Alan Vaht • 15. november 2017 kell 3:00

Biometaani peabki toetama

Alan Vaht  Foto: Andres Haabu

On vägagi tervitatav, et Eestis on otsustatud toetada maagaasitanklate rajamist ning biometaani tootmist, leiab Alexela Group OÜ juhatuse liige Alan Vaht.

Tänapäeva kütuseturu ja transpordisektori muutused tulenevad riikide kliima- ja transpordipoliitikast eesmärgiga asendada tavapärane bensiin ja diislikütus puhtamate alternatiivkütustega. Üheks heaks alternatiiviks on gaasilised kütused ning nende toetamine.

Alternatiivkütustele ülemineku põhjus peitub Pariisi kliimaleppes ning soovis vähendada õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka. Transpordisektori osakaal moodustab Euroopa kasvuhoonegaaside emissioonist 25% ning on peamiseks õhusaaste allikaks linnades. Võrreldes 1970. aastaga on transpordisektori poolt õhku paisatud CO2 heitmete hulk enam kui kahekordistunud. Olukorra parandamiseks on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks vähendada CO2 emissiooni transpordisektoris 2050. aastaks vähemalt 60% võrreldes 1990. aastaga.

Seatud eesmärke on võimalik saavutada vaid alternatiivsete puhtamate kütuste ja tehnoloogiate turule toomisega, kuid probleem seisneb nende kalliduses bensiini ja diislikütusega võrreldes. Vastupidisel juhul oleksid alternatiivkütused iseeneslikult juba ammu kasutusele võetud. Ainus lahendus on alternatiivide toetamine ning muna ja kana probleemi lahendamine. See tähendab, et korraga on vaja nii infrastruktuuri kui ka tarbijat.

Euroopa Liit on alternatiivkütuste infrastruktuuri asjus seadnud eesmärgiks toetada elektrit, vesinikku ning gaasilisi kütuseid. Eesti on küll panustanud elektriautode kiirlaadijate taristu rajamisse, kuid elektriautode arv on äärmiselt tagasihoidlik piisavate toetusmeetmete puudumise tõttu.

On vägagi tervitatav, et Eestis on otsustatud toetada maagaasitanklate rajamist ning biometaani tootmist. Oluline on aga koputada riigi südamele, et üks asi on riigipoolne infrastruktuuri toetus ning Alexela valmisolek investeerida ka omaltpoolt kaheksasse maagaasitankla rajamisse, kuid selle kõrval on paraku vaja ka riigi tugevat ja selget plaani transpordisektori sõidukite maagaasile üle viimise toetamaks. Muidu oleme olukorras, kus olemas on küll biometaani tootmine ning ka infrastruktuur maagaasi ja biometaani tankimiseks, kuid puudu jääb tarbijatest.

Õpime tehtud vigadest ning ärgem tehkem kiirlaadijate duubel kahte.

Hetkel kuum