Kristjan Pruul • 16 veebruar 2018

Andmekaitse lasi põhja tööta noorte inforegistri plaani

Andmekaitse inspektsiooni juht Viljar Peep juhib tähelepanu seaduseelnõuga kaasnevale tugevale perekonna- ja eraeluvabaduse riivele   Foto: Veiko Tõkman

Sotsiaalministeeriumi kava panna omavalitsused rohkem tegelema noortega, kes ei tööta, ei otsi tööd ega õpi, näib endast kujutavat liiga suurt eraelu- ja perekonnavabaduse riivet, märgib andmekaitse inspektsioon.

Ameti juht Viljar Peep pole veendunud lahenduse põhiseaduspärasuses.

"Põhiseaduses lubatud pere- ja eraellu sekkumise alused on järgmised: tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks," loetleb Peep oma kirjas riigikogu sotsiaalkomisjonile ja õiguskantslerile. Peep jätkab: "Kui võtta seda loetelu lõplikuna, on raske siia paigutada eelnõuga ettenähtud andmetöötlust."

"Kahtlen, kas väljapakutud seadusesätted toovad tegelikku kasu või on tulemus kontraproduktiivne. Milline on inimese reaktsioon, kes avastab, et riigi infosüsteem on teda tagaselja profileerinud mittehõivatuks ning temalt küsitakse selgitusi, miks ta ei õpi, ei tööta ega otsi tööd? Seda olukorras, kus täisealistele inimestele ei kehti töö- ega õppimiskohustus," jätkab Peep.

Sotsiaalministeeriumi eelnõuga soovitakse luua inforegister, mille alusel hakkavad kohaliku omavalitsuse töötajad otsima mittehõivatud noori ja pakkuma neile individuaalset lähenemist, abivajaduse väljaselgitamist ning vajadusel tutvustama õppimis- ja tööotsimise võimalusi.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on eelnõud põhjendanud väitega, et noorte töötuks ja mitteaktiivseks jäämine tähendab riski langeda töötusse, vaesusse ning sotsiaalsesse tõrjutusse, mistõttu on nende probleemide lahendamine riigile ülioluline.

Hetkel kuum