12. veebruar 2016 kell 4:00

Maksustamise kergem vastupanutee

Advokaadibüroo LMP advokaat Marelle Leppik.  Foto: Erakogu

Maksude lihtsam kogumine ei tohi õigustada aktsiisiga maksustamist, kirjutab advokaadibüroo LMP advokaat Marelle Leppik.

Maksustamise peamine ja õiguspärane eesmärk on riigi tegevuseks vajalike tulude kogumine, mistõttu on mõistetav, et mitmed riigid (eesrindlik on näiteks Itaalia) on maksustanud e-sigarettides kasutatavaid vedelikke. Analoogselt Itaaliaga on Eesti rahandusministeerium asunud seisukohale, et maksustada tuleks ühtviisi nii nikotiiniga kui ilma nikotiinita e-sigareti vedelikke. 

Detsembris allkirjastas rahandusminister alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse, milles võetakse kasutusele modernne termin „uudsed tubakatooted“. Probleem algas sellest, et Eesti tubakatoodete turule on jõudnud innovatiivsed tooted, mis sisaldavad nikotiini või on ilma nikotiinita ning mida kasutatakse sarnaselt tubakatoodetega. Uudsed tubakatooted on näiteks nikotiiniga või ilma aurukivid, mida kasutatakse sarnaselt vesipiibutubakaga, ja aurukividest rohkem tuntud e-sigaretid, mille seadmes kasutatakse nikotiiniga või ilma nikotiinita vedelikku.

Lihtsam viis koguda makse

Tekib aga õiguslik küsimus, kas nikotiinita e-sigareti vedelik ja mis tahes ilma nikotiinita toode saab olla tubakatoode, mida võrdselt aktsiisiga maksustada. Mis on ilma nikotiinita e-sigareti vedeliku või mis tahes ilma nikotiinita toote maksustamise eesmärk? Aus vastus on lihtsam maksude kogumine. Kuna nikotiinita e-vedelike tarbimise osakaal on väike, siis riigi administreerimiskuludele mõeldes on odavam koguda aktsiisi kui kahtluse korral teha analüüs toote nikotiinisisalduse tuvastamiseks.

Lihtsustatult öeldes, kuna keeruline on eristada nikotiiniga ja nikotiinita toodet, siis rahandusministeeriumi ettepanek on maksustada kõik. Mina ei tarbi klassikalisi ega nn uudseid tubakatooteid, mistõttu isikulikult ei riiva minu põhiõigust vabale eneseteostusele ei nikotiiniga ega ilma nikotiinita toote maksustamine. Küsimus on õiguslik. Ehk millisel eesmärgil ja milliseid tooteid on korrektne riigil maksustada. Administreerimiseks ettenähtud ressursi säästliku kasutamise eesmärgil ei peaks erinevaid tooteid maksustama. Nikotiiniga ja nikotiinita toodete vahele ei tohiks pelgalt administratiivsetel eesmärkidel võrdusmärki tõmmata.

Küsitav maksustamine

Jah, võib arutleda ka selle üle, et meditsiiniliselt puudub sajaprotsendiline kindlus, kas nikotiinita e-sigareti tarbimine on inimese tervisele kahjutu või mitte. Praegu puuduvad veel põhjalikud mõju uuringud. Kuid see asjaolu puudutab paljusid innovatiivseid tooteid. Ka arvuti monitori päevast päeva kasutamine ei pruugi olla tervislik eelkõige silmadele, arvuti hiire kasutamine randmele ja pikas perspektiivis tagajärgi ei ole veel süvendatult uuritud. See aga ei tähenda, et automaatselt oleks arvuti taga töötamine riigi poolt tunnistatud tervistkahjustavaks tööks.

On küsitav, kas maksude lihtsam kogumine õigustab aktsiisiga maksustamist.

Autor: Marelle Leppik

Hetkel kuum