Äripäev • 22 jaanuar 2019

Riik annab välja esimesed 5G-sagedusload

5G-sagedusalade kasutuselevõtt loob uusi võimalusi ka sideteenusteks.  Foto: Raul Mee

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas täna määruse, mille alusel saavad sideettevõtjad hakata arendama järgmise põlvkonna ehk 5G-sidevõrku, selgus ministeeriumi pressiteatest.

5G-sagedusalade kasutuselevõtt loob uusi võimalusi sideteenusteks ning soodustab olemasolevate elektroonilise side võrkude ja teenuste arengut. Ühtlasi võimaldab see uute tehnoloogiate rakendamist.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on uute sagedusalade kasutusele võtmine vajalik uute tehnoloogiate, näiteks isejuhtivate sõidukite ja targa linna lahenduste elluviimiseks. „Eesti majandusarengu väljakutseks on innovatsioon ja tootlikkus, 5G-sidel töötavad lahendused avavad uusi võimalusi mõlemas suunas,“ lisas Tammist.

Sageduste kasutuslubasid saavad kõik huvilised sideettevõtjad osta riiklikul konkursil, kus enampakkumise alghind on 1 597 000 eurot. Esmased 5G-sagedused on määruse järgi 3,6 GHz alas, mille hind on kujunenud vastavalt elektroonilise side seadusele ning arvestades raadiosagedusi kui piiratud riigiressurssi.

Sageduslubade väljastamine on osa veebruariks esmakujul valmivast 5G kasutuselevõtu teekaardist. „Teekaardiga paneme paika sammud, millega riik kavandab toetada Eestis 5G-lahenduste kiiret ja parimal võimalikul moel kasutusele võtmist. Täpsemalt tugineb teekaart neljale sambale: investeeringud, õiguskeskkond, teenuste innovatsioon ja sagedused,“ lisas Tammist.

Täna allkirjastatud määruse alusel korraldab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet konkursi selle aasta kevadel, mille tulemusel antakse sideettevõtjate kasutusse 390 MHz raadiospektrit.

Hetkel kuum