Pille Room • 21. juuli 2018 kell 11:00

Töösuhete salapärane allhoovus

Pille Room  Foto: Raul Mee

Ma ei ole kohanud juhti, kes ei tahaks olla hea juht. Ent sageli ei taipa juhid, mil moel nad eetilisi piire ületavad, kirjutab Pille Room.

Äri on armutu valdkond ja kes kasumit ei teeni, see sureb välja. Ja keda siis kogu see eetilisuse üle jauramine aitab? Kui seadust järgides tehakse majanduslikult õiged otsused, siis peakski ju kõik korras olema, ja võib edasi toimetada. Ajalugu näitab aga, et ebaeetiline juhtimine mitte ainult ei kahjusta (Volkswagen, Uber, Facebook jne), vaid kukutab gigantseid ettevõtteid (Enron). Paljud uuringud näitavad seost eetilise juhtimise ja töötulemuste vahel.

Võimalusi eetilist juhtimist ettevõttes edendada on mitu: muuta otsustamisprotsessid läbipaistvamaks, otsuseid põhjendada, teadlikkust suurendada ja luua eetikakoodeksid, käitumisnormid ja mõõta töötajate heaolu. Usaldusväärsus, kuulamisoskus, läbimõeldud otsused ja otsustusprotsessi kaasamine ning austav suhtumine kõikidesse kolleegidesse on kõik mõõdetavad. Kes arvab, et eetikakoodeksi või käitumisnormide kirjapanemine on liiast, peab arvestama, et ees ootavad vaidlused, mis on eetiline, sest igal inimesel kipub olema oma isiklik moraalikoodeks.

Põhimõtetes tasub kokku leppida

Eetilises juhtimises on palju tunnetuslikku, mida koolis ei õpetata ja mida mõnesse dokumenti (koodeksisse) kirja panna on raske. Siiski saab kirja panna ootused käitumise kohta, mida juhtimisotsuseid tehes arvestatakse ja kuidas ebaeetilisele käitumisele reageeritakse. Kas näiteks on eetiline, kui juht oma alluvate ideid enda omadena esitleb? Mõnes muus kontekstis öeldakse sellise nähtuse kohta plagiaat ja sellele võib järgneda karistus, aga tööolukordades tuleb seda sageli ette. Kas on eetiline omada alluvate seas lemmikuid ja teha neile erandeid? Kas on eetiline võtta endale au õnnestumiste eest, kuid süüdistada alluvaid ebakompetentsuses, kui projekt ebaõnnestub?

Juhtimine on pidev tasakaalu otsimine ettevõtte eesmärkide, töötajate soovide, klientide nõudmiste, turuolukorra muutuste ja enda isiklike võimete piiril. Ideaalseid inimesi pole olemas, ideaalseid juhte pole olemas. Ette võib tulla väga keerulisi olukordi, kus on valida halva ja veel halvema variandi vahel. Tahtmatult tekkinud vead peaksid olema andestatavad, sest eks nii õpitaksegi koos töötama (ja elama). Ja vigu andestataksegi, kui töötajad tunnetavad, et juht väärtustab inimesi rohkem kui tööalaseid norme. Võimu kuritarvitamine ja töötajalt väärikuse võtmine on aga kindlasti ebaeetiline juhtimine.

Head töösuhted on alati vastastikused, aga nende loomine algab juhtimistasandist. Eetilisuse aspekt juhtimises võib tunduda tähtsusetu detailina, nõrgalt tajutava jõuna, allhoovusena, kuid kõige püsivamat mõju avaldavadki nõrgalt tunnetatavad, kuid ajas püsivad jõud.

Hetkel kuum