Kristjan Pruul • 10. mai 2018 kell 12:30

Sõnajalad läksid Tootsi alajaama pärast kohtusse

Andres Sõnajalg  Foto: Eiko Kink

Tootsi tuulepargi pärast vaidlevad vennad Sõnajalad vaidlustasid kohtus RMK otsuse võimaldada Eleringil ehitada Eesti Energia jaoks välja liitumispunkt.

„Olukorras, kus Eesti Energiale võimaldatakse rajada Tootsi tuulepargi elektrivõrguga liitumiseks alajaam enne, kui on selgunud, kes ja millistel tingimustel omandab Tootsi tuulepargi kinnistu, luuakse Eesti Energiale täiendav eelis teiste Tootsi tuulepargi rajamisest huvitatud isikute ees,“ ütles Eesti Elekter ASi esindav Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer pressiteate vahendusel.

Elering sellist tõlgendust õigeks ei pea. "Elering rajab Sopi alajaama Tootsi lähistele vastavalt kliendiga sõlmitud liitumislepingule. Elering võimaldab liitumist kõikidele huvilistele, kes on valmis sõlmima liitumislepingu ja kandma liitumispunkti rajamisega seotud kulud ehk ka teistel soovijatel on võimalik liituda Sopi alajaama," kommenteeris Eleringi avalike suhete juht Ain Köster.

 

Nimelt on vennad Sõnajalad ja teisedki tuuleenergia tootjad kohtus vaidlustanud riigile kuuluva maa enampakkumise, kuhu Eesti Energia loodab rajada Tootsi tuuleparki. Viimane aga tellis võrguhaldurilt Elering liitumispunkti ehitamise ning soovib projektiga võimalikult kiirelt edasi minna, et mahtuda olemasoleva toetussüsteemi alla.

Tallinna halduskohtule esitatud kaebuses taotlebki Sõnajalgadele kuuluv Eesti Elekter RMK käskkirja tühistamist, millega anti Tootsi tuulepargi juures kasutusõigus Eleringile liitumispunkti ja alajaama rajamiseks. Nimelt teeb Sõnajalgu murelikuks see, et pärast Eesti Energia liitumispunkti rajamist pole võimalik tuulepargi juurde enam ühtegi alajaama ehitada.

„Tootsi tuulepargi teemaplaneering näeb ette, et planeeringualale ehitatakse ainult üks alajaam. Kui Tootsi tuulepargi arendajaks osutub kaebaja või mis tahes teine Eesti Energiaga mitteseotud isik, siis alajaama kinnistule ei ole Tootsi tuulepargi omandajal võimalik alajaama rajada. Riigile kuuluv kinnisasi on avalik ressurss ning kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse,“ lisas Holsmer.

Köster seevastu märkis, et alajaama liitumine ei ole piiratud esimesena liitumistaotluse esitanud kliendiga ning alajaam võimaldab lisatööde teostamisel teenindada ka mitut klienti. Vastavad lisatööd teostatakse uute klientide soovil. Ta juhtis ka  tähelepanu, et alajaama-aluse maa kohta on kasutusõiguse lepingu RMKga sõlminud Elering, mitte Eesti Energia.

Tants Tootsi suursoo ümber

Eesti Energia lootis Pärnumaal Tootsi turbamaardlasse ehitada tuulepargi 2019. aastaks ning esialgu oli valitsus valmis neile Suursoo kinnistu eraldama. Vaidlustuste tõttu otsustas valitsus mullu kevadel, et turbamaardla tuleks panna enampakkumisele.

Eratootjad vaidlustasid otsuse, kuna pidasid pakkumist suunatuks. Kinnistut on nimetatud ka viimaseks võimaluseks Eestis mandrialale suuri tuuleparke ehitada, sest idapiiril on tuuleparkide ehitamine kaitseministeeriumi radarite tõttu peatatud.

Eesti Energia

Eesti Energia ei oma Tootsi tuulepargi alajaama alust maad. Elering on avaliku teenuse pakkuja ning kõigil huvitatud isikutel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping ning ühendada oma tuulepark antud alajaama, kui see vajalik peaks olema.

Eesti Elekter on oma varasemates dokumentides avaldanud soovi - juhul kui nemad peaks Tootsi tuulepargi rajama - liita tuulepark hoopis Sindi alajaamas, mis asub ca 25 km kaugusel Tootsi tuulepargist.

Eesti Elektri poolt vaidlustatud alajaama asukoht, kuhu on võimalik kõikidel huvilistel liituda, on paigutatud selliselt, et see asuks võimalikult tuulepargi keskel ning on juba seetõttu sobiv kõikidele potentsiaalselt Tootsi tuuleparki rajada soovivatele isikutele.

Seega ei sea Eesti Energia ja Eleringi vahel sõlmitud liitumisleping Eesti Energiale eelispositsiooni teiste arendajate ees. Ka teistel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping, et rajatavasse alajaama Tootsi tuulepark liita.

.

Hetkel kuum