Äripäev • 21. mai 2019 kell 8:03

Inspektsiooni kiri pani palgad tõusma

Tartus  Foto: Raul Mee

Tööinspektsioon saatis mullu koos maksu- ja tolliametiga märgukirja 1406 kaubaveo ettevõttele, kelle palgatase jäi alla kollektiivlepingus sätestatud alampalga nõude ehk 620 euro. Kuue kuu järel on palk tõusnud pooltel kirja saanud ettevõtete töötajatel, teatas tööinspektsioon.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on kaubaveo sektor üks väheseid, kus töötajatel on tööandjatega sõlmitud kollektiivleping. „Kollektiivleping näeb ette, et riigisiseseid vedusid tegevate autojuhtide alampalk peab olema vähemalt 620 eurot. Rutiinse kontrolli käigus selgus, et pea pooled sektori ettevõtted eksivad nii seaduses sätestatu kui kollektiivlepinguga sätestatu vastu,“ tõdes Maripuu.

Tööinspektsioon saatis märgukirja 1406 kaubaveo äriühingule. Kirjasaajad jagunesid kahte palgagruppi. Esimeses grupis oli 664 ettevõtet, kus töötajatele maksti 0-499 eurot palka. Teises grupis oli 742 ettevõtet, kus töötajatele maksti palka 500-619 eurot.

Maripuu märkis, et aktsioon oli tulemuslik, sest üle poole ettevõtetest otsustasid seadust täitma asuda. Pool aastat pärast märgukirjade saatmist liikus kuni 500eurosest palgagrupist kõrgemasse gruppi 60% ettevõtetest. Valdavas enamuses hakati töötajatele maksma palka 500-619 eurot. 10% otsustas hakata järgima kollektiivlepingut ning maksma töötajatele üle 620 euro suurust palka. Teises palgagrupis (500-619) liikus kõrgemasse palgagruppi 26% ettevõtteid.

Kokkuvõtlikult tõusis vähemalt poolte töötajate töötasu

„Tööinspektsiooni poolt kinnitan, et oleme valmis ka edaspidi märgukirju saatma ning ka kontrolle läbi viima, kui näeme, et kokkulepitust kinni ei peeta,“ lisas ta.

Ametlikku veoseveo luba omab Eestis 3222 ettevõtet.

Hetkel kuum