Äripäev • 13. detsember 2017 kell 11:11

Töötukassa kinnitas eelarve

Töötukassa 2018. aasta eelarves on kuludeks planeeritud 455 miljonit ja tuludeks 465 miljonit eurot.  Foto: Raul Mee

Tänasel koosolekul kinnitas nõukogu ühehäälselt töötukassa järgmise aasta eelarve, mille järgi planeeritakse kuludeks 454,8 miljonit eurot ja tuludeks 465,4 miljonit eurot.

Võrreldes tänavusega kasvavad tuleva aasta hüvitiste ja teenuste kulud 127,7 miljoni euro võrra.

Vastavalt prognoosile laekub kindlustusmaksetest töötajate sihtfondi 119,1 miljonit eurot ja tööandjate sihtfondi 64,1 miljonit eurot.Töötuskindlustushüvitisteks näeb eelarve ette 58,4 miljonit, koondamishüvitisteks 14,7 ning tööandja maksejõuetushüvitisteks 3,9 miljonit eurot. Hüvitistelt makstakse sotsiaalmaksu 13,7 miljonit eurot. Töötukassa tegevuskuludeks on eelarves 45,4 miljonit eurot.

Tööturuteenustele on planeeritud 67,1 miljonit eurot, sh 26,4 miljonit ELi Euroopa Sotsiaalfondist ja 0,25 miljonit Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist ja Euroopa Regionaalarengufondist rahastatavast Interreg Eesti-Läti koostöö programmist.

Kindlustushüvitiste, toetuste ja tööturuteenuste kulud on kokku 409,4 miljonit eurot.

Hetkel kuum