Kristjan Pruul • 27 märts 2018

Eesti töötud noored valmis kodumaalt lahkuma

Vaid Horvaatias on noored Eesti omadega sama varmad teisest liikmesriigist tööd otsima.  Foto: Scanpix

Enam kui veerand töökohata Eesti noortest on valmis töökoha nimel koduriiki vahetama, see on ka Euroopa üks kõrgem osakaal.

Nende 20-34 aastaste noorte hulk, kes ei soovi isegi riigisiseselt kuhugi minna, jääb aga 56 protsendiga Euroopa keskmise taseme lähedale, selgub Eurostati andmetest. Sama suur osakaal teise liikmesriiki kolimiseks valmis noortest oli vaid Horvaatias ja Sloveenias. Seevastu Rootsi, Soome ja Prantsusmaa noored olid enam kui valmis töö nimel kolima ka Euroopa Liidust väljapoole.

Eestis töötab noortest valdav enamus oma kodukohas, vaid 8 protsenti noortest oli selleks ühest asulast teise kolinud. Üks protsent Eestis töötavatest noortest on siia tulnud mõnest muust liikmesriigist. Üldiselt ei ole Euroopa noortel töötamiseks tulnud kolida, osakaal kõigub Itaalia 98 ja Iirimaa 60 protsendi vahel. Samas on Luksemburgis, Maltas ja Iirimaal ka suurim osakaal noortest, kes on tulnud tööle mõnest muust Euroopa Liidu riigist.

Kogu ELi peale kokku oli 21 protsenti vastanuist valmis kolima sama riigi piires ning 12 protsendil juhtudest nõus kolima ka riigist välja. Kolimisvalmidus on tihedas korrelatsioonis haridustasemega: kõrgema haridusega inimesed on rohkem valmis ka töötama kuskil mujal.

Kogu hõivatud noorte hulgast oli koduriiki vahetanud 1 protsent. Riigisisest kolimist oli ette tulnud 8 protsendil hõivatutest. Ka siin on erinevus kõrgharidusega noorte ja madalama haridustasemega inimeste vahel mitmekordne.

Hetkel kuum