Pille Ivask • 26. märts 2019 kell 4:00

Staaride hambaarsti süüdistatakse kliiniku ülevõtmises

FHK Kliinik OÜ juhatuse liikmed (vasakult) Andreas Tiik (nüüdseks endine juhatuse liige), Kristo Ivanov ja Pille Soom.  Foto: Maksim Toome

Kujutage ette olukorda, et omate firmat ja lähete korra lõunale, kuid lõunalt tulles on teie büroo ukselukud vahetatud ning te ei pääse enam kontorisse. Kõik teie asjad jäid nii, nagu nad olid enne lõunale minekut, ja seisate ukse taga, käed taskus.

Kontoris käib töö samamoodi nagu enne lõunale minekut, kuid see pole enam teie firma, mis seal tegutseb, vaid teine juriidiline keha. Just nii meenutab Foorumi Hambakliiniku lõppu ettevõtte üks omanikke Tambet Tähepõld. „Meie äriühingu tegevus oli hetkega lõpetatud. See on karm hetk, milles olla,“ ütles Tähepõld.

Karm olukord oli haripunkt äripartnerite tülis, mida nüüd lahendab kohus ja kus on kaalul sajad tuhanded eurod.

Kliiniku uksed keeras äripartneri ees tookord lukku praegune Nordic Hambakliiniku peaarst ning meedias staaride hambahaldjaks nimetatud Kristo Ivanov. Värskeima, veel jõustumata otsuse kohaselt peab Ivanov maksma Foorumi Hambakliinikule enam kui 300 000 eurot. Ivanovi sõnul on tema advokaadid Aivar Pilv ja Viktor Särgava otsuse ringkonnakohtusse edasi kaevanud.

Kõik algas 2012. aasta alguses aga hoopis rõõmsamates toonides.

Pesi isegi aknaid

Foorumi Hambakliiniku asutamise initsiatiiv tuli hambaarstidelt Tarmo Marrandilt ja Timo Paberitilt. Kaks meest tahtsid asutada hambakliiniku, leidsid sobivad ruumid Tallinna kesklinnas asuvas Foorumi keskuses ning tegid muudki vajalikud investeeringud. Ametlikult aga nemad alguses asju ei ajanud.

„Nemad kutsusid Foorumi meeskonnaga liituma mind ja Ivanovi. Kuivõrd teised arstid olid rohkem hõivatud, pakkus Ivanov välja, et ta võib tegeleda kliiniku igapäevase juhtimisega,“ meenutas Tähepõld. Foorumi Hambakliiniku ametlikeks asutajateks ja juhatuse liikmeteks said toona 32aastane Tähepõld ja 27aastane Ivanov.

Kliiniku igapäevategevust juhtis Ivanov. „Mina olin passiivne juhatuse liige. Ivanov ise soovis ning ka osanikel polnud midagi selle vastu, et anda Ivanovile hambakliinik juhtida. Meil puudus alus arvata või eeldada, et seda usaldust hiljem kuritarvitatakse,“ jätkas Tähepõld.

Ivanov rõhutas oma panust kliiniku igapäevaelus. „Kui me räägime minu pühendumisest Foorumi Hambakliinikule, siis on mul siiani meeles kommentaar ühelt töötajalt, kes vaatas mind imestunult, kui pesin kliiniku fuajee põrandat ning aknaid: „Ma näen esimest korda, et ülemus ise sellist tööd teeb!“ Ja nii oligi, ma tegutsesingi hingega asja juures. Kogu kliiniku siseilme, aparatuur ja nii edasi tuli mul endal korda ajada,“ rääkis Ivanov.

Äriregistri põhjal liitusid Foorumi Hambakliiniku omanikeringi ka initsiaatorid Marrandi ja Paberit. Ivanov ütles, et tema panus võrreldes teiste osanikega oli oluliselt suurem. „Ka kohtudokumentides on toodud võrdlus osanike panusest, kust nähtub, et mina üksinda andsin võrreldaval ajavahemikul kokku oma kutsetööd tehes sama panuse, mis teised osanikud ning tööl olnud hambaarstid kokku kaheksa-üheksakesi,“ jätkas Ivanov. Juriidiliselt jagunes osalus firmas nelja mehe vahel siiski võrdselt, igaühele kuulus 25% ettevõttest.

Algust mäletavad erinevalt

Tähepõllu sõnul läks kliinikul alguses hästi: tooliajad olid täidetud ja patsiente oli piisavalt. Koos arstidega tulid Foorumi Hambakliinikusse üle ka paljud patsiendid. „Ma täpselt ei mäleta, palju arste oli. Ütleme nii, et asi arenes loogilises ja tõusvas joones ning kahtlemata on Ivanovil selles oma panus. Aga see ei õigusta kuidagi järgnenut – Foorumi hambakliiniku tegevuse ootamatut lõpetamist,“ kordas Tähepõld.

Ivanov meenutab, et raamatupidaja olla kliiniku algusaegadel toona öelnud, et hambakliiniku kasumisse saamine võtab aega umbes viis aastat. „Siis tundus mulle see utoopiliselt pikk aeg. Tagantjärele võin seda tunnistada, et tõsi, ettevõtte käima saamine on korralik pingutus,“ meenutas Ivanov.

Järgnevat lugu silmas pidades on oluline teada ka seda, et 2012. aasta suvel asutas Foorumi Hambakliiniku sisulise juhi Ivanovi lähikondlane Jarmo Seljamaa ettevõtte FHK Kliinik OÜ. Mõni kuu hiljem sai Ivanov selle ettevõtte osanikuks ja juhatuse liikmeks. See ettevõte mängib olulist rolli järgnevates sündmustes.

Foorumi Hambakliiniku vaidluse teine pool, vasakult Tambet Tähepõld, Tarmo Marrandi ja Timo Paberit.  Foto: Kliinikute koduleheküljed

Asi hakkas viltu vedama

Ei läinud ülemäära palju aega, kui asjad hakkasid Foorumi Hambakliinikuga viltu kiskuma. Ivanov on kohtuvaidluses välja toonud, et kliinikus tekkisid sisepinged, vastaspool on selle omakorda ümber lükanud.

„Foorumi Hambakliinikus ei olnud sisepingeid. „Sisepinged“ on miski, mis on kohtumenetluse käigus tekkinud väide, millega Ivanov püüdis õigustada oma tegevust,“ selgitas Tähepõld.

Ivanov selgitas omakorda, et kuna tema ja kolleeg Pille Soom töötasid Foorumi Hambakliinikus osalise tööajaga, tahtsid nad avada uut kliinikut. Ivanov ütles, et kliiniku kolm ülejäänud osanikku Tähepõld, Marrandi ja Paberit tegutsesid ise mitmes hambakliinikus. „Minu arvates oli siin tegemist selgelt kaksikmoraaliga – ise teen, aga teistel ei luba,“ ütles Ivanov.

Seaduse kohaselt ei või juhatuse liige konkureerivat äriühingut asutada. Marrandi, Paberit ning teine juhatuse liige Tähepõld tegutsesid küll ka teistes kliinikutes, ent need olid juba varem asutatud.

Tähepõld, Marrandi ja Paberit said 2013. aasta suvel Tähepõllu sõnutsi täiesti juhuslikult teada, et Ivanov on asutanud uue hambakliiniku ja ei olnud sellest Foorumi Hambakliiniku omanikke informeerinud. Jutt käib Rotermanni Hambakliinikust. „Tegemist oli potentsiaalse konkurendiga ning sellest oleks tulnud meid informeerida,“ ütles Tähepõld.

Tähepõld lisas, et kliiniku tööd erimeelsused ei mõjutanud ning töötajate ees tüli välja ei näidatud. „Vähemalt meie seda ei teinud. Töötajatega osanikevahelisi küsimusi ei arutatud,“ lausus ta.

Ivanov meenutab aga hoopis teistsuguseid olukordi. „Kuivõrd Viru Hambakliiniku ja Foorumi Hambakliiniku töötajad suures osas kattusid, siis töötajate kaudu levisid kuulujutud, kuidas mind peagi Foorumi Hambakliiniku peaarsti kohalt maha võetakse ja minu poole hoidvad töötajad ilma hüvitisteta lahti lastakse,“ selgitas Ivanov.

Ütles lepingud üles

2013. aasta suvel oli mõõt täis ja teised omanikud andsid Ivanovile teada, et sügisel istutakse koos maha ja arutatakse, mis saab edasi – midagi peab muutuma. Ivanov ütles, et ta tegi järjepidevalt ettepanekuid kohtumisteks, eesmärgiga konflikt rahumeelselt lahendada. „Lõpuks Paberit (Timo Paberit, kliiniku üks osanikke ja initsiaatoreid – toim) vastas kirjaga, et nad ei ole valmis minuga ilma juristideta kohtuma, aga õigusnõu saamine võtab veel aega,“ selgitas ta.

Samal ajal toimis kliinik Tähepõllu sõnul edasi, kliinikuga probleeme ei olnud. „Aga nimetame seda siis kas oma naiivsuseks või kogenematuseks, ei tulnud me tõesti selle peale, et juhatuse liikmena oli Ivanovi võimuses igasuguseid tehinguid teha ning tekitada ka olukord, millest end 2013 sügisel avastasime. Me ei osanud mõelda, et juhtub see, mis juhtus,“ rääkis ta.

2013. aasta varasügisel sõlmis Ivanov, kes oli nii Foorumi Hambakliiniku kui ka FHK Kliinik OÜ esindaja, Foorumi keskusega üürilepingu, milles seisab, et Foorumi Hambakliinik ei jätka keskuse teisel korrusel üürnikuna. Selle asemel võtab üürilepingu üle tema teine ettevõte FHK Kliinik ning Foorumi Hambakliinikust saab hoopis allüürnik.

Veel samal kuul lõpetas Ivanov Foorumi Hambakliiniku üürilepingu, mis tähendab, et hambakliinikul ei olnud enam ruume. Täpselt samal päeval sõlmis Ivanov Foorumi Hambakliiniku nimel ka müügilepingu, millega võõrandas kliinikule kuulunud hambaraviseadmed, mööbli ja muu inventari. Vara omanikuks sai seesama FHK Kliinik OÜ, mille osanik ja juhatuse liige on Ivanov ise. Sama mustriga vahetas omanikku ka Foorumi Hambakliiniku veebiaadress.

Ivanov selgitas, et kuna Foorumi Hambakliinik oli töötajate sisepingete tõttu tühjaks jooksmas, oli tema ülesanne kliiniku peaarstina vastutada, et kui peakski juhtuma kõige halvem stsenaarium ehk väljapääsmatud makseraskused, ei läheks nii, et kliinikult võetakse ära tegutsemiseks vajalikud ruumid.

Viimases, veel jõustumata kohtuotsuses nenditakse, et Ivanov oleks pidanud tegelema uute töötajate otsimisega ning lahkumisavalduse esitanud töötajatega läbi rääkima, et veenda neid tööle jääma.

Ivanov selgitas Äripäevale, et arvestades olukorda, oleks olnud vastutustundetu otsida töötajaid ettevõttesse, kus on osanike vahel sisepinged. Tema sõnul olla see jutt levinud ka juba kuluaaridesse ehk teiste hambaarstideni.

Vaidlus hambakliiniku pärast on kestnud juba aastaid. Vaidluse üks osapooli Kristo Ivanov ütles, et vaidlus ei mõjuta arstide tööd spetsialistidena ning juba aastaid tegelevad vaidlusega vaid juristid.   Foto: Andras Kralla

Turvamehed ja vahetatud ukselukud

Pärast lepingute muutmist saatis Ivanov Foorumi Hambakliiniku teisele juhatuse liikmele Tähepõllule ja ettevõtte teistele osanikele meili, milles teatas, et ettevõte kasutab äriruume FHK Kliinik OÜga sõlmitud allüürilepingu alusel ja kuna see üürisuhe on otsa saanud, on ruumid tagastatud FHK Kliinik OÜ-le.

Ivanov teatas oma e-kirjas, et Foorumi Hambakliinikuga seotud isikutel puudub alates septembri lõpust õigus ruumidesse siseneda, kusjuures vahetatud on ka lukud ning turvafirma on kõrgendatud valmisolekus, takistamaks Tähepõllul ja Foorumi Hambakliiniku teistel esindajatel ruumidesse siseneda.

„Pärast ukselukkude vahetamist ei saanud me enam midagi teha. Jõuga ju sisse minna ei tohi ja neil oli palgatud ka turvamees. Me püüdsime oma kliiniku ruume tagasi saada, vaidlustades tehingud, kuid selle ebaõnnestumise järel jäi meile üksnes kahju hüvitamise nõue, mida kohtud on nüüd menetlenud,“ selgitas Tähepõld.

Tähepõld rääkis, et Ivanov ei ole mitte kunagi soovinud ei tema ega ühegi teise omanikuga arutada Foorumi Hambakliiniku tegevuse lõpetamist. „Ei mina ega ükski teine omanik ei ole saanud keelduda arutamast millegi üle, millest meil pole aimugi ega millest meid ei ole informeeritud,“ ütles Tähepõld. „Ilmselgelt oleks me sekkunud ja takistanud,“ lisas Tähepõld.

Ivanov ütles omakorda, et kui keegi küsiks temalt praegu, mis oleks selle loo moraal, siis ütleks ta endiselt, et enda õiguste eest tuleb julgeda seista. „Kui ma oleksin samas suluseisus, kuhu mind mängiti kuus aastat tagasi, teeksin kõik täpselt samamoodi,“ jäi Ivanov endale kindlaks.

Kristo Ivanovi ettevõtetel võlavari

Nordic Hambakliiniku peaarsti Kristo Ivanovi mitmel ettevõtetel on maksuvõlg ning ühel juhul on ettevõtte partner andnud ta maksmata arvete pärast ka kohtusse. Asi lõppes siiski kokkuleppega ning asi menetlusse ei läinud.

Kristo Ivanov on osanik kahes ettevõttes, nii FHK OÜs kui ka OÜs Rotermanni Hambakliinik on tal 58% osalus. Mõlemad ettevõtted on Tallinnas asuva Nordic Hambakliiniku omanikud. Kliinik reklaamib end tuntud nägudega, näiteks lauljad Liis Lemsalu ja Koit Toome.

Ivanovi äridest hakkab silma OÜ Rotermanni Hambakliinik, mis on viimase aasta jooksul enamjaolt maksuvõlas olnud, märtsi keskel oli võlasumma üle 64 000 euro. Maksuameti lehelt selgub, et praeguseks on enam kui 34 000 euro suurune maksuvõlg ajatatud ning võla tasumise lõppkuupäevaks on märgitud 2020. aasta detsembri teine pool.

Nordic Hambakliiniku teine omanik on samuti Ivanovi ettevõte FHK OÜ, mis osales Foorumi Hambakliiniku arvatavas ülevõtmises. Sellel ettevõttel on pisike, umbes 1000 euro suurune maksuvõlg. Samas portaali Taust andmeil on ettevõttel enam kui 12 000 euro jagu maksmata makse.

Kohtulahendeid uurides selgub, et Kristo Ivanovi nimi on ära märgitud ka ühes kohtuasjas, kus hageja on Leedu ettevõte UAB Implamedica, mis tegeleb meditsiinitarvikute müümisega. Ettevõte esitas hagi, et FHK Kliinik ja Rotermanni Hambakliinik maksaksid ettevõttele ära võlgnevuse, mille suurus oli üle 50 500 euro. Osapooled jõudsid asjas siiski isekeskis kokkuleppele ning kohut asja lahendama vaja lõpuks polnudki.

Võlakoormast pole vaba ka vaidluse teine pool

Maksuvõlg hakkab silma ka vaidluse teise osapoole ehk Tarmo Marrandi, Timo Paberiti ja Tambet Tähepõlluga seotud ettevõtete puhul.

Viru Hambakliiniku, kuhu juhatusse kuuluvad nii Marrandi kui ka Paberit, maksuvõlg on enam kui 60 000 eurot. Sellest tasumisgraafikus on enam kui 38 000 eurot.

Marrandi ja Paberiti teisel ettevõttel TT Dental on väike, 3000 euro suurune maksuvõlg. Marrandi kuulub ka Lasnamäe Hambakliinik OÜ juhatusse, millel on enam kui 40 000 euro suurune maksuvõlg. Sellest 17 000 on ajatatud.

Väike, enam kui 2000 euro suurune maksuvõlg on ka Viru Hambalabor OÜ-l, kuhu kuuluvad samuti Paberit ja Marrandi.

Foorumi Hambakliiniku vaidluse kronoloogia

Foorumi Hambakliinik asutati 9. jaanuaril 2012. aastal.

Alates 14. veebruarist 2012 hakkas kehtima Foorumi Hambakliiniku ruumide üürileping Tallinna kesklinnas Foorumi keskuses.

Foorumi Hambakliiniku osanikeks olid Tarmo Marrandi, Timo Paberit, Tambet Tähepõld ja Kristo Ivanov. Igaühele kuulus 25% ettevõttest. Ettevõtte juhatusse kuulusid Ivanov ja Tähepõld.

02.07.2012 asutas Ivanovi lähikondseks olev Jarmo Seljamaa FHK Kliinik OÜ. Varsti liitus selle ettevõtte juhatusega ka Ivanov. Tegu on firmaga, mille kaudu tegi Ivanov Foorumi Hambakliiniku väidetava ülevõtmise.

15.09.2013 sõlmisid Foorumi Hambakliinik (esindajaks Kristo Ivanov), FHK Kliinik OÜ (mida esindas samuti Ivanov) üürileandja Foorum Valduse OÜga büroopinna üürilepingu, milles lepiti kokku, et Foorumi Hambakliinik ei jätka enam ruumide üürnikuna ja uueks üürnikuks saab FHK Kliinik OÜ. Foorumi Hambakliinikust saab FHK Kliinik OÜ allüürnik.

23.09.2013 sõlmis Ivanov Foorumi Hambakliiniku juhatuse liikmena FHK Kliinik OÜga allüürilepingu lõpetamise kokkuleppe, millega andis ruumide otsese valduse samal päeval üle FHK Kliinik OÜ-le. Samal päeval sõlmis Ivanov Foorumi Hambakliinik OÜ nimel ka müügilepingu, millega võõrandas Foorumi Hambakliinikule kuulunud hambaraviteenuste osutamiseks vajalikud seadmed ja muu FHK Kliinik OÜ-le. Kaks päeva hiljem tegi Ivanov sama veebiaadressiga.

25.09.2013 vormistati FHK Kliinik OÜ osanikeks Kristo Ivanov, Andreas Tiik ja Pille Soom, kes seniajani olid töötanud Foorumi Hambakliiniku juures.

30.09.2013 said FHK Kliinik OÜ juhatuse liikmeteks lisaks Ivanovile ka Tiik ja Soom.

27.09.2013 saatis Ivanov Foorumi Hambakliiniku teisele juhatuse liikmele ja teistele osanikele e-kirja, milles teatas, et Foorumi Hambakliinik kasutab äriruume FHK Kliinik OÜga sõlmitud allüürilepingu alusel ja seoses allüürisuhte lõppemisega on ruumide valdus FHK Kliinikule tagastatud. Ivanov teatas oma e-kirjas ka seda, et Foorumi Hambakliinikuga seotud isikutel puudub alates 26.09.2013 õigus ruumidesse siseneda, lukud on vahetatud ja turvafirma on kõrgendatud valmisolekus, takistamaks Foorumi Hambakliiniku esindajatel ruumi siseneda.

Allikas: vaidluse 21. veebruari 2019. aasta kohtuotsus

Juhatuse esindusõigust tasub tõsiselt võtta

Äripäev uuris Foorumi Hambakliiniku kohtuvaidlusega mitte seotud advokaadibüroolt Sorainen, mida võiksid ettevõtjad õppida Foorumi Hambakliiniku juhtumist.

Soraineni advokaadid Mari Agarmaa ja Merika Nimmo tutvusid Foorumi Hambakliiniku kohtuasjaga ning andsid soovitusi, kuidas vältida Foorumi Hambakliiniku laadseid üleminekuid.

Ühine esindusõigus äriregistrisse. Kuna juhtumis oli mõlemal juhatuse liikmel piiramata õigus kõigi tehingute tegemiseks, võiks mõelda juhatuse liikmete esindusõigusele tehingute tegemisel. Kui sisse seada ühine esindusõigus ja vastav kanne teha äriregistrisse, ei ole võimalik juhatuse liikmel ainuisikuliselt tehinguid teha. Ühise esindusõiguse puhul tuleb arvestada, et praktikas võib sellega kaasneda probleeme, kuivõrd iga väiksema tehingu tegemiseks on vajalik kõigi (või ka mõne) juhatuse liikmete nõusolek.

Piirangud põhikirja. Teine võimalus esindusõiguse piiramiseks on ette näha teatud piirangud äriühingu põhikirjas. Näiteks teatud summat ületavate tehingute puhul või äri seisukohast võtmetähendust omavate tehingute puhuks on võimalik põhikirjas sätestada, et neid tehinguid on võimalik teha osanike või nõukogu nõusolekul. Arvestada tuleb, et põhikirjalised piirangud ei kehti küll kolmandate isikute suhtes, aga need muudavad lihtsamaks hilisemate kahjuhüvitiste nõuete maksmapaneku.

Juhatuse liikme kohustuste ja rikkumiste sõnastamine. Juhatuse liikme lepinguga tasub määratleda juhatuse liikme kohustuste sisu ja see, mida loetakse juhatuse liikme kohustuste rikkumiseks, mille puhuks on ette nähtud leppetrahv. Oskusteabe hoidmiseks tuleks kokku leppida ärisaladuse sisus. Sellised kokkulepped lihtsustavad hilisemates kohtuvaidlustes nõuete maksmapanekut. Isegi kui lepinguliselt reguleerida võimalikke juhatuse liikme rikkumiste sanktsioone, siis praktikas võib osutuda sanktsioonide realiseerimine juhatuse liikme piiratud vara tõttu keeruliseks.

Võtmetähendusega info ei tohi koonduda ühe inimese kätte. Ettevõtte ülemineku ärahoidmiseks tuleks hoiduda sellest, et võtmetähendusega info, näiteks koostööpartnerid ja nendega seonduvad lepingud, kliendibaas ja töötajate lepingud ning muu oskusteave, koonduks ühe inimese kätte. Võimaluse korral tuleks juhtimine jagada osadeks ehk osakonnapõhiseks ja korraldada äri nii, et kõik osakonnad vajavad üksteist terviku toimimiseks.

Sarnane lugu Via3L Speditioniga

Foorumi Hambakliiniku lugu on mõneti sarnane Via3L Speditioni looga.

Nimelt kirjutas Äripäev möödunud aasta suvel loo tuntud ekspedeerimisettevõttest Via3L Spedition, mille suuromanikud ning juhatuse liikmetest väikeomanikud läksid tülli. Juhatus lahkus seejärel koos töötajatega.

Juuli alguses saatsid Via3L Speditioni esindajad Alger Närska, Meelis Saaresalu ja Jaana Jakovlev koostööpartneritele kirja, milles väitsid, et ettevõtte endised juhatuse liikmed Elmer Maas ja Lauri Latt on nende hinnangul pannud toime ettevõtte varguse.

Meedia vahendusel teatasid ettevõtte uued juhatuse liikmed, et koos Maasi ja Latiga lahkusid ettevõttest päevapealt mitukümmend töötajat. Meediaväljaannetele lekitati ka info, et suur osa Via3L töötajaid töötavad nüüdseks Nordic Spedition OÜs.

Äripäev kirjutas möödunud aasta sügisel, et suvel juhtidest ja töötajatest ilma jäänud logistikafirma Via3L Spedition nõuab kõigilt lahkunutelt ning nende uuelt tööandjalt 7 miljonit eurot, leides, et firma töötajatest ja kliendisuhetest tühjaks tegemist valmistati firma selja taga ette pikka aega.

Hetkel kuum