on väga suur, aga otsustasime, et tagantjärgi iga müüdud toote hinna juures kemplemine on meie ettevõttele liiga töö- ning ajamahukas ning eelistame siiski kliendisõbralikku ja kiiret lahendust,“ lisas ta.

Tuisk Mercantile võlasumma suuruse tõlgendusega ei nõustunud. Kui lepingupartner sai PPA-le tehtud lisasoodustuseks kokku üle 9000 euro, siis PPA arvutustel oli see summa 2882 eurot. Paraku seadus kokkulepitust suuremat soodustust kahjusummast maha arvestada ei luba.

Mercantile juhatuse liikme Pariku kinnitusel ei olnud valesti vormistatud arvete puhul tegemist nende töötajate pahatahtlikkusega, vaid süsteemi vigade ja liiga vähese kontrolliga. „Vana hea tarkus: „Kontrolli, kontrolli, kontrolli“ kulub ka alati ära, nii töötajate kui programmi kohta. Valus õppetund kogu meie ettevõttele, kogu meie kollektiivile,“ tõdes Parik.

PPA avastatud puuduste tõttu hankelepingut ennetähtaegselt ei lõpeta, kuna töö vajab Tuisu sõnul tegemist ja autod remontimist. Leping lõpeb nagunii kolme kuu pärast ja uue hanke ettevalmistamine on töös. Küll läbivad ostetavad kaubad ja nende kohta esitatavad ostuarved kuni lepingu kehtivuse lõpuni eraldi täiendava kontrolli, veendumaks ja tagamaks, et tasumisele saadetavad arved oleksid siit maalt edasi täiesti korrektsed ja lepinguga kooskõlas.

PPA peadirektori asetäitja Tauno Tuisk vabandas partnerasutuste ees, kuna ta ütles Äripäevale antud intervjuus, et PPA ei saanud neilt kohtutoimiku materjalide infot.

Paari aasta eest mõisteti kolm PPA töötajat ametiautodega sahkerdamises süüdi ning üks töötaja lisaks ka ametiseisundi kuritarvitamises ja altkäemaksu võtmises.

Kohtutoimikus oli ka üsna põhjalikult välja toodud varuosade hanke ajal toimunud asjaajamine ning vestlused Mercantile müügidirektori ja PPA töötajast hankekomisjoni liikme vahel.

Järgneb Tuisu kommentaar:

„Arvete ja lepingutäitmise kontrollmenetluse raames asusime me muuhulgas uurima, miks see kohtutoimiku materjal meile ei jõudnud ja eelmises Äripäevale antud intervjuus ma märkisin ja viitasin, et siin on probleem meie ja meie partnerasutuste vahel. Nüüdseks saan aga selgelt öelda, et probleem ei olnud meie partnerasutustega, probleem oli PPA sees. Vajalik info viidatud kohtutoimiku kohta oli prokuratuuri poolt PPA-le edastatud juba 2015. aasta maikuus, kuid PPA sisese tegevuse, õigemini tegevusetuse tulemusena see info ei liikunud edasi meie sisekontrollibüroosse, kuhu see oleks pidanud jõudma. Olen meie partnerasutuste ja prokuratuuri esindajate ees juba ka vabandanud eelmises intervjuus öeldu pärast.“

Uus hange teistmoodi

„Uues varuosade hankes teeme mitmeid asju teisiti. Näiteks soovime me uues hankes jaotada varuosad eraldi gruppidesse ja eraldi hankeosadeks. Nii on võimalik edukaks pakkujaks kuulutada mitmeid erinevaid ettevõtteid,“ kirjeldas Tuisk.

Teise olulise muudatusena soovitakse hanke üles ehitada selliselt, et igasse hanke osasse saaks võitjatena välja kuulutada ja lepingud  sõlmida mitme erineva firmaga, mis võimaldab lepingu kehtivusajal läbi viia minikonkursse ja läbi terve lepingu kehtivusaja tagada piisav konkurents ja ka võimalus erinevatele firmadele meile varuosasid müüa. Kindlasti vaadatakse Tuisu kinnitusel üle ka hindamiskriteeriumid ning määratletakse, kui suur osatähtsus hakkab olema hinnal ja allahindlusel, kuid väga olulised on ka tarnekiirused ja muud aspektid.

Mercantile juhataja Parik ütles, et nad ei ole veel otsustanud, kas ettevõte osaleb PPA varuosade ostmise hankel.

Autovaruosade hulgimüüja Mercantile ASi kontor Laagris.  Foto: Andras Kralla
Maris Parik,, AS Mercantile juhatuse liige

Summa on väga suur, aga otsustasime, et tagantjärele iga müüdud toote hinna juures kemplemine on meie ettevõttele liiga töö- ning ajamahukas ning eelistame siiski kliendisõbralikku ja kiiret lahendust.

Probleemid hankelepingu täitmisel

Varuosaarvete kontrolli tulemusel jagas PPA avastatud probleemid mitmesse gruppi. Osal arvetel oli varuosa soovituslik jaehind väiksem kui soodushind, mille PPA oli aktsepteerinud ja tasunud. Teise näitena tuvastati suur hulk arveid, kus varuosade allahindlused olid väiksemad, kui lepingus kokku lepitud. Kolmanda tüüpprobleemina selgitati välja, et teatud kindlate varuosade hinnad, mis pidid kogu lepingu kehtivusajal olema PPA jaoks fikseeritud, olid siiski ajas kasvanud.

Samuti olid PPA hinnangul osadel ostuarvetel mõnede originaalvaruosade jaehinnad enne allahindluse mahalahutamist tõstetud suuremaks.

Kuigi Mercantile teavitas PPAd 2015. aastal, et ta ei saa mõningatele varuosadele nii suurt allahindlust määrata nagu lepingus fikseeritud, siis Tuisu sõnul lahendati probleem valesti. „Mercantile ettepanekul ja PPA osade töötajate nõusolekul hakatigi teatud varuosade ostuarvetel algset jaehinda suurendama, et saaks seejärel arvel kuvada lepingus nõutud 40 protsendilist allahindlusmäära. Selline hinnakujunduskokkulepe oli väär,“ sõnas Tuisk.

Mercantile juht Parik kommenteeris, et kunstliku hinnatõstmise jutt on ühe nüüd juba endise PPA ametniku poolt pahatahtlikult kasutusse lastud väljend ning kahjustab väga nende mainet. „See on äärmiselt kahetsusväärne. Kinnitan, et ettevõtte jaehinnad kehtestatakse kõikidele toodetele samade reeglite järgi ning täpselt samad jaehinnad kehtivad kõikidele meie klientidele,“ märkis ta.

Kokkuvõtteks sai PPA sellest loost mitu õppetundi. „Usalda, aga kontrolli – see võiks olla esimene õppetund ja see kehtib nii meie enda töötajate kui ka lepingupartnerite kohta. On selge, et peame oma hoolsuskohustust parandama ja lepingute täitmist, täpsemalt ostuarvete kontrolltegevust tõhustama. Niisama kummitemplit arvete kooskõlastamisel ei ole mõtet mängida,“ märkis Tuisk.

Tema sõnul peab PPA nii personali värbamisel kui ka jooksva töö käigus rohkem tähelepanu pöörama väärtuspõhisele juhtimisele. „See tähendab, et tööd tuleb teha ja riiki teenida ausalt, läbipaistvalt ja targalt. Nende põhimõtete vastu eksimine on lubamatu,“ lisas Tuisk.

Juhtumi tulemusena on PPA siseaudit alustanud asutuse ostutegevuse ülekontrollimiseks plaanivälist erakorralist auditit, et vaadata üle, kas ametil võib ka muudes valdkondades selliseid probleeme esineda.

Neli suuremat viga varuosade hankega

Arved, mis olid süsteemitõrke ja meie inimeste sellest tõrkest teadmatuse tõttu esitatud selliselt, et arvele ei jooksnud välja jaehind ja sellest 40% allahindlust, vaid kokkulepitud soodushind. PPA sai toote hankelepingule vastava hinnaga.Arved, kus allahindluse protsent oli suurem, väiksem või puudus. Viga süsteemihaldamise poolelt, ei jälgitud, et allahindlus kehtiks ka programmi muudatuste järel.Arved, kus hanke näidispakkumises toodud hinnad olid fikseerimata. Mercantile töötaja tähelepanematus hanke dokumente lugedes. PPA rahaliselt võitis sellest tähelepanematusest, sest kaupa müüdi soodsamalt, kui fikseeritud hindadega müüdud oleks.Arved, kus Mercantile müüs sooduskampaania või suure koguse ostmisel soodustusega tooteid lepingus kokku lepitust soodsamalt. Taas eksimus, millest PPA rahaliselt võitis ja Mercantile kandis kahju.

Allikas: Mercantile juhatuse liige Maris Parik

nimi:Maris Parik,

amet:ASi Mercantile juhatuse liige

tekst:Süsteemihalduse vead

Oleme arved üle vaadanud, summad üle kontrollinud ning tuvastanud, et väike hulk arvetest ei olnud täpselt selliselt vormistatud, nagu PPA leiab, et oleks pidanud olema. See aga ei tähenda, et oleks olnud mingi süstemaatiline rikkumine. 

PPA lähtus sellest, et kõik need korrad, mis neile kaupa kokkuleppest odavamalt müüdi, ei ole nende asi. Et meil oli õigus neile paremaid hindu teha aga neid need eksimused ei huvita, millega nemad võrreldes hankelepingus sätestatule soodsamalt tooteid said.

Meie arvestus näitas meie võlgnevuseks PPA ees 943 eurot. Nende meelest aga 10 255 eurot, sest nemad arvestasid ainult neid eksimusi, mis olid neile rahaliselt kahjulikud. Samas suurusjärgus meie jaoks olnud kahjulikud eksimusi nad ei arvestanud. Peale jäi PPA surve. Summa on väga suur, aga otsustasime, et tagantjärgi iga müüdud toote hinna juures kemplemine on meie ettevõttele liiga töö- ning ajamahukas ning eelistame siiski kliendisõbralikku ja kiiret lahendust. Leiame, et on mõistlik vanad teemad kiirelt lahendada ning keskenduda tulevikule.

Kindlasti ei olnud nende arvete puhul tegemist ühegi meie töötaja pahatahtlikkusega, vaid süsteemi vigade ning liiga vähese kontrolliga. Seda tõestab ka fakt, et eksitud oli mõlemas suunas - nii enda kasuks kui kahjuks ning tegelik rahaline vahe jäi ju kogu selle 2,5 aastase perioodi käibe pealt kokku alla 1000 euro. Mingi süstemaatilise või teadliku rikkumisega (mida avaldatud artiklitest lugesin) kindlasti tegemist ei olnud. Seda enam, et nö vaidlusaluste arvete maht moodustab meie poolt PPAle 2,5 aasta jooksul väljastatud arvetest vaid väikese osa. Siin pole muud kui süsteemi vead, mis kahjuks jooksvalt avastamata jäid.

Meie müügiprogrammi vahetus on plaanitud sellesse sügisesse. Leidsime, et vana programm vajab efektiivsema kontrolli teostamise võimaldamiseks väljavahetamist.

Lisan, et PPA seisukoht lepingu täitmise osas on aja jooksul muutunud. Lepingut sõlmides avaldati ühte, kuid aja jooksul soovid ja lepingu tõlgendused muutusid. Muidugi ei muuda see olematuks ega õigusta seda, et meie ettevõte ei suutnud osaliselt nende soovidele vastavaid arveid väljastada.

Hetkel kuum