Kristel Härma • 14. juuni 2019 kell 8:58

Facio ja Riito audiitor ei tohi enam tegutseda

Skandaalselt pankrotistunud ehitusfirmade Facio ja Riito audiitor peab keset aktiivseimat auditeerimiste perioodi töö katkestama, sest tema sobimatust ametisse kohtuastmed ümber ei otsustanud.

Audiitoril paluti esitada Faciole ja Riitole tehtud auditid aastatest 2010-2012.  Foto: Andras Kralla

Riigikohus ei võtnud sel nädalal menetlusse Faciot ja Riitot ning teisi Toomas Trompi ja Riho Kalve ettevõtteid auditeerinud Aksella Laisaare kassatsioonkaebust. Sellega jõustus audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) 2017. aastal tehtud otsus, millega võeti Laisaarelt ära vandeaudiitori kutse.

Laisaar andis järelevalve nõukogu otsuse kohtusse, kus ta õigustas dokumentide hävinemist. Nimelt otsustati talt kutse ära võtta, kuna ta ei suutnud esitada Facio Ehituse, Facio Investi, Riito Ehituse, Kastri Kodu ja Elinord Ehituse 2010. ja 2011. aasta töövõtte.

Elinord Ehitus ja Riito Ehitus on praeguseks pankrotis, Facio Ehitus ja Kastri Kodu on kustutatud.

Audiitori arvuti hävines koos skandaalsete firmade dokumentidega

AJN palus Laisaarelt Toomas Trompi ja Riho Kalve ettevõtete auditeerimise kohta tõendeid 2017. aastal ilmunud artikli peale. Nõukogu palus Laisaarel esitada kümme töövõttu aastatest 2010–2012, millest Laisaar esitas vaid kaks. Ka need kaks esitatud töövõttu Riito ja Facio kohta olid järelevalve nõukogu esimehe Siim Tammeri hinnangul alla nõutava kvaliteedi. Tõendamata jäänud kaheksa töövõtu dokumendid hävisid Laisaare sõnul koos arvutiga. Audiitoril on aga kohustus säilitada tehtud tööde kohta dokumente seitse aastat.

Enne asja riigikohtusse edasi kaebamist otsustas ringkonnakohus, et nõustub AJNi ja Tallinna halduskohtu otsusega, et Laisaar ei oma head mainet ega usaldusväärsust, et olla vandeaudiitor. "Vandeaudiitor, kes ei suuda väga suures ulatuses oma auditi dokumentatsiooni kontrollimiseks esitada, ei vääri kandmast vandeaudiitori kutset," ütles Siim Tammer.

Laisaar ütles Äripäevale märtsis pärast ringkonnakohtu otsust, et kaebab selle edasi riigikohtusse, sest see on ebaõiglane.

Sellist audiitori vastutama panemist ei pea Laisaar õigeks. "Kui vastutus seisneb kümme aastat tagasi tehtud töös, siis leiame, et see pole õige. Meie töö on täna korras ja saab ainult paremaks minna. Meie maine ja usaldusväärsus on taastatud. Ka AJNi kvaliteedikontrollijad väitsid, et meie töö on väga hea, ning mainisid, et vähesed audiitorid teevad nii korralikult tööd," ütles Laisaar.

Laisaare hinnangul peaks AJN kontrollima ka teiste audiitorite tööd, mis on tehtud kümme aastat tagasi. "Turul on olnud palju artikleid teiste audiitorite tööde koha, aga kedagi pole karistatud. Paraku jääb mulje, et osa audiitoreid on rohkem kaitstud kui teised."

Audiitorite kontroll käibki tagantjärele

Tallinna halduskohus jättis aasta tagasi Aksella Laisaare kaebuse rahuldamata. Halduskohus oli siiski nõus sellega, et Laisaare rikkumised on aegunud. Hea maine ja usaldusväärsuse puudumise tõttu oli halduskohtu hinnangul Laisaarelt kutse võtmisel aga alus.

Audiitorkogu järelevalve nõukogu esimehe Siim Tammeri sõnul ongi neil keeruline rikkumisi enne nende aegumist tõendada, sest nad küsivad tõendeid juba tehtud tööde kohta, ning nii kontrollivad nad vähemalt 1–2 aastat vanu toiminguid.

Audiitorkogu järelevalve nõukogu otsustas Laisaarelt vandeaudiitori kutse ära võtta 2017. aasta septembris.

Tammeri hinnangul näitab see menetlus üheselt, et kutset omav ja vande andnud vandeaudiitor peab oma tööd tegema kõrge hoole ja pühendumusega, kuna tema töö tulem omab olulist avalikku huvi. "Ausa ja usaldusväärse vandeaudiitori roll kogu ettevõtluskeskkonna puhtuses on oluline väärtus, mida tuleb kaitsta. Läbi selliste negatiivsete näidete saab kogu vandeaudiitori kutse tugevamaks.“

Tammer selgitas, et Laisaar ei ole nüüd pärast kutse kaotamist enam vandeaudiitor ja ta ei tohi osutada teenuseid kui vandeaudiitor. "Arvestades tänast hetke, kus paljud auditid on lõpusirgel, tekitab see kindlasti Alden Audit OÜ-le (Laisaare ettevõte – toim) täiendavaid õiguslikke probleeme, kuid audiitorettevõte peab tagama seaduspärase käitumise ka tänastes oludes.“

Kui vandeaudiitor on jäänud kutsest ilma, on kutset võimalik tagasi saada vaid uuesti kutseeksamite kaudu. "Küll aga eeldab kutseeksamile lubamine samuti hea maine ja usaldusväärsuse olemasolu, mille puudumine on käesoleval juhul tuvastatud," märkis Tammer. "See, kas isiku hea maine ja usaldusväärsus on teatud aja möödudes taastunud, näitavad aeg ja isiku järgnevad teod või tegemata jätmised."

Äripäev kirjutas veebruaris, et audiitoritega on probleeme veelgi. Mitmekümne ettevõtte 2017. aasta majandusaasta aruanne on tõenäoliselt kehtetu, sest sellele tegi auditi ning andis allkirja isik, kellelt oli selleks ajaks võetud ära luba vandeaudiitorina tegutseda.

Miks Laisaare tööd kontrolliti?

2017. aastal kirjutas Eesti Päevaleht, et pankrotistunud Facio firmadele andis usaldusmärgi üks ja sama audiitor, Sergei Gritsenko.

Päevaleht kirjutas toona, et nende käsutuses on Facio Ehitusei kontoväljavõte 2011. aasta jaanuarist kuni 2012. aasta septembrini, millest nähtub, et Facio Ehitus hakkas 2011. aastal Facioga seotud ettevõtete vahel raha liigutama.

Gritsenko esitas seepeale vastulause, et äriregister ei ole ajakohane ega usaldusväärne allikas ega kajasta, kas audiitor on tõepoolest aruande auditeerinud.

Facioga seotud firmades on Gritsenko kõrval audiitor ka Laisaar, kelle allkiri on samuti Facio ja Riito majandusaasta aruannete auditite all. Riito Ehituse majandusaasta aruande allkirjastas Laisaar viimati 2012. aasta kohta. Facio Ehitus on Laisaare enda audiitoriks määranud 2011. aastal, veidi üle aasta varem oli ettevõtte audiitoriks määratud Sergei Gritsenko.

Facio puges Riito kehasse

Facio järeltulija Riito hakkas 2016. aastal riigihankeid võitma.

25.10.2010 muutis Facio Ehitus AS oma ärinime ASiks Räga.

05.11.2010 jagunes AS Räga kaheks äriühinguks: uus äriühing Facio Ehituse AS ja alles jäi AS Räga (pankrotis 2013).

Mõlemad jagunenud äriühingud kujundati ümber osaühinguks.

11.01.2013 jagunes Facio Ehituse OÜ kaheks äriühinguks: Facio Ehituse OÜ (pankrotis 2014) ja Facio Eesti OÜ (pankrotis 2014).

01.03.2013 võõrandab 2010. aastal loodud Toomas Trompi ja Erik Liiva firma Riito Ehituse AS varad Facio Eesti OÜ-lt.

26.01.2014 sõlmisid Riito Ehituse AS ja Facio Eesti OÜ kokkuleppe ettevõtte osa üleandmise lepingust taganemiseks.

2015. aastal tuvastas Harju maakohus, et Riito on Facio Ehitus ASi õigusjärglane ning tal lasub kohustus Facio Ehituse ASi võlausaldaja ees kohustused tasuda.

2016. aastal hakkas Sand Ehitus OÜ riigihankeid võitma koos Riito Ehituse OÜga, poole aastaga võitis firma kuus riigihanget.

Hetkel kuum