Kristel Härma • 29. märts 2019 kell 10:56

Facio ja Riito audiitor kaotas kohtus

Skandaalselt pankrotistunud ehitusettevõtete Facio ja Riito ning samade omanike teistele firmadele teenust pakkunud audiitor jäi ringkonnakohtus kaotajaks.

Riito Ehitus, Facio Ehitus objekt.  Foto: Andras Kralla

Facio, Riito ja teiste Toomas Trompi ja Riho Kalve ettevõtete audiitor Aksella Laisaar kaebas Tallinna ringkonnakohtus edasi otsuse, mis võttis temalt loa audiitorina tegutseda. Kutse võeti talt ära, kuna ta ei suutnud esitada Facio Ehituse, Facio Investi, Riito Ehituse, Kastri Kodu ja Elinord Ehituse 2010. ja 2011. aasta töövõtte.

Elinord Ehitus ja Riito Ehituse AS on praeguseks pankrotis, Facio Ehituse OÜ ja Kastri Kodu on kustutatud.

Kohtuvaidluse ajal on esmase õiguskaitse tõttu Laisaarel taastatud luba audiitorina tegutseda. Kuni riigikohtu otsuseni või menetlusse mitte võtmise määruseni võib ta vandeaudiitorina edasi tegutseda.

Audiitorite järelevalve nõukogu (AJN) palus Laisaarelt Toomas Trompi ja Riho Kalve ettevõtete auditeerimise kohta tõendeid 2017. aastal ilmunud artikli peale. Nõukogu palus Laisaarel esitada kümme töövõttu aastatest 2010–2012, millest Laisaar esitas vaid kaks. Ka need kaks esitatud töövõttu Riito ja Facio kohta olid järelevalve nõukogu esimehe Siim Tammeri hinnangul alla nõutava kvaliteedi. Tõendamata jäänud kaheksa töövõtu dokumendid hävisid Laisaare sõnul koos arvutiga. Audiitoril on aga kohustus säilitada tehtud tööde kohta dokumente seitse aastat.

Nüüd otsustas ringkonnakohus, et nõustub AJNi ja Tallinna halduskohtu otsusega, et Laisaar ei oma head mainet ega usaldusväärsust, et olla vandeaudiitor. "Vandeaudiitor, kes ei suuda väga suures ulatuses oma auditi dokumentatsiooni kontrollimiseks esitada, ei vääri kandmast vandeaudiitori kutset," ütles Tammer.

Tammeri sõnul näitab see otsus selgelt, et vandeaudiitori kutsel on väga tähtis roll kogu ühiskonnas ning selle alustala on anda kindlust, et laiem avalikkus saaks auditeeritava kohta usaldusväärset finantsaruandlust. "Selle rolliga kaasneb ka selge vastutus. Vandeaudiitor, kes oma kohustusi ühiskonna ees ei suuda piisavalt kanda, rikub varem antud vandeaudiitori vannet ja ei pea olema vandeaudiitor."

Laisaar ei ole kohtu otsusega päri ja kaebab selle edasi riigikohtusse. "Meie hinnangul on otsus ebaõiglane ja kaebame selle kindlasti edasi," kommenteeris ta otsust.

Sellist audiitori vastutama panemist ei pea Laisaar õigeks. "Kui vastutus seisneb kümme aastat tagasi tehtud töös, siis leiame, et see pole õige. Meie töö on täna korras ja saab ainult paremaks minna. Meie maine ja usaldusväärsus on taastatud. Ka AJNi kvaliteedikontrollijad väitsid, et meie töö on väga hea, ning mainisid, et vähesed audiitorid teevad nii korralikult tööd," ütles Laisaar.

Laisaare hinnangul peaks AJN kontrollima ka teiste audiitorite tööd, mis on tehtud kümme aastat tagasi. "Turul on olnud palju artikleid teiste audiitorite tööde koha, aga kedagi pole karistatud. Paraku jääb mulje, et osa audiitoreid on rohkem kaitstud kui teised."

Audiitorite kontroll käibki tagantjärele

Tallinna halduskohus jättis aasta tagasi Aksella Laisaare kaebuse rahuldamata. Halduskohus oli siiski nõus sellega, et Laisaare rikkumised on aegunud. Hea maine ja usaldusväärsuse puudumise tõttu oli halduskohtu hinnangul Laisaarelt kutse võtmisel aga alus.

Audiitorkogu järelevalve nõukogu esimehe Siim Tammeri sõnul ongi neil keeruline rikkumisi enne nende aegumist tõendada, sest nad küsivad tõendeid juba tehtud tööde kohta, ning nii kontrollivad nad vähemalt 1–2 aastat vanu toiminguid.

Audiitorkogu järelevalve nõukogu otsustas Laisaarelt vandeaudiitori kutse ära võtta 2017. aasta septembris.

2017. aastal kirjutas Eesti Päevaleht, et pankrotistunud Facio firmadele andis usaldusmärgi üks ja sama audiitor, Sergei Gritsenko.

Päevaleht kirjutas toona, et nende käsutuses on Facio Ehituse ASi kontoväljavõte 2011. aasta jaanuarist kuni 2012. aasta septembrini, millest nähtub, et Facio Ehituse AS hakkas 2011. aastal Facioga seotud ettevõtete vahel raha liigutama.

Gritsenko esitas seepeale vastulause, et äriregister ei ole ajakohane ega usaldusväärne allikas ega kajasta, kas audiitor on tõepoolest aruande auditeerinud.

Facioga seotud firmades on Gritsenko kõrval audiitor ka Laisaar, kelle allkiri on samuti Facio ja Riito majandusaasta aruannete auditite all. Riito Ehituse ASi majandusaasta aruande allkirjastas Laisaar viimati 2012. aasta kohta. Facio Ehitus on Laisaare enda audiitoriks määranud 2011. aastal, veidi üle aasta varem oli ettevõtte audiitoriks määratud Sergei Gritsenko.

Facio puges Riito kehasse

Facio järeltulija Riito hakkas 2016. aastal riigihankeid võitma.

25.10.2010 muutis Facio Ehitus AS oma ärinime ASiks Räga.

05.11.2010 jagunes AS Räga kaheks äriühinguks: uus äriühing Facio Ehituse AS ja alles jäi AS Räga (pankrotis 2013).

Mõlemad jagunenud äriühingud kujundati ümber osaühinguteks.

11.01.2013 jagunes Facio Ehituse OÜ kaheks äriühinguks: Facio Ehituse OÜ (pankrotis 2014) ja Facio Eesti OÜ (pankrotis 2014).

01.03.2013 võõrandab 2010. aastal loodud Toomas Trompi ja Erik Liiva firma Riito Ehituse AS varad Facio Eesti OÜ-lt.

26.01.2014 sõlmisid Riito Ehituse AS ja Facio Eesti OÜ kokkuleppe ettevõtte osa üleandmise lepingust taganemiseks.

2015. aastal tuvastas Harju maakohus, et Riito on Facio Ehitus ASi õigusjärglane ning tal lasub kohustus Facio Ehituse ASi võlausaldaja ees kohustused tasuda.

2016. aastal hakkas Sand Ehitus OÜ riigihankeid võitma koos Riito Ehituse OÜga, poole aastaga võitis firma kuus riigihanget.

Hetkel kuum