Agris Peedu • 28. detsember 2015 kell 5:45

Anna teada, milliseid e-arveid sa tahad

Agris Peedu  Foto: Rahandusministeerium

Eesti on tuntud rahvusvaheliselt e-lahenduste poolest, näiteks panganduses, valimistes, tuludeklareerimises. Samas e-arvete kasutamises oleme Euroopas pigem mahajääjate hulgas, kirjutab rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu

E-arve mõiste all on Eestis seni valdavalt silmas peetud elektroonilist arvet e-posti manusena (näiteks pdf-dokument), kuid see eksiarvamus tuleb kummutada. E-arve on masinloetav arve, mis on koostatud ühtse standardi alusel ning teda saadetakse ühest tarkvarasüsteemist teise vältimaks arve maksmiseks käsitsi andmete sisestamist. Selline meetod lihtsustab arveldamise protsessi, säästab aega ja raha ning on keskkonnasäästlik.

Valitsus kiitis selle aasta alguses heaks  rahandusministeeriumi tegevuskava e-arvetele  kohustuslikuks üleminekuks era- ja avaliku sektori vahelistes tehingutes alates 2017. aastast. Analüüsides teiste riikide kogemusi ning kaardistades e-arvetega kaasnevaid mõjusid, jõudsime järelduseni, et e-arvetele üleminek on põhjendatud ja mõistlik ning seda nii ettevõtjatele kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele. Tuleb ka arvestada, et nii uuendusmeelsemad ettevõtjad kui ka riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused Eestis masinloetavaid arveid juba kasutavad ning nende hinnang on olnud positiivne.

Miks e-arve hea on

E-arved võimaldavad arveid koostada ja edastada tehingupartnerile kiiremini ning see omakorda tagab ka arvete kiirema tasumise. Mais valminud e-arvetele ülemineku mõjude uuringujärgi on avaliku sektori arvelduste ülemineku kogumõju positiivne. Avaliku sektori jaoks tähendab ostuarvete käsitlemine e-arvetena  ka olulist rahalist kokkuhoidu. Ernst & Young poolt koostatud uuringus e-arvete üleminek era- ja avaliku sektori vahel  märgiti avaliku sektori ostuarvete töötluses kokkuhoiuks 2,5 miljonit eurot aastas. Erasektoris annaks e-arved ostuprotsessis kordades suurema säästu, kuna seal on ostuarvete maht ise kordades suurem. 

Eesmärk on, et era- ja avaliku sektori arveldamises e-arvete kohustuslik rakendamine annab impulsi ka erasektoris omavaheliste arvelduste täielikult masinloetavaks muutmisele. Pikemaajalises perspektiivis peaks erinevad e-toimingud vähendama veelgi tõhusamalt ettevõtjate ja kodanike halduskoormust riigiga suhtlemisel, nt deklaratsioonide, aruannete esitamisel.

Rahandusministeerium ootab arvamusi raamatupidamisseaduse eelnõu kohta 30. detsembrini 2015, millega muuhulgas sätestatakse e-arvete vastuvõtu kohustus avaliku sektori asutustele alates 1. juunist 2016 ja neile üldine e-arvete saatmise kohustus alates 1. jaanuarist 2017.

 

 

 

Hetkel kuum