Kristjan Pruul • 4. juuni 2018 kell 11:34

Eriplaneeringu katkestamisel jääks Tartule viimane sõna

Tartu ja Emajõgi.  Foto: Julia-Maria Linna

Kui valitsus peakski Est-Fori tselluloositehase riikliku eriplaneeringu katkestama, siis tuleb minna kohaliku eriplaneeringu teed, kuid otsest kohustust omavalitsusel seda algatada ei ole.

"Kohalikku omavalitsust ei saa kohustada planeeringut algatama. Samas alused, millisel juhul võib algatamisest keelduda, on sätestatud planeerimisseaduses iga planeeringuliigi puhul eraldi," kommenteeris riigi eriplaneeringute koostamise nõunik Heddy Klasen.

Praegu on valitsus algatanud riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuid puidurafineerimistehas oleks planeerimisseaduse mõttes igal juhul olulise ruumilise mõjuga ehitis ja selliseid ehitisi saab planeerida kas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga või juhul kui üldine asukoht on omavalitsuse üldplaneeringus määratud, siis tavalise detailplaneeringuga.

Klasen viitas, et see, kui kaua planeerimine võiks aega võtta, on seadusega kindlaks määratud ainult tavalise detailplaneeringu puhul. "Üldine menetlustähtaeg on planeerimisseaduses sätestatud vaid detailplaneeringule – üldreeglina ei või koostamine kesta kauem kui kolm aastat," selgitas ta.

Ka kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu korral on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ja ka selle planeeringuliigi puhul tuleb esimeseks leida tehasele sobiv asukoht (omavalitsuse territooriumil) ja teises etapis koostatakse detailne lahendus. Samuti kehtivad kõik planeerimise üldpõhimõtted, sealhulgas avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõte.

Iseenesest ei pea omavalitsus planeeringut algatama, kui planeering on üldplaneeringuga vastuolus, selle planeeringu elluvimine ei ole tulevikus võimalik või on mõni muu avalikul huvil põhinev põhjus. Ka tavalise detailplaneeringu puhul võib neil alustel keelduda planeeringut algatamast, aga lisaks võib arvesse võtta, kas planeeringu elluviimine põhjustaks näiteks kolmanda isiku õiguste ebaproportsionaalse riive, selgitas Klasen.

Est-Fori puidurafineerimistehase praegune riigi eriplaneeringu protsess järgib võrdlemisi uut seadusemuudatust. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni märkis, et teisi selliseid planeeringuid ei olegi algatatud. Muudatus tehti seadusse, sest sooviti vältida tulevikus suuri probleeme planeerimisel, nagu nähti seda Rail Balticu puhul, aga Rail Balticut ennast planeeritakse siiski vanadel alustel.

Riigi eriplaneeringut saab katkestada samuti juhul, kui peaks ilmnema, et projekti ei saa ellu viia, või kui planeeringu koostamise eesmärk muutub koostamise käigus oluliselt. Peaminister Jüri Ratas on märkinud, et kui valitsuspartnerid tahavad protsessi katkestada, siis tuleb sellest valitsuses rääkida, kuid kindlasti tuleks siis ka tuua need põhjused, mille alusel katkestamine teha.

Koalitsioonipartnerite kokkusaamine sel teemal peaks toimuma selle nädala alguses. Peaministri büroo juhataja Tanel Kiige sõnul ei ole see tihedate graafikute tõttu veel täpselt kokku lepitud, kõige varasem aeg oleks teisipäeva õhtul.

Hetkel kuum