15. mai 2016 kell 7:30

Võimalus heastada oma patud

Cobalti advokaat Kadri Matteus.  Foto: Erakogu

Riigihankel osaleja saab õiguse end heastada, kui on alust teda hankemenetlusest kõrvaldada, kirjutab Cobalti advokaat Kadri Matteus.

Riigikogu menetluses on uue riigihangete seaduse eelnõu, millega võetakse üle kolm uut Euroopa Liidu direktiivi.

Olulist praktilist väärtust pakkujate jaoks omab täiesti uus õigus enda heastamisele.Uue direktiivi kohaselt saavad pakkujad nõuda, et nad saaksid end heastada, kui nende suhtes eksisteerib kohustuslik kõrvaldamise alus nagu näiteks süüdimõistev otsus korruptsioonis või soodustuskelmuses või maksuvõlgnevus.

Direktiiv sätestab pakkujatele õiguse esitada andmed, mis tõendavad tema usaldusväärsust vaatamata kõrvaldamise aluse olemasolule. Kui selliseid tõendeid peetakse piisavaks, siis ei tohi pakkujat hanke­menetlusest kõrvaldada.

Kaheldav seisukoht

Kehtivas seaduses puuduvad meetmed, mis annaks pakkujatele võimaluse enda heastamiseks ja süüdimõistev kohtuotsus teatud süütegude eest välistab riigihangetel osalemise.

Rahandusministeerium on täpsustanud, et heastamisega seonduvad dokumendid tuleb esitada juba koos pakkumusega, kuivõrd kehtiva riigihangete seaduse järgi peab kõrvaldamisega seonduvad dokumendid esitama juba koos pakkumusega. Sean selle seisukoha vettpidavuse kahtluse alla, sest alates 19. aprillist puudub hankijatel rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete puhul üleüldse õigus nõuda pakkujatelt kõrvaldamise aluste puudumist tõendavaid dokumente koos pakkumusega ning hankija peab aktsepteerima hankepassi, st pakkujate enda kinnitust kõrvaldamise aluste puudumise kohta.

Autor: Kadri Matteus

Hetkel kuum