Äripäev • 24. jaanuar 2018 kell 6:48

Audit: riigimetsas ei ole loodusväärtused kaitstud

Metsatööd  Foto: Mariliis Pinn

Äsja avalikustatud FSC metsamajandamise auditis tehti Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) kaks olulist parandamisnõuet, mille eiramisel ähvardab RMKd FSC sertifikaadi kehtivuse peatamine, vahendas Eestimaa Looduse Fond.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) eksperdid esitasid auditi tegijatele hulga tähelepanekuid ja näiteid, mille kohaselt on RMK mitmes piirkonnas rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid ning selle käigus loodusväärtusi kahjustanud.

Auditi tulemusel tõstatati seitse mittevastavust. Neist kahe suurema aluseks olid näited juhtudest, kus RMK on raietega kahjustanud või hävitanud vääriselupaiku, samuti maha raiunud mitme ohustatud ja kaitsealuse liigi elupaiku. Näiteks on RMK määranud lageraiesse vanu loodusmetsi, hävitanud kanakulli pesitsuspaikasid ning kahjustanud kuivenduse rekonstrueerimisel metsise mängualasid.

Keskkonnaühenduste hinnangul saab RMK teha oma töös kohe ümberkorraldusi. Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnul peab ühe meetmena peatama raied kõigis potentsiaalsetes vääriselupaikades, kuni eksperdid on need inventeerinud.

NEPConi audit analüüsib RMK tegevust säästliku metsamajandajana, kellele on omistatud FSC sertifikaat. Suuremate mittevastavuste parandamiseks on RMK-le määratud tähtajaks 6. märts.

Hetkel kuum