Ken Rohelaan • 10. aprill 2014 kell 8:54

Juhan Parts toetab Sullingu EASi otsust

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu liikmete arvu vähendamine ja depolitiseerimine on endise majandusministri Juhan Partsi teatel mõistlik otsus.

„Väga mõistlik. Toetan,“ ütles Parts esimese hooga. „Kompaktne, väiksemaarvulisem nõukogu on kindlasti mõistlikum kui laiapõhjaline ja erinevaid huvigruppe esindav.“

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling teatas täna, et kavatseb aprilli lõpus praeguse EASi nõukogu laiali saata ning ametisse nimetada väiksema koosseisuga organi.

Partsi hinnangul ei peaks uues nõukogus enam olema riigikogu liikmeid. Ideaalis kuuluksid nõukogusse inimesed, kes esindaksid nii vana kui uut ettevõtlust, kuid ühelgi tulevasel nõukogu liikmel ei tohiks olla mingit huvide konflikti võimalust.

„Nõukogu liige ei tegutse sfääris, kus ta soovib saada toetust,“ lisas Parts. Endise majandusministri teatel muudab selline kriteerium nõukogu komplekteerimise ettevõtjatega keeruliseks, kuid ta usub, et Anne Sulling suudab vastavad inimesed leida.

Nõukogule rohkem otsustuspädevust

Partsi sõnul ei otsusta tänane EASi nõukogu reaalseid üksikuid projekte, vaid on järelevalveorgan, toetades praeguse nõukogu liikme Enn Veskimägi arvamust. Endine minister tõstatab küsimuse, kas EASi otsustuspädevust tõsta suurte oluliste projektide suhtes. „See tuleks kasuks, kui nõukogu saab rohkem võimalusi langetada sisulisi otsuseid. Sellega on võimalus strateegiliselt suunata juhatust, tervet institutsiooni,“ märkis ta. Partsi sõnul ei tähendaks selline tegutsemine osaliselt juhatuse tööd, sest ka äriühingu nõukogust käivad suured otsused läbi, „Miks ei võiks see olla nii ka sihtasutuses? Sellisel juhul on nõukogu otsused kindlasti kvaliteetsemad,“ ütles ta, lisades, et EASi jaoks oleks kasulik, kui see oleks ministeeriumist veidi kaugemal. Oluline oleks sisuline, mitte ainult järelevalvega nõukogu.

Partsi sõnul vestles ta Sullinguga mõned nädalad tagasi ka EASi teemal ning nõukogude liikmete arvu vähendamisest riigifirmades üldisemal tasandil. „Need on paisunud suuremaks ka äriühingutes, kuid seal tuleks tulla tagasi Raasukese ettepaneku juurde ja vaadata äriühingu juhtimine üle nii, nagu seda tehakse arenenud riikides. Näiteks koondada ühe portfelli alla. Eriti paistab see silma Eesti Energia suunal,“ ütles endine minister.

EAS vajab muutust

Partsi hinnangul võib nõukogu liikmete arvu vähendamine mõjutada EASi juhtimist ja sisulist tööd olenevalt nõukogu koosseisust. Tema sõnul on laiem teema, et täna on õige aeg pidada silmas EASi muutuse vajadust.

„Muutused tulevad ühes mõttes eelmise valitsuse poolt kinnitatud ettevõtluse innovatsioonistrateegiast, kus riigi sekkumine ettevõtluse innovatsiooni muutub päris palju. EAS peab kindlasti palju muutuma,“ ütles Parts. Tema sõnul tuleb samuti kaaluda, kas EASi funktsioonidest mõned on tarbetult koormavad. „EAS on viie suure agentuuri liitumise tulemus (ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, rahvusvahelistumise divisjon, turismiarenduskeskus, regionaalarengu keskus ja ekspordidivisjon - toim). Väikeses Eesti riigis pole mõtet neid eraldi teha nagu Soomes ja Singapuris, aga n-ö ballasti eemaldamine EASi pädevusest on oluline, sest vastasel juhul kannatavad ikkagi põhiülesanded efektiivsete ettevõtluse innovatsiooniprogrammide elluviimisel,“ lisas ta.

Parts toob esile ettevõtluse innovatsioonistrateegia, mida tuleks nüüd hakata rakendama. Rakendamise juures mängib olulist rolli EAS. „Olulisus paistab välja siis, kui käia maailmas arenenud majandusega riikides, nagu Soome ja Singapur,“ ütles Parts.

 

Hetkel kuum