Kas ja milleks on vaja IT juhti?

15. oktoober 2009, 15:06

Paljudel Eesti ettevõtetel pole IT-juhti. IT-valdkonna koordineerimine on jäetud kas tegevjuhtkonna või IT-spetsialisti vastutusele. Ja ettevõte saab kenasti hakkama. Milleks on vaja siis veel ühte juhti, küsib Hansson, Leego amp; Partner juhtivpartner Erkki Leego.

IT juht hoiab arengu õigel optimaalsel kursil

IT valdkond on kulukas. Isegi kui ei ole vaja põhitegevust toetavaid infosüsteeme ja töötajate arv on alla kümne, on vaja koostada dokumente ja suhelda e-posti teel ning soetada selle tarbeks kontoritarkvara, arvutid, printer ning sideühendus.

Enamusel ettevõtetel on vaja lisaks leida komplekt infosüsteemi rakendusi, toetamaks põhitegevusega seotud protsesse, finantsarvestust, müügihaldust (kliendihaldust) ja infovara (dokumentide) haldust. Samuti on vaja soetada hulk riistvara – arvuteid ja servereid ning leida partnerid igapäevase kasutajatoe osutamiseks ja süsteemide hooldamiseks.

Kõige selle optimaalseks korraldamiseks on vaja selget arusaama, kuhu tahetakse välja jõuda ja teha õigeid valikuid. On vaja leida mõistlik tasakaal ettevõtte vajaduste ja IT-maailma võimaluste vahel. Valed valikud võivad olla päris kallid. Nii otsese ümbertegemise kuluna, kui kasutamata jäänud võimaluste realiseerimata jätmise tõttu. Konkurent, kes tegi õige valiku, võib saada märgatava eelise.

IT-juhi ülesanne on ettevõtte 3-5 aasta arengute perspektiivi omades teha valdkonda tundva inimesena õiged valikud ja juhtida arengut optimaalselt õiges suunas.

Igapäevaelu, areng ja avariid

Üldistatuna on ettevõtte IT-l kolm väljakutset: hoida infosüsteem sujuvalt toimimas, tagada infosüsteemi areng ja tulla toime kriisidega.

Kõige ilmekamalt saab IT-juhi vajadus selgeks hetkel, kui mõni asi enam ei tööta. Näiteks on raamatupidamise rakendus katki läinud, andmed hävinenud ja töötavat tagavarakoopiat ei ole.

Lisaks konkreetse olukorra klaarimisele, tuleb leida vastus küsimustele mida me valesti tegime või mida olulist tegemata jätsime. Kas valisime vale partneri? Kas leping partneriga on nõrk? Kas soetasime viletsa süsteemi? Kas soetasime viletsa riistvara? Kas oleme oma töötajaid vähe harinud? Kui ammu oleks pidanud midagi teisiti tegema?

Kõige rohkem on IT-juhti vaja muutuste perioodil

Stabiilsel, süsteemide töös hoidmise perioodil on IT-juhi roll väiksem. Sel ajal on vaja hoida IT-meeskond (partnerid) särasilmsed, olla valmis reageerima kriisidele (nt masule) ja hoida silmad lahti muutuste suhtes vajadustes või võimalustes.

Kõige rohkem on vaja IT-juhti aktiivsel muutuste planeerimise ja läbiviimise perioodil. Siis on suur tähtsus koordineeriva inimese visioonil, tehnoloogia tundmisel, hangete läbiviimise ja muutuste juhtimise oskustel ning kogemusel. Soovin veel rõhutada viimast. Edukate valikute tegemiseks ja protsessi juhtimiseks peab olema näinud nii õnnestumisi kui ebaõnnestumusi. Peab teadma kuna sekkuda ja kuna lasta spetsialistidel edasi toimetada.

IT-juht on tegevjuhtkonna nõunik

IT-juhi üks olulisemaid rolle on olla tegevjuhtkonnale abiks IT-valdkonna võimaluste mõistmisel. IT-maailm on üsna keeruline – on palju tehnoloogiaid, lahendusi, rakendusvõimalusi ja protsesse.

Ettevõttele parimad lahendused tekivad tegevjuhtkonna ja IT-juhi sünergilises koostöös. Üks pool teab, mida ettevõte vajab ja millised on kasutada olevad ressursid. Teine pool teab milliseid lahendusi on selles raamistikus võimalik valida ja ellu viia. Läbi tiheda suhtluse on võimalik jõuda tõeliselt vahvate ja kasumlike lahendusteni.

IT-juht ei pea olema palgaline töötaja

Ma ise olen olnud IT-juht Eesti parlamendile ja suurimale haiglale Tartu Ülikooli Kliinikumile. Nendes organisatsioonides, kus IT-meeskonnad oli vastavalt 15 ja 30 inimest ning ettevõtte töötajaid 250 ja 3000, ei olnud IT-juhi vajaduses küsimust.

HLP osutab IT-juhtimise püsiteenust kümnekonnale ettevõtetele. Nendel ettevõtetel ei ole otstarbekas pidada oma IT-juhti. Ühelt poolt on töömaht täiskohaga inimese jaoks väike ja teiselt poolt on raske pakkuda kompetentsele inimesele jätkuvat väärilist väljakutset. Teenuseosutajal on võimalik pakkuda parimat kompetentsi ja kogemust mõnede (kümnete) teenustundide eest kuus.

IT-juhi põhikohustused

1) juhtida infotehnoloogia eesmärkide, infostrateegia ja –poliitika formuleerimist ja muutmist, vastavate programmide ja protseduuride koostamist,

2) analüüsida teavet ettevõtte välis- ja sisekeskkonnas toimuvate informaatikaga seotud arengute kohta,

3) nõustada ettevõtte juhatuse liikmeid ja struktuurüksuste juhte informaatika töövaldkondades,

4) korraldada ITga seotud dokumentide ja protseduurireeglite või nende muutmise projektide väljatöötamist,

5) planeerida, teostada või tellida ettevõtte infosüsteemi rakenduste arendustöid ning teostada projektide rakendamisel järelvalvet,

6) vahendada IT-valdkonna tööd teiste asutuste ja organisatsioonidega,

7) juhtida IT-meeskonna tööd.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 19:14
Otsi:

Ava täpsem otsing