Äripäev • 18. mai 2018 kell 4:42

Ülalpeetavaid on rohkem kui töölkäijaid

Foto: Scanpix

Viimased üheksa aastat järjest on Eestis ülalpeetavaid rohkem kui töölkäijaid. Esimest korda läks ülalpeetavate hulk ülalpidajatest mööda juba 1997. aastal, vahendas ERRi uudisteportaal.

Veel 1991. aastal oli töötavaid inimesi veerandi võrra ülalpeetavatest rohkem: Eesti taasiseseisvumise aastal elas Eestis 800 000 töötajat ja 600 000 mittetöötavat inimest. Viimaste hulka on arvestatud nii töötud, lapsed kui mittetöötavad pensionärid, vahendas ERRi uudisteportaal.

Praegu aga elab Eestis 618 000 tööl käivat inimest, kuid mittetöötavaid sotsiaalkindlustatuid on 622 000."Hetk, mil mittepanustavate isikute arv kasvas suuremaks kui panustajate arv, oli 90. aastate lõpus ehk 1997-1998. See on esmajoones tingitud demograafia muudatustest, sealhulgas rahvastiku vähenemine ja vananemine," selgitas sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Kaija Kasekamp. "Panustajaid oli taas rohkem kui kindlustatuid aastatel 2006 kuni 2008."Ülalpeetavate arv on nõuniku sõnul sõltunud olulisel määral sellest, et riik on aja jooksul laiendanud mittetöötavate inimeste seas ravikindlustuse saajate ringi, näiteks alla kolmeaastaste laste vanemad, sotsiaaltoetuste saajad.Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.

Hetkel kuum