Katariina Krjutškova • 21. august 2019 kell 10:03

Ülikasumeid teenivad notarid elavad riigiametnikest mitu korda jõukamalt

Foto: Andras Kralla

Värskes konkurentsiameti ülevaates selgub, et osa notarite aastane töötasu ulatub 800 000 euroni.

Kujunenud olukorras on aga selgelt näha, et osa notarid teenib ülikasumeid ja nende palk on võrreldav vaid suuremate riigiettevõtete juhtide palgaga, seisab konkurentsiameti analüüsis.

Suurima sissetulekuga notarid teenivad kaugelt üle kümne, vahel isegi viisteist riigikohtuniku palka. Kõrgeimad notarite aastatasud on toodud allpool olevas tabelis.

Keskmiselt teenisid konkurentsiameti poolt koostatud analüüsi järgi notarid 2016. aastal 132 696 eurot ja tunamullu 155 571 eurot.

Konkurentsiameti hinnangul on notarite töötasud ebaühtlased. Suurimad erinevused ilmnevad mitte maakondade lõikes, vaid pealinna notarite vahel.

Kõige enam ja kõige vähem teeninud notari sissetulekud erinesid 2017. aastal sada korda. Ehkki kõige väiksemad sissetulekud võivad olla seletatavad mõne notari suurte kulude, mitte vähese tuluga, siis sellest hoolimata jaotub kasum notarite vahel äärmiselt ebaühtlaselt, teatas konkurentsiamet.

Kui võrrelda Tallinna ja teiste piirkondade notarite sissetulekut, võib järeldada, et pealinna notarite keskmine on küll suurem, kuid mitte mitu korda suurem. Enim teenivad tulu notarid Tallinnas ja Tartus. Kui aga tipud kõrvale jätta, siis on notarite sissetulek väiksemates maakonnakeskustes samas suurusjärgus keskmiselt teenivate pealinna notaritega.

Käesoleva aasta seisuga töötatab Eestis 90 notarit.

Tabeli koostamiseks palus konkurentsiamet juhuvalimi alusel 19 notaril esitada oma tuludeklaratsiooni E-vormid. Seetõttu ei kajasta tabel kõikide Eestis tegutsevate notarite keskmist aastasissetulekut. Samuti on tabelis olevatest aastatasudest on müügitulust maha võetud kulud, kuid maksud mitte.

Suurima aastasissetulekuga notaribürood aastal 2017

Suurima aastasissetulekuga notaribürood aastal 2016

Hetkel kuum