Eeskuju riigikogule ja tavakodanikule

Kristjan Liivamägi  Foto: Raul Mee
Kristjan Liivamägi • 9. oktoober 2016 kell 7:00

Uus president näitab eeskuju finantskäitumise ja tervisliku käitumisega nii riigikogule kui ka tavakodanikule, leiab väikeinvestor Kristjan Liivamägi.

Eesti sai hea presidendi. Kersti Kaljulaidi eelnev pikaajaline kogemus era- ja avalikus sektoris annavad talle hea baasi ühiskonnas oluliste probleemidega tegelemiseks ning kodanike mõistmiseks. Tema isikuomadused ning 12 aasta pikkune töökogemus Euroopa Kontrollikoja liikmena loovad head eeldused edukateks diplomaatilisteks suheteks teiste riikidega välispoliitikas.

Mulle sümpatiseerib tema suhtlusstiil, mis on otsekohene, terav ning annab endas edasi laia silmaringiga edumeelse noore inimese visiooni Eestist. Kersti Kaljulaidil on väga head ideed terviseedenduse, innovatsiooni, e-riigi edasiarendamise ja eetilise riigi loomise kohta. Ootan huviga, mis nendest ideedest koorub.

Nii nagu mulle, tuli ka paljudele teistele eestlastele Estonia kontserdisaali presidendivalimiste lõppvooru tulemus üllatusena. Põhiseaduses on kirjas presidendi valimise kord ning kui valijamehed ei suutnud presidenti ära valida, siis tuli see töö taaskord ära teha riigikogu liikmetel. Sellel korral suutsid parteid oma asja ajamise tagaplaanile jätta ning keskenduda ühiselt Eestile presidendi valimisele. Ma ei tea, kas kehtiv kord on parim viis Eestile presidenti valida, kuid tean, et Kersti Kaljulaid presidendina on Eestile suurepärane valik.

Minu ootused Kersti Kaljulaidile on, et ta sekkuks julgelt ühiskonnale oluliste teemade puhul debattidesse ning jätkaks oma visioonide ja ideed edasiarendamist. Ta hindab kõrgelt tervislikke eluviise, tegeleb spordiga ning on hea näide inimesest, kes suudab igakuiselt säästmise ja investeerimisega oma perekonna finantsseisu edukalt juhtida ja kontrollida. See on oskus, mis puudub mitmel riigikogu liikmel ja avaliku elu tegelasel, rääkimata tavakodanikust. Eesti inimene vajab tervise ning finantskäitumise valdkonnas positiivset eeskuju ning selles saab Kersti Kaljulaid oma isiksusega palju ära teha. 

Toomas Hendrik Ilves on kahe ametiaja jooksul suutnud välispoliitiliselt Eestist jätta mulje kui edukast e-riigist, kes on tugev ning usaldusväärne partner liitlastele ka rasketel aegadel. Hindan kõrgelt tema otsekoheseid ja jõulisi sõnavõtte julgeolekupoliitika teemadel olukorras, kus paljude riikide juhid Venemaa ja Ukraina teemadel pea liiva alla peitsid. Ta on suutnud maailmas luua Eestist kuvandi kui edumeelsest ja innovaatilisest riigist, kes ei karda läbi viia muudatusi ning kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid.

Toomas Hendrik Ilves oli Eestile hea president, kuid tema tegude tegelikku väärtust mõistame me alles aastate pärast.

Äripäev küsis hinnangut presidendivalimiste tulemusele ja protsessile rohkem kui 350 arvamusliidrilt, juhilt ja omanikult. Samuti palusime kommenteerida lahkuva presidendi tööd. Pikemaid kommentaare avaldame arvamuslugudena, lühemad vormisime reedel ilmunud kokkuvõtlikuks looks.

Hetkel kuum