Artikkel
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Poliitikute kaitseingel?

  EASi juhina president Toomas Hendrik Ilvese ettevõtet soosiva otsuse teinud Maria Alajõe võis kergendada viimastel riigikogu kantselei direktorina ametisoldud päevadel ka reformierakondlaste Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse murekoormat.

  EASi juhina president Toomas Hendrik Ilvese ettevõtet soosiva otsuse teinud Maria Alajõe võis viimastel riigikogu kantselei direktorina ametis oldud päevadel kergendada ka reformierakondlaste Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse murekoormat.
  Vahetult enne riigikogu kantselei direktori ametiaja lõppu läinud aasta juulis allkirjastas Alajõe käskkirja arvutivõrgu kasutamise korra kohta. Kehtima hakkas käskkiri augusti algusest, kui kantselei uus juht Peep Jahilo oli saanud paar nädalat ametis olla. Kui seni polnud riigikogu liikmete ja kantselei teenistujate elektronpostkasti sisu varundamise ja säilitamisel tähtaega sätestatud, siis Alajõe käskkirja järgi määrati selleks üks aasta.
  Samuti sätestati aastane tähtaeg e-kirjade tehniliste andmete ehk logide kustutamiseks.
  Maria Alajõe oli aastate eest EAS-i juhatuse liige. Pildil koos tollase majandusminister Juhan Partsiga.Foto: Andres Haabu

  Autorollo suurima võlausaldaja PortOne OÜ omanik Teet Järvekülg imestas, kuidas peaks tavakodanik suhtuma kohtu otsustesse, kui riigikogu kantselei ametnikud annavad sellist eeskuju.

  Järvekülg märkis, et „rollotajate“ kasuks toimuvad kogu aeg kummalised otsused nii maksuametis, prokuratuuris ning nüüd ka riigikogu kantseleis.

  „Riigikogu kantselei tundub olevat järgmine üksus, kes end mõne ametniku juhtimisel riigikogu Eesti õigussüsteemist lahti seob. Kuidas siis tavakodanik kohtu otsustesse suhtuma peaks, kui riigikogu kantselei ametnikud sellist eeskuju näitavad?“ imestas Järvekülg.

  Selle tulemusena kerkis küsimus kohtumääruse täitmise võimalikkusest, millega küsiti kantseleilt välja Rosimannuste e-kirjad (ka kustutatud kirjad).
  Nimelt oli Harju maakohus juba aasta enne Alajõe käskkirja nõudnud Autorollo pankrotimenetluse raames riigikogu kantseleilt välja valiku Rosimannuste e-kirju perioodist 2008. aasta algusest kuni 2011. aasta märtsini.
  Kantselei keeldus siis kirju väljastamast ning esitas kohtule vastulause. Hiljuti jättis kohus aga vastulause suures osas rahuldamata ning kohtumäärus jõustus. Seega peaks riigiasutus kohtumäärust täites ka e-kirjad väljastama.
  Vahepeal Alajõe poolt allkirjastatud käskkiri sätestas aga logide kustutamiseks aastase tähtaja ning sama kaua varundati ning säilitati edaspidi ka elektronpostkasti sisu, mille arvutivõrgu kasutaja oli ära kustutanud.
  Käskkirja taga eelseisev IT-audit
  Riigikogu pressiteenistuse põhjendusel muudeti Alajõe allkirjaga arvutivõrgu kasutamise korda seoses eelseisva IT-auditi läbiviimisega ja see ei ole seotud ühegi kohtumäärusega.
  Juhul kui Pentus-Rosimannusel peaksid väljanõutavad e-kirjad veel enda postkastis alles olema, ei kustuta kantselei neid aasta möödudes ära. "Milliseid e-kirju Keit Pentus-Rosimannuse e-postkast sisaldab või sisaldas, pole kantselei vaadanud ei enne ega pärast 2017. aasta 1. augustit," märkis pressiteenistus.

  Ajastus tekitab küsimusi

  Riigikogu liikmena ei tea ma mitte midagi sellest sammust, et elektronkirjade säilitamise korda on eelmisel aastal muudetud. See oleks üsna õige, et ka riigikogu liikmed, keda see ju ka puudutab, saaksid avaldada arvamust, kas ja millal selliseid asju teha. Ja kas üldse on vaja.

  Ka tekitab kindlasti küsimusi käskkirja allkirjastamise ajastus ning miks on tähtajaks üks aasta. Minu arvates on see liiga lühike aeg. Kindlasti on selle serveri mälu palju suurem, et pikema perioodi kirju säilitada.

  Andres Herkel
  Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees, Vabaerakond
  Alajõed telefoni teel tabada ei õnnestunud. SMSi saatmise järel võttis Äripäevaga ühendust Alajõe juhitava Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory pressiesindaja.
  Kirja teel teatas Alajõe alul, et temal puuduvad volitused kommenteerida riigikogu kantselei töökorraldust reguleerivaid käskkirju ning küsimused tuleks suunata praegustele juhtidele.
  Täpsustavate küsimuste peale vastas Alajõe, et riigiasutustele kehtestatud kord näeb ette kohustuse teatud regulaarsusega läbida IT-audit, mille ettevalmistamisega tegeleti riigikogu kantseleis 2017 aastal.
  "Ettevalmistuse käigus ilmnes vajadus täiendada või muuta erinevaid infoturbega seotud kordi, mida ka tehti. See ei ole kuidagi seotud teie poolt nimetatud kohtuasjaga," lausus Alajõe.
  Maksumaksjate arvel Ilvesele kasulik otsus
  Alajõe tõusis avalikkuse tähelepanu alla 2016. aasta sügisel, kui selgus, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) küsis president Toomas Hendrik Ilveselt Ärma talu haldavale firmale OÜ Ermamaa eraldatud toetusest tagasi üksnes 10 protsenti. EAS lähtus tagasinõuet esitades EASi juhatuse 2012. aastal tehtud otsusest, tol ajal oli sihtasutuse juht Maria Alajõe.
  Hiljem selgus, et Alajõe uuris 2012. aastal võimalust jätta toona presidendi eksabikaasale Evelin Ilvesele kuulunud firmale makstud 190 000 euro suurune toetus täielikult Eesti maksumaksja kanda. Sel ajal majandus- ja kommunikatsiooniminister olnud Juhan Parts pidas sellist lahendust vastuvõetamatuks ning soovitas EASil kiri tagasi võtta.
  Alajõe kandideeris ka riigikogu kantselei direktori ametikohale teiseks viieaastaseks ametiajaks, kuid ei osutunud valituks. Seejärel võeti ta ilma avaliku konkursita ametisse Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory juhina.
  Rain Rosimannus ja Keit Pentus-RosimannusFoto: Andras Kralla
  E-kirjade väljanõudmise taust
  Hiljuti jättis maakohus Autorollo pankrotimenetluses suures osas rahuldamata riigikogu kantselei vastuväite juba 2016. aasta juulis tehtud kohtumäärusele, millega kohustati riigikogu kantseleid kohtule väljastama Keit Pentus-Rosimannuse e-kirjavahetuse perioodist 2008. aasta algusest kuni 2011. aasta märtsini. Keit Pentus-Rosimannuse vastuväite jättis kohus täielikult rahuldamata.
  Harju maakohus ei küsinud välja kõiki e-kirju, vaid need tuli välja selekteerida märksõnadega Väino Pentus, Rain Rosimannus, Siim Roode, Tiit Pohl, Maris Metsis, Toomas Tauts, Urmas Türk ning [email protected] või @ee.maqs.com.
  Kirjavahetuse väljanõudmise taotluse esitas kohtule Autorollo pankrotihaldur, et nende kaudu püüda tõendada ettevõtte sularaha kassa kasutamist, Autorollo arveldusarvelt riigikogus ülekannete tegemist, Keit Pentus-Rosimannuse Viimsis maja ehitamist jms. Pankrotihalduri põhjendusel olid muud viisid tõendite kogumiseks Pentus-Rosimannuse poolt blokeeritud.
  Riigikogu kantselei kirju välja ei andnud
  Riigikogu kantselei juba varem esitatud vastuväite järgi on kogu riigikogu liikme tööalane kirjavahetus kaitstud immuniteediga. Ka leiti, et kantseleil pole õigust tutvuda riigikogu liikme kirjade sisuga või selgitada välja, kellega on kirjavahetust peetud.
  Vastuväite esitas ka Pentus-Rosimannus, leides, et kohtumäärus rikub olulisel määral ja ulatuslikult tema põhiõigusi ning tsiviilkohtumenetluses (sealhulgas pankrotiasjas) ei ole sätestatud mitte mingisugust alust ega võimalust nõuda sõnumisaladust rikkudes tõendeid välja.
  Põhjendamata vastuväited
  Maakohus ei pidanud riigikogu kantselei ja Pentus-Rosimannuse vastuväiteid põhjendatuks, viidates, et välja ei nõutud mitte tööalaseid sõnumeid ega kirjavahetust, vaid e-kirjavahetust seoses osaühingu Autorollo sularaha kassa kasutamisega, ülekannete tegemisega osaühingu Autorollo arveldusarvelt, Keit Pentus-Rosimannuse maja ehitamisega Viimsis. Kohtu hinnangul ei saa sellist kirjavahetust pidada riigikogu liikme tööalaseks kirjavahetuseks.
  Ühtlasi pidas kohus vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et eeldusel, et Keit Pentus-Rosimannus pole toime pannud osaühinguga Autorollo seonduvaid tegusid, on tal endal alati võimalik ise esitada tõendid selle kohta, et ta pole teinud tehinguid ega toiminguid, milliste toimepanemist talle ette heidetakse.
  Praktikas on riigikogu liikme kirjavahetus välja antud
  Ka tõi kohus välja, et varasemalt on riigikogu kantselei väljastanud kaitsepolitsei päringu peale riigikogu tollase liikme Lauri Laasi elektronpostkasti kogu sisu väljaküsitud ajavahemikul.
  Lisaks hindas kohus vastulauses väljatoodud viidet põhiseaduse paragrahvile 76. Kohtu hinnangul on selle paragrahvi mõte, et kriminaalmenetlusega ei sekkutaks meelevaldselt riigikogu liikme mandaadist tulenevate õiguste teostamisse.
  Seaduse mõte ei ole aga, et immuniteet laieneks riigikogu liikme kogu tegevusele ja käitumisele selliselt, et tõstaks ta seadustest ja üldistest moraalinormidest kõrgemale, võimaldades tal piiramatu tegevusvabaduse ilma kohustuseta oma tegude eest vastutada, leidis kohus.
  Õigusemõistmine Liivalaia kohtumajas Väino Pentuse (vasakul) ja Siim Roode üle.Foto: Andras Kralla
  Autorollo kohtuasjad
  Autorollo saagas oli vahepeal korraga käimas kolm kohtumenetlust.
  Praeguseks lõppenud kriminaalasjas mõisteti Väino Pentusele karistuseks kaheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Siim Roode mõisteti kaasaaitajana süüdi pankrotimenetluses maksejõuetuse põhjustamises ning teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises. Roode sai rahalise karistuse ligi 13 000 eurot ning neljaks aastaks määrati talle ettevõtluskeeld.Tallinna ringkonnakohtus on nüüdseks kolmandal ringil Autorollo pankrotihaldurite hagi Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, Siim Roode ning NJORD Advokaadibüroo vastu. Viimasel istungil jaanuaris tegi kohus pooltele kompromissipakkumise 90 000 eurole. Autorollo pankrotihaldur Martin Krupp ütles, et hageja kompromissipiiriks on 200 000 eurot, ilma menetluskuludeta. Ringkonnakohus peaks otsuse tegema märtsi alul.Harju maakohtus on pooleli Autorollo pankrotimenetlus, mille raames kohus nõudiski riigikogu kantseleilt välja Keit Pentus-Rosimannuse e-kirju.
  Äripäeva poole pöördus selgitustega Maria Alajõe. Saadud selgituste põhjal tegime algses loos täpsustusi. Lisaks selgitame, et Maria Alajõe allkirjastatud 12.07.2017 käskkiri "Riigikogu Kantselei arvutivõrgu kasutamise kord" näeb punktis 21 ette, et riigikogu liikme elektronpostkasti sisu varundatakse ja säilitatakse üks aasta. Sama korra punkti 9 alusel hoiustatakse arhiveeritud postkasti kasutamise kohta olemasolevad logid üks aasta. Äripäevale ei ole teada, kas Keit Pentus-Rosimannuse kirjad või postkasti arhiivifail on alles või hävitatud. Riigikogu kantselei Äripäeva vastavale küsimusele ei vasta. Niisiis ei pruugi kirjad või arhiivifail olla kustutatud. Samas ei saa olla ka kindel, et kirjad on alles. Niisiis ei ole teada, kas käskkiri põhjustas kirjade kustutamise või mitte. Seda, kas ja kuidas enne käskkirja arhiivifailidega toimetati, keeldub riigikogu avaldamast. Riigikogu kantseleist vastati, et 2017. aasta 1. augustist kehtiv riigikogu kantselei arvutivõrgu kasutamise kord kehtestati seoses eelseisva IT-auditiga. Niisiis ei saa välistada, et korra kehtestamise ja Rosimannuse kirjade väljanõudmise ajalise kokkulangevuse puhul võis olla tegemist juhusega. Sellisel juhul ei ole õige Maria Alajõele korra kehtestamise kontekstis etteheiteid teha.
  Faktide kontrollimisel on selgunud, et ilma riigikogu kantseleilt täiendava informatsiooni saamata ei ole võimalik täie kindlusega tõendada, et Rosimannuste e-kirjade esitamine osutus võimatuks otseselt eelmisel aastal kehtima hakanud arvutivõrgu kasutamise korra tõttu. Kord kehtestas küll ühe aastase arhiivifailide säilitamise tähtaja, kuid puudub kindlus, kas e-kirjad olid korra jõustumise ajal veel alles (arhiivis). Teisalt, kui kirjad olid alles, puudub kindel teadmine, kas need on tegelikult ka kustutatud. Samas tõi kord endaga siiski kaasa muutuse. Nimelt puudus varem arhiivifailide säilitamisel tähtaeg. Ehk väär on Äripäevas avaldatu, et käskkiri andis aluse kõikide üle ühe aasta vanuste e-kirjade mittesäilitamiseks või kustutamiseks. Küll andis see aluse mitte säilitada üle aasta vanuseid e-kirju, mille kasutaja oli oma postkastist enam kui aasta tagasi kustutanud.
  Riigikogu Kantselei arvutivõrgu kasutamise kord
  12. juuli 2017
  (punktid 9 ja 21)
  9. Arvutivõrgu kasutusandmed
  Kasutaja arvutivõrgu kasutamisega (seansi algus ja lõpp, külastatud veebilehed jms) kaasnevaid tehnilisi andmeid (logisid) arvutivõrgu liikluse, internetikasutuse ja nimelise elektronposti (sh arhiveeritud postkast) kasutamise kohta salvestatakse ning hoiustatakse üks aasta. Pärast nimetatud aja möödumist andmed kustutatakse ja neid ei ole võimalik enam taastada ega töödelda. Kantselei arvutivõrgu kasutusandmete töötlemine ja olemasolevate andmete väljastamine või neile juurdepääsu võimaldamine toimub üksnes:
  9.1. kasutajale tema enda kohta;
  9.2. kolmandale isikule, kui kasutaja on sellega kirjalikus vormis nõustunud;
  21. Elektronposti varundamine
  Iga Riigikogu liikme ja kantselei teenistuja elektronpostkasti sisu varundatakse ja säilitatakse üks aasta. Varukoopiatele salvestatud vähemalt kolme päeva vanused kirjad ja failid on taastatavad ühe aasta jooksul alates nende saamisest, salvestamisest või saatmisest.
  9.3. seadusega ettenähtud tingimustel ja korras kriminaal- või väärteomenetluses uurimist teostava asutuse või tsiviilkohtumenetluses kohtu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis järelepärimise alusel;
  9.4. kasutaja suhtes algatatud distsiplinaarmenetluses või töölepingu alusel tegutseva töötaja poolt lepingu rikkumise korral või infoturbe töögrupi poolt algatatud arvutivõrgu kasutamisega seonduvate asjaolude väljaselgitamiseks.
  Aegrida
  Harju maakohtu 13.07.2016. a määrus Autorollo pankrotimenetluses, millega kohustati riigikogu kantseleid väljastama kohtule Keit Pentus-Rosimannuse e-kirjavahetus,muuhulgas taastada juba kustutatud e-mailid perioodist 01.01.2009. a kuni 29.03.2011. a filtreerituna/selekteerituna selliselt, et kohtule esitatakse vaid nimetatud isiku e-kirjavahetus antud perioodist järgmiste isikutega: Väino Pentus, Rain Rosimannus, Siim Roode, Tiit Pohl, Maris Metsis, Toomas Tauts, Urmas Türk ning e-maili aadressiga [email protected] või ,,@ee.maqs.com lõpuga e-maili aadressiga. Samuti antud isiku e-postkastides olevad e-mailid, mis annavad vaste otsingusõnale „Autorollo“, „AR“ (lühendina), „Viimsi“ ja „Viimsi maja“.Riigikogu kantselei esitas 02.08.2016. a kohtumäärusele vastuväite, mille põhjenduste kohaselt on kogu riigikogu liikme tööalane kirjavahetus immuniteediga kaitstud. Riigikogu liikme tööalast kirjavahetust on kantselei hinnangul võimlik välja nõuda teatud tingimustel kriminaalmenetluses, kuid mitte tsiviilmenetluses.Keit Pentus-Rosimannus esitas 10.08.2016. a kohtumäärusele vastuväite. Selle põhjenduste kohaselt rikub kohtumäärus olulisel määral ja ulatuslikult Pentus-Rosimannuse põhiõigusi. Ka on määrus vastuolus riigikogu liikme immuniteedi põhimõttega.Riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe allkirjastas 12.07.2017. a käskkirja, millega kehtestati riigikogu kantselei arvutivõrgu kasutamise kord.Alajõe allkirjastatud käskkiri hakkas kehtima alates 1.08.2017. a, kui riigikogu kantselei direktorina oli juba ametis Peep Jahilo.Kohtumäärus 16. jaanuar 2018. a Autorollo pankrotimenetluses, millega jäeti riigikogu kantselei vastuväide osaliselt rahuldamata. Rahuldamata jäeti ka Keit Pentus-Rosimannuse määrusele esitatud vastuväide.Riigikogu kantselei esitas kohtumäärusele määruskaebuse Tallinna ringkonnakohtusse.Harju maakohtu 22.02.2018. a määrusega keelati Autorollo pankrotimenetluses pankrotiavalduse tagamise abinõuna riigikogu kantseleil kustutamast ja/või hävitamast maakohtu 13.07.2016. a ja 16.01.2018. a kohtumäärustes osundatud andmeid kuni 16.01.2018. a määruse peale esitatud määruskaebuse menetlemise lõpuni. Lisaks kohustati riigikogu kantseleid nimetatud andmeid säilitama eraldi andmekandjal.Riigikogu kantselei salatsemise tõttu on kantselei eelmise direktori Maria Alajõe allkirjastatud käskkirja mõjud Keit Pentus-Rosimannuse e-kirjade saatusele segased.
 • Hetkel kuum
Nordeconi ehitusdivisjoni juht: pole põhjust arvata, et ehitusmaterjalide hinnad langevad
Selleks, et hinnad liiguksid tagasi sõjaeelse ajastu tasemele, peaks kogu sektorile mõjuma mingi seninägematu surve koos seninägematu tehnilise võimalusega. Asjaolusid arvestades on see ilmselt ebareaalne, kirjutab Nordeconi hoonete ehituse divisjoni juht Ats Janno.
Selleks, et hinnad liiguksid tagasi sõjaeelse ajastu tasemele, peaks kogu sektorile mõjuma mingi seninägematu surve koos seninägematu tehnilise võimalusega. Asjaolusid arvestades on see ilmselt ebareaalne, kirjutab Nordeconi hoonete ehituse divisjoni juht Ats Janno.
USA aktsiaturg lõpetas pärast Powelli kommentaare tõusuga
Wall Street lõpetas volatiilse kauplemispäeva järsult kõrgemal pärast seda, kui Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles Washingtonis peetud intervjuus, et inflatsioon on aeglustumas.
Wall Street lõpetas volatiilse kauplemispäeva järsult kõrgemal pärast seda, kui Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles Washingtonis peetud intervjuus, et inflatsioon on aeglustumas.
USA aktsiaturg lõpetas pärast Powelli kommentaare tõusuga
Wall Street lõpetas volatiilse kauplemispäeva järsult kõrgemal pärast seda, kui Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles Washingtonis peetud intervjuus, et inflatsioon on aeglustumas.
Wall Street lõpetas volatiilse kauplemispäeva järsult kõrgemal pärast seda, kui Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles Washingtonis peetud intervjuus, et inflatsioon on aeglustumas.
Reaalajas börsiinfo
Mikrofoniga Soomes: ettevõtted viisid end turismimessiks parimasse turundusvormi
Talvekuudel planeerib suurem osa turismisektori tegijatest uue kõrghooaja tegevusi ja viib end turunduslikku tippvormi, mistõttu käis „Turismitunni" saatejuht Gregor Alaküla külas Soome turismimessil Matka, et uurida, kuidas Eesti ettevõtted end soomlastele turundavad.
Talvekuudel planeerib suurem osa turismisektori tegijatest uue kõrghooaja tegevusi ja viib end turunduslikku tippvormi, mistõttu käis „Turismitunni" saatejuht Gregor Alaküla külas Soome turismimessil Matka, et uurida, kuidas Eesti ettevõtted end soomlastele turundavad.
GALERII: Spordijuhtimise aastakonverents 2023
2. veebruaril toimus Radisson Blu Hotell Olümpia konverentsikeskuses Äripäeva ja Eesti Olümpiakomitee korraldatud Spordijuhtimise Aastakonverents 2023: Piiride ületamisest.
2. veebruaril toimus Radisson Blu Hotell Olümpia konverentsikeskuses Äripäeva ja Eesti Olümpiakomitee korraldatud Spordijuhtimise Aastakonverents 2023: Piiride ületamisest.
Nordeconi ehitusdivisjoni juht: pole põhjust arvata, et ehitusmaterjalide hinnad langevad
Selleks, et hinnad liiguksid tagasi sõjaeelse ajastu tasemele, peaks kogu sektorile mõjuma mingi seninägematu surve koos seninägematu tehnilise võimalusega. Asjaolusid arvestades on see ilmselt ebareaalne, kirjutab Nordeconi hoonete ehituse divisjoni juht Ats Janno.
Selleks, et hinnad liiguksid tagasi sõjaeelse ajastu tasemele, peaks kogu sektorile mõjuma mingi seninägematu surve koos seninägematu tehnilise võimalusega. Asjaolusid arvestades on see ilmselt ebareaalne, kirjutab Nordeconi hoonete ehituse divisjoni juht Ats Janno.
GALERII: Spordijuhtimise aastakonverents 2023
2. veebruaril toimus Radisson Blu Hotell Olümpia konverentsikeskuses Äripäeva ja Eesti Olümpiakomitee korraldatud Spordijuhtimise Aastakonverents 2023: Piiride ületamisest.
2. veebruaril toimus Radisson Blu Hotell Olümpia konverentsikeskuses Äripäeva ja Eesti Olümpiakomitee korraldatud Spordijuhtimise Aastakonverents 2023: Piiride ületamisest.

Olulisemad uudised

Teenetemärgi saanud Põlvamaa ettevõtja: olen harjunud ütlema, et maksumaksjat ei näe keegi
Presidendilt Valgetähe teenetemärgi saanud pakendeid tootva Cista juhatuse liige Vahur Käärik nentis, et varem ütles ta ikka, et auraha saavad moosekandid, aga maksumaksjat ei näe keegi.
Presidendilt Valgetähe teenetemärgi saanud pakendeid tootva Cista juhatuse liige Vahur Käärik nentis, et varem ütles ta ikka, et auraha saavad moosekandid, aga maksumaksjat ei näe keegi.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.