Äripäev • 14. märts 2018 kell 9:01

Eesti ja Taani energiateenused saavad üheks

Taavi Veskimägi  Foto: Andres Haabu

Elering ja Taani elektrivõrgu süsteemihaldur Energinet allkirjastasid esmaspäeval kokkuleppe, et katsetada andmevahetussüsteemi, mis võimaldab energiateenustel toimida üle piiri.

“Me oleme sisenemas asjade interneti ajastusse, kus erinevad kaugjuhitavad seadmed ja sensorid koguvad ja talletavad suurel hulgal infot, võimaldavad neid andmeid pidevalt töödelda, energiatarbimist monitoorida ja efektiivsemalt/säästlikumalt juhtida,” kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

“Eesti ja Taani on Euroopas esirinnas energiatarbimise andmete kogumisel ja analüüsimisel ning selle piiriülese koostöö edukal toimimisel saame pakkuda toimivat mudelit andmete lihtsal, ent turvatud vahetamisel kõikjal Euroopas," lisas ta.

Taani Energineti asepresident Søren Dupont Kristensen ütles, et tuleviku energiasüsteemi keskmes pole enam tootjad või võrguettevõtjad, vaid lõpptarbija oma kümnete pidevalt võrgus olevate seadmetega – ta on üheaegselt nii tarbija, tootja, salvestaja kui ka müüja.

"Samas on jooksvate tarbimisandmete kogumine ja analüüsimine veel keerukas ja aeganõudev protsess, mis takistab ka juba olemasolevate võimaluste kasutamist ja seeläbi uute ärimudelite esilekerkimist," märkis Kristensen.

Taanlase sõnul on uute energiatarbimise analüüsimise lahenduste rakendamisel ja seeläbi ka uute ärivõimaluste loomisel võtmeküsimus turvaline andmevahetusplatvorm. “Teadaolevalt on Eleringi ja Energineti koostöö esmakordne sellesarnane piiriülene koostööprojekt, mille keskmes on tarbijate võime jagada oma tarbimisandmeid erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõtetega.”

Elering ja Energinet on mõlemad käivitanud energiaandmete andmelaod ja asuvad nüüd uurima, kuidas teha ühes riigis kogutavad energiatarbimise või muud seotud andmed kättesaadavaks teises riigis tegutsevatele energiateenuste pakkujatele.

Klientide nõusolekute jaoks eraldi süsteem

Esimeste testide käigus on kavas katsetada Eestis ja Taanis kogutavate energia tarbimisandmete kättesaadavaks tegemist teises riigis asuvale teenusepakkujale. Tarbimisandmeid tohib liigutada ainult tarbija nõusolekul, seega on tarvis ehitada rahvusvaheline nõusolekute haldamise süsteem. Pilootprojekti käigus, mida toetab ka Soome Trustnet, vahendab andmeid Eleringi loodud tarkvõrgu andmevahetusplatvorm Estfeed ning isikute ligipääsuõigusi hallatakse plokiahela põhises autentimise ja volituste süsteemis Sovrin.

Piiriülese andmevahetuse testid annavad väärtuslikke kogemusi ka andmete piiriülese vahetamise süsteemide loomiseks kogu Euroopa kontekstis ehk kokku üle 500 miljonilise tarbijaskonnaga turul. Andmete liikumise keerukus on üks suuremaid takistusi energiaturgude ühendamisel.

„Energia hulgiturud on Euroopa Liidus hästi ühendatud, kuid jaeturud mitte. Vaja on lahendusi, mis võimaldaks energiaandmete ja –teenuste takistusteta liikumist liikmesriikide vahel,“ kommenteeris Veskimägi.

Võimalused tohutud

Uute lahenduste kasutusvõimalused on väga laialdased, alates tarbijale pakutavast võimalusest oma elektriauto salvestusseadmest voolu müügiks võrku sõiduki seisuajal või elektri- ja soojatootjatele antud ajahetke nõudlusest ja turupõhisest hinnast tulenevalt ressursside efektiivseks jaotamiseks. Andmete kättesaadavuse tagamise kaudu aitavad süsteemihaldurid kaasa tarkadele lahendustele, mis omakorda aitavad tagada varustuskindlust muutuvas energiasektoris.

“Eraldi võttes on loomulikult iga üksiku tarbija või majapidamise tarbimisandmete panus üldisesse turukäitumisse väike, ent kui juba ka mõni protsent kogutarbimisest muutub reaalajas analüüsitavaks ja paindlikuks, loob see kogu süsteemi lõikes väga tuntava mastaabiefekti ja potentsiaali efektiivsuse kasvuks,” lisas Kristensen. 

Hetkel kuum