Pirko Konsa • 15. juuni 2015 kell 5:15

Arengufondi analüüse tuleb kasutada otsustamisel

Pirko Konsa  Foto: Raigo Pajula

Arengufondil on tugev analüüside kompetents, kuid analüüsidelt on vähe kasu, kui neid ei kasutada otsuste langetamisel, kirjutab Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa.

Arengufondil on asutamisest alates olnud kaks ülesannet. Esiteks olla kaasinvestor ettevõtetes, kes julgevad vaadata kaugemale tulevikku, ning aidata neid kapitali ja teadmistega. Teiseks: analüüsida majanduskeskkonda ning pakkuda lahendusi, mis pikemaajalises perspektiivis majandusele kasuks tulevad.

Esimese ülesandega on Arengufond suurepäraselt hakkama saanud. Arengufond on sisuliselt käivitanud Eesti era- ja riskikapitalituru. Oleme aidanud käivitada maailma muutvaid start-up’e, näiteks GrabCad ning Modesat. Ka paaril viimasel nädalal oleme koos start-up-kogukonnaga rõõmustanud investeeringute üle idufirmadesse, mis kuuluvad SmartCapi portfelli. Koos eraturuga käivitasime uue ärikiirendi Startup Wise Guys. Lisaks on Arengufond palju toetanud start-up’e ka seadusandlikul tasandil, luues koos Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni ning Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga investeeringuteks vajalikke näidisdokumente ja vedades eest äriseadustiku muudatusi.

Teine ülesanne, pikaajaliste majandusanalüüside tegemine, pole nii suurepäraseid tulemusi andnud. Kvaliteetseid analüüse on Arengufond teinud kogu oma tegutsemise ajal ning teeb ka praegu, kuid neist pole kasu, kui otsustajad ei vii ettepanekuid ellu. Üks suurimaid väljakutseid Arengufondi toimimise juures on küsimus, kuidas viia tehtavate analüüside tulemused otsustajateni ehk riigikoguni. Peame koos riigikoguga kokku leppima Arengufondi ellukutsuja ning omaniku ehk riigikogu ootused Arengufondile majandusanalüüside tegemisel, sest vaid nii on neist ka päriselt Eesti majandusele kasu.

Eri majandusnäitajate trendid hoiatavad meid, et praegusel viisil edasi liikudes oleme varsti olukorras, kus me kindlasti ei taha olla. Seetõttu on täna olulisem kui kunagi varem, et keegi mõtleks selle olukorra peale, kus me tahame 10 või 15 aasta pärast olla. Arengufond on selleks loodud ja on ka praegu pädev neid tulevikuanalüüse tegema. Lahendada tuleb ülesanne, kuidas need analüüsid tegudeks saaksid.

Hetkel kuum