Äripäev • 18. august 2017
Jaga lugu:

Keskkonnakaitsjad sõdivad riigi raieplaani vastu

Langetatud puud  Foto: Veiko Tõkman

Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras vastu võtta määruse muudatust, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud, keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobuda. teatab Eestimaa Looduse Fond.

Kaitsealade elurikkust tõsiselt ohustavat eelnõu ei ole fondi teatel saadetud kooskõlastamiseks ühelegi huvigrupile.

Plaanitav määruse muudatus võimaldaks teha näiteks tormi tagajärjel kahjustada saanud kaitsealuses metsas kergekäeliselt lageraie, väites, et tegemist on sanitaarraiega. Nõnda võib oluliselt kahjustada kaitsealust objekti ning metsa bioloogilist mitmekesisust, leiavad keskkonnaühendused.

"Kui avalikkust püütakse sageli rahustada kõlava väitega, et suur hulk Eesti metsadest on kaitse all, siis tegelikkuses sünnivad keskkonnaministeeriumis paraku üha uued eelnõud kaitsealadel raietingimuste leevendamiseks ning raiesurve kaitsealustele metsadele aina suureneb," selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür. "Keskkonnaühendused on nördinud, et viimase aja suurest avalikust huvist Eesti metsa käekäigu vastu hoolimata surub keskkonnaministeerium taaskord kabinetivaikuses ning kiirustades läbi olulisi ning loodust ohustavaid muudatusi, vaevumata neid eri huvigruppidele selgitama või nende arvamust küsima," lisas Tüür.

Keskkonnaühendused esitasid täna ministeeriumile oma seisukoha, kus rõhutavad lisaks mainitule, et ministri määrusega kaitsealade kaitsekorra leevendamist ei saa pidada sobivaks õigusloomeks. Samuti juhivad ühendused tähelepanu, et planeeritavad muudatused ei ole kooskõlastatud ühegi huvigrupiga ning muudatuste koostajate hulgas ei ole ühtegi looduskaitse valdkonna ametnikku ega spetsialisti.

 

Ministeerium: kord ei muutu

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhtajata Riina Martverk selgitab, et keskkonnaorganisatsioonide pressiteates toodud väited ei ole õiged, kaitsealadel kord ei muutu.

"Samaks jäävad põhimõtted, mis puudutavad kaitsealadel raietingimusi - kaitsealadel käib sanitaarraiete lubamine metsakaitseekspertiisi alusel tulenevalt kaitse-eeskirjast ja seal olevast kaitse-eesmärgist. Määruse muudatuse eesmärk on õigusselguse huvides täpsustada mõisteid:  sanitaarraie on raie, mida tehakse puistu sanitaarse seisundi parandamiseks. Kui puistu raiutakse lagedaks, siis on tegemist lageraiega. Määrusega seatakse piirang sanitaarraiejärgsele minimaalsele lubatavale täiusele majandusmetsades ja öeldakse, et kõik mis on üle selle, on lageraie" teatab ministeerium.

Kuna tegemist on määruse kooskõlastamise etapiga, on ministeeriume valmis keskkonnaorganisatsioonidele muudatusi selgitama ja vajadusel  määruse eelnõud täpsustama, et oleks üheselt mõistetav, mis on selle muudatuse eesmärk.

"Täpsustan ka, et metsa majandamise eeskirja raiealaste muudatuste põhimõtted olid lisatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis arutati huvigruppidega läbi. Kuna määruse muutmisega sanitaarraiete osas kaitsealadel võrreldes tänasega mingeid muudatusi ei tehta, siis see teema ka arutlusel pole olnud. See, et konkreetset muudatust ei tehtud kaitsealade osas, on keskkonnaameti looduskaitse poole soovitus, et saaks jätkata senist praktikat kaitsealadel. Kokkuvõtvalt saab öelda, et majandusmetsades hakatakse raieid nimetama õige nimega ning kaitsealadel kord ei muutu," selgitas minsteeriumi pressiesindaja.

 

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum