Märt Belkin • 6. september 2017 kell 11:57

Reidi teel võib ehitus käima minna

Teetööd.  Foto: Raul Mee

Tallinna halduskohus ei rahuldanud ökoliikumise kaebust Reidi tee ehitusele, nii et tulevase suurmagistraali trassil võivad masinad huugama hakata.

Reidi tee sai Tallinna linnavalitsuselt aprillis ehitusloa, ent selle vaidlustas kohtus Eesti Roheline Liikumine. Rühmitus leidis, et projekti keskkonnamõjud pole piisavalt läbi analüüsitud ning nõudis uue hindamise tellimist.

Täna tegi halduskohus otsuse – jätta ökoliikumise kaebus rahuldamata. Soovi korral saab otsuse hiljemalt 6. oktoobril ringkonnakohtusse edasi kaevata.

Otsus tähendab, et nüüd saab linn ka ehitusega alustada. Esialgu otsustas kohus nimelt kaebusele esialgse õiguskaitse anda ehk ajutiselt ehitusloa peatada. Kuna nüüd on kohtuotsus tehtud, on luba uuesti jõus. Kui asi edasi kaevatakse, saab teiselt astmelt mõistagi uuesti loa ajutist peatamist paluda.

Tallinna Kommunaalamet kuulutas Reidi tee ehituseks riigihanke välja 29. augustil pakkumuste esitamise tähtajaga 20. oktoobril. Ehitus on planeeritud lõpetada 2019. aasta esimeses pooles.

Reidi teed ehitatakse kahes etapis. Esimest osa, ehitust Ahtri ja Jõe tänava ristmikust kuni Pikksilma tänavani ei vaidlustanud keegi. Rohelisele Liikumisele tegi muret aga 1,7 kilomeetri pikkune teine etapp, mis algab Ahtri ja Jõe ristmikult ning lõppeb Russalka juures.

Kohus märkis otsuses, et ehitusloale esitatud kaebusega ei saa enam nõuda kehtivates üldplaneeringutes määratud tee asukoha muutmist, vahendas halduskohtu pressiesindaja. Lisaks polnud kohus nõus ökoliikumise peamise väitega, et Tallinna linn oleks pidanud läbi viima uue keskkonnamõjude hindamise.

Nimelt oli linnal kohtuotsuse järgi 2007. aastal läbiviidud keskkonnamõjude hindamise ja mitmete hilisemate ekspertarvamuste põhjal piisavalt teavet otsustamaks, kas Reidi tee ehitus on keskkonnakaalutlustel lubatav.

Hetkel kuum