Allan Rajavee • 1. oktoober 2018 kell 13:29

Kohtutäiturid: ministeeriumi algatus vähendab riigi tulusid 7 miljoni eurot

Eesti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt (esiplaanil).   Foto: Andras Kralla

Kohtutäiturid esitasid valitsusele ja riigikogule avaliku pöördumise, kus esitavad oma visiooni täitemenetluse süsteemi muutustest, mis peaks süsteemi muutma efektiivsemaks ja kaitseks ka sissenõudja huve.

Justiitsminister Urmas Reinsalu soovib reformida kohtutäiturite tasustamissüsteemi ja vähendada märkimisväärselt täiturite arvu, sest täitureid on tema hinnangul liiga palju, süsteem on hajutatud ja ebaefektiivne ning nende tulud erinevad kordades, ka täiturite praktika erineb. Kui praegu töötab Eestis 44 kohtutäiturit, siis justiitsministeeriumi muudatuste tagajärjel peaks peaasjalikult eranõudeid täitma jääma kaheksa kohtutäiturit. Seejuures peaks justiitsministeeriumi nägemuses riiginõuete täitmine jääma maksu- ja tolliameti õlule, vahendas ERR.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja hinnangul külvab ministeeriumi plaan ühiskonnas segadust ning selle läbisurumisel raisatakse ainult avalikku raha. "Kohtutäiturid kutsuvad Riigikogu ja Vabariigi Valitsust üles rakendama Justiitsministeeriumi ressursse täitemenetluse valdkonna õiguslike ja infotehnoloogiliste probleemide avastamisel, sõnastamisel ja avalikustamisel, sest nende lahendamatuse tõttu kannatab täitemenetluse efektiivsus," leitakse koja pöördumises.

Kohtutäiturite väitel tekitaks justiitsministeeriumi täitemenetluse korra muudatused vähemalt 7 miljoni euro suuruse tulude vähenemise. "Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ei ole olnud kaasatud justiitsministeeriumi poolt 2017 aastal koostatud analüüsimisele ega saanud muul viisil kaasa aidata täitemenetluse reformimise otsustamise aluseks olevate dokumentide koostamisele," nenditi koja pöördumises.

Kohtutäiturite hinnangul peaks hoopis kohustama tööandjaid, riigi- ja kohalike omavalitsuste asutusi maksma võlgnikule tehtavaid väljamakseid võlgniku isiklikule kontole. Samuti tuleb täiturite nägemuses luua maksejõuetusinstitutsioon koos täitemenetluskonfliktide lahendamise võimekusega, sest siis ei peaks Justiitsministeeriumi ametnikud ja kohtud tegelema sedavõrd suures mahus kohtutäiturite peale esitatud kaebustega ning riik hoiaks seega olulist raha kokku.

Ühtlasi sooviksid sarnaselt maksuametnike ja kohtuga saada õiguse lugeda esitatud tõendeid nõrkadeks ja mitteusutavateks. Samas soovitavad täiturid kehtestada kohtutäituri tasudele 0 protsendine käibmaksumäär, mis vähendaks võlgnike kulu tagasimakse pealt 20 protsenti.

Lisaks eelnevale soovib Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koda saada õigust teostada kohtutäiturite tegevuse üle kontrolli.

Hetkel kuum