Anu Jõgi • 20. veebruar 2019 kell 13:33

FI Swedbankist: tegemist on meediaväljaande hinnangutega

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.   Foto: Liis Treimann

Finantsinspektsioon peab vajalikuks selgitada, et kuivõrd Danske Bank ei tegutsenud finantssüsteemis isolatsioonis, siis on kanded liikunud Danske ja teiste pankade vahel, mis kohe ei tähenda, et teine pank on pannud toime kuriteo.

Alustuseks selgitab finantsinspektsioon, et informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha, on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole neile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused.

Finantsinspektsioon annab teada:

Kuna meedias leviva informatsiooni kohaselt seotakse laekunud kahtlast raha nn Danske Banki kaasusega, siis peame vajalikuks selgitada järgnevat:

Nagu ükski teine pank, siis ei saa ega ole ka Danske pank tegutsenud finantssüsteemis isolatsioonis. Kindlasti laekub sinna makseid teistest pankadest, samuti väljub sealt makseid teistesse pankadesse, seega kõnealused kanded võivad puudutada paljusid panku, sh mitmete ELi riikide panku. Eeltoodu kehtib ka kahtlase raha puhul.

See ei tähenda aga automaatselt (ega ka välista) seda, et teoreetilises rahapesukaasuses n-ö makseid vastuvõttev pank on pannud toime kuriteo või ka rikkunud pangale kehtestatud nõudeid, mis suunavad panka oma klienti tundma ja kahtlust äratavaid asjaolusid tuvastama.

Rahapesu asjades tuleb tuvastada täpsed asjaolud, kas eelkõige esineb raha kriminaalne päritolu ja milline on selle kriminaalse raha liikumise ahel, seal hulgas millises kihis (nt teises, kolmandas jne) üks või teine pank tehingute jadas on ning kas tal oli tulenevalt talle pandud hoolsuskohustusest seda võimalik vältida. Mida kaugemal see kiht on, seda raskem on seda ka pangal teha.

Rahapesu tõkestamise järelevalve on jätkuv, kontrollime avaldatud asjaolusid, me ei anna käeoleva avaldusega hinnanguid Swedbank ASi varasemate tehingute kohta.

Hetkel kuum