Äripäev • 2 juuli 2018

Elering valmistub Balticconnectori meretoru ehituseks

21. oktoobril 2016 sai Balticconnector tähtsad allkirjad. Foto jaoks poseerivad Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker (keskel ülal), Eesti peaminister Taavi Rõivas, Soome peaminister Juha Sipilä. Istuvad Eleringi juht Taavi Veskimägi, Euroopa Komisjoni innovatsiooni ja võrkude rakendusameti direktor Dirk Beckers ja Baltic Connector OÜ juht Herko Plit.  Foto: EPA

Sel nädalal algavad Lahepere lahes Paldiski lähistel Eesti-Soome Balticconnectori gaasiühenduse ehituse meretoru rajamise ettevalmistustööd, teatas Elering.

Ettevalmistustööd algavad Lahepere lahes, kus Soomest pärit alus Optimus rajab Balticconnectori Eesti-poolsesse otsa kaeviku, millesse paigaldatakse 2019. aasta esimesel poolaastal ühenduse meretoru. Lahepere lahes vältavad merepõhja ettevalmistustööd kava järgi kuni 40 päeva.

Balticconnectori meretoru paigalduse ettevalmistustööd Eesti majandusvööndis ja territoriaalvetes toimuvad tänavu sügisel. Lisaks valmistatakse selle aasta jooksul ette Balticconnectori ristumiskohad teiste meres paiknevate sidekaablite ja gaasitorudega.

Nüüdseks on Eesti poolel lõppenud ka kõik olulisemad gaasiühenduse ehitusega seotud loamenetlused ja sõlmitud on maakasutuskokkulepped. Viimasena väljastas tehnilise järelevalve amet 22. juunil ehitusloa gaasitoru merealuse osale. Balticconnectori maismaaosa ehitusload on väljastatud juba varem.

Lisaks on Elering sõlminud lepingu firmaga Skepast&Puhkim OÜ gaasiühenduse merealuse osa ehituseelse ja -aegse keskkonnaseire teostamiseks. Lepingupartner mõõdab toru ehituse mõju keskkonnale vastavalt keskkonnaministeeriumi kooskõlastatud seirekavale.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit.

Hetkel kuum