Ivari Padar • 14. mai 2019 kell 3:00
Arvamused
Ainult tellijale

Teatud valdkondades võiks Euroopa ühtseid makse olla

Euroopa ühtne maksupoliitika keskkonna- ja digivaldkonnas on alustatud ja kindlasti edasiarendamist vajav teema, leiab Ivari Padar (SDE).

Ivari Padar  Foto: Raul Mee

Usun, et Euroopa Parlament on see koht, kus maksudebatid peaksid toimuma, sest eelarvegi saab ju kinnituse sealtsamast ja eelarve lahutamatu osa on kõik, mis puudutab maksupoliitikat. Parlamendis on ka vastu võetud raport "Euroopa omavahendite süsteemi toimimine".

Jah, planeeritakse, et lisaks SKP-põhisele oleks eelarves ca 12 protsenti Euroopa-ülestest maksudest. Olen neid vaidlusi näinud kümme aastat. Teoorias oleks see kena, kui kogu eelarve koosnekski üleeuroopalistest maksudest, ent praktika on iseasi. Kümmekond aastat tagasi vaieldi finantstehingumaksu ümber, sellega pole kuhugi jõutud.

Võimalikke maksuliike vaadates, mis oleks arutamist väärt, oleks näiteks keskkonnamaksud, mis tooksid tulu Euroopa eelarvesse ja oleksid ka kodanike käitumise korrigeerijad. Heitkogustel põhinev maks, ringlusse võtmata plastpakendijäätmete koguse põhjal arvutatud osamaks. Ent see arutelu peab olema objektiivne – kuivõrd oleme võimelised seda rakendama. Lõuna-Eesti inimesena olen küll seda meelt, et ELis tuleks taara paremini standardiseerida.

Teine valdkond on digimaksustamine. See, mis puudutab neid suuri digiettevõtteid Euroopa turul, mis viivad oma tulu EList välja. Ja tollimaksude osas – kas näiteks jätta senise 20% asemel 10% liikmesriikidele kasutada ja selle arvel koguda rohkem maksu ELi eelarvesse. On palju lahtisi otsi.

Arvestades, et aastal 2021 peaks hakkama uus eelarve kehtima, on ülimalt kahtlane, et jõutakse suuri kompromisse saavutada. Nii et eeldatavasti hakkab uus eelarve ikkagi koosnema SKP-põhisest sissemaksest. Siin on samuti käärid. Kui komisjon aasta tagasi pakkus panuseks 1,1 protsenti SKPst, millega kõiki ELi väljakutseid katta ning Brexiti mõjusid leevendada, siis parlament on arvanud, et see võiks olla 1,3 protsenti, mida on toetanud netosaajad, aga millele on omakorda suhteliselt jäiselt vastu olnud netomaksjad.

----

Reet Teder, kes esindab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, kirjutas Äripäeva arvamusloos („Euroliit ja maksud: suured teevad väikestele ära?“, ÄP 8.05), et Euroopa Liidu otsused maksuliikide ja tulude jaotuse küsimuses peaks olema Euroopa Parlamendi valimiste võtmeteema.

Äripäev esitas Euroopa parlamenti kandideerivatele poliitikutele kaks küsimust. Kas Euroopa Parlamendi roll maksupoliitika kujundamisel peaks suurenema? Kuivõrd võiks või peaks liikmesriikide maksupoliitika olema tulevikus ühtne?

Hetkel kuum