Märt Belkin • 29. jaanuar 2018 kell 14:00

Kes on suurpettuses kahtlustatavad metsaettevõtjad?

Mets  Foto: Julia-Maria Linna

Suurpettuses kahtlustatavad Madis ja Marika on abikaasad, kellel kahe peale kokku osalused tosinkonnas ettevõttes.

Eelmisel nädalal esitati riigiprokuratuuri teatel kuriteokahtlustus viiele mehele ja ühele naisele, keda on alust kahtlustada PRIA-lt ja KIKilt üle miljoni euro väljapetmises või sellele kaasaaitamises perioodil 2010–2016. Kahtlustatavad esitasid PRIA-le kaheksa ja KIK-ile kaks valeandmeid sisaldavat investeeringutaotlust, et osta puidutöötlemiskompleksi jaoks inventari.

Äripäeva andmetel on kahtlustatavad abikaasad Madis Karu (38) ja Marika Karu (36), kelle omanduses on mitu puidutöötlemisega tegelevat ettevõtet. Riigiprokuratuur andmeid ametlikult ei kinnitanud. Marika Karuga Äripäeval esmaspäeva pärastlõunal ühendust saada ei õnnestanud.

Ühiselt juhivad Karud näiteks firmat nimega Hardwood Trading OÜ, mis tegeleb peaasjalikult liistude tootmisega. Firma on tugevas kahjumis ning võlgu nii riigile 2100 eurot makse kui ka erasektorist partneritele pea 61 000 eurot.

Käivet tegi firma 2016. aastal 280 000 euro eest, puhaskahjumit tuli aga enam kui 107 000 euro jagu. „2017. aastal on Hardwood Trading OÜ plaanis jätkata sama tegevust ning lisaks on plaanis suurendada tootmist Pärnumaal Libatse külas asuvas tehases,“ seisab firma tunamulluses aruandes.

Samuti tõid Karud ettevõtte aruandes välja, et  2014. aastal alustati uue tootmishoone rekonstrueerimist, tegeleti uue katlamaja rajamisega ja soetati uusi tootmisseadmeid, et ettevõte saaks pidevalt areneda.

Suured plaanid

Lisaks alustas ettevõte 2016. aastal ka bioenergia tootmist, selgub aruandest. „Bioenergiat hakati tootma suures osas hetkel tootmisest ülejäävatest jääkidest ja energiaga hakati varustama samal territooriumil asuvaid ettevõtteid. Antud projekti elluviimiseks saadi 2013. aasta detsembrikuus ka positiivne rahastusotsus PRIAst ja 2014 aastal rajati katlamaja, mis avati 2016. aastal,“ seisab Hardwood Tradingu aruandes.

Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi eksitasid väidetavad kurjategijad fiktiivsete hinnapakkumiste ja näiliste tehinguahelate näitamisega PRIAt ja KIKi, et vabaneda omaosaluse maksmise kohustusest. Kümne ebaõigeid andmeid sisaldava taotluse alusel tegid PRIA ja KIK ajavahemikul 2010 kuni 2015 väljamakseid kokku pisut enam kui miljon eurot. Neljal juhul jäid kelmused katsestaadiumisse.

Riigiprokurör Eve Olesk ütles pressiteate vahendusel, et kahtlustuse kohaselt oli PRIA ja KIKi petmine hoolikalt läbimõeldud. „On alust arvata, et kahtlustuse saanud isikud tegid aastate vältel PRIA ja KIK-i petmiseks põhjalikku eeltööd – tegevusse kaasati endaga seotud isikuid ja nende nimele vormistatud ettevõtteid ning samuti on alust arvata, et KIKile ja PRIA-le esitatud andmeid oli võltsitud,“ selgitas riigiprokurör Olesk.

Hardwood Trading on ainus ettevõte, mida Karud Äripäeva Infopanga andmetel otseselt koos juhivad. Küll aga on neil mõlemal hulk enda ettevõtteid, mille aastane majandustegevus jääb üldiselt mõne tuhande eurose käibe juurde, lisaks on abikaasadel ka paar ühist mittetulundusühingut.

Näiteks juhitakse üldiselt MTÜd Looduskeskus, mis 2009. aastal taotles PRIAst toetust korvpalliväljaku rajamiseks Kernu valda Kaasiku külla (nüüd, pärast haldusreformi asub see küla Saue vallas). Suvel saadigi positiivne rahastusotsus ja sügisel asuti projekti ellu viima. Suurem osa investeeringust teostati 2009 aastal ja lõplikult viidi projekt ellu 2010. aastal.

Lisaks taotles Looduskeskus 2010. aastal PRIAst toetust Kaasiku laululava rajamiseks, sai sellele taotlusele ka postiivse otsuse ning hakkas 2010. aasta suvel laululava ehitama. Ka mittetulundusühingu 2015. ja 2016. aasta aruannetes on kirjas, et ühing plaanib toetusi taotleda, ent täpsemaid plaane välja ei tooda.

Laululava ehitusmaksumus oli kokku 66 000 eurot. Harju Elu kirjutas 2016. aasta septembris, et Kaasikule PRIA toetusrahadega püstitatud laululava põles hoolimata päästjate pingutustest ahervaremeks.

Hetkel kuum